TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Možnosti podpory - projekty, granty, dotácie a 2%


Napriek vysokému nasadeniu všetkých, ktorí sa o MC Budatko starajú, jeho program a priestory by ani zďaleka nevyzerali tak ako dnes, nebyť mnohých podporovateľov, sponzorov a samozrejme, Vás! Vďaka Vašim 2% každý rok spravíme kus práce. MC Budatko sa pravidelne prihlasuje do súťaží o granty a finančné prostriedky z fondov, ktoré umožňujú realizovať inovovanie priestorov materského centra či zabezpečiť veľké komunitné akcie.

Všetkým za podporu a pomoc ďakujeme. Z projektov, ktoré sme tak mohli realizovať, vyberáme:


Podporili nás


Naši partneri