TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Detská lekárska poradňa - poraďte sa s pediatričkou


  • Zdá sa Vám, že Vaše bábätko pasie baránky akosi nakrivo? A na poradni ste nestihli sa o tom poradiť?
  • Alebo má polroka a stále sa nepretáča? Treba to už riešiť, či nie?
  • Vaše dieťa normálne rástlo a teraz máte pocit, že v raste zaostáva?
  • Bol to skvelý jedák a teraz chce len ryžu?
  • Alebo zistili Vášmu dieťatku nejaké celoživotné ochorenie a Vy ste mu celkom neporozumeli?
  • Resp. rady by ste sa povypytovali viac a na obvode nie je na to priestor?

Tak práve na také otázky je tu pre Vás v pondelky doobeda MUDr. Katarína Legrand.
"Budem sa snažiť vopred si Vašu otázku naštudovať, aby som Vám dala, čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie a budem mať na Vás ten čas, čo žiaľ na obvode častokrát chýba. Tak, ak by ste rady prišli a niečo sa popýtali alebo len skonzultovali, neváhajte mi napísať do mailu tému alebo problém aspoň týždeň pred Vašou účasťou na stretnutí."

Prihlasujte sa cez SEMAFOR

Najbližšie termíny stretnutí sú nasledovné:
20.01.2020 o 10:00 hod
10.02.2020 o 9:00 hod
23.03.2020 o 9:00 hod
20.04.2020 o 9:00 hod
11.05.2020 o 9:00 hod
08.06.2020 o 9:00 hod

Minimálny počet prihlásených: 3
Príspevok: 4€

Upozornenie: Konzultácia je určená na upresnenie, nasmerovanie rodičov na vhodnú liečbu či pozorovanie dieťaťa. Akútny zdravotný problém je nutné riešiť s aktuálnym pediatrom, ktorý má dieťa v zdravotnej starostlivosti a pozná dlhodobý zdravotný stav dieťaťa. Prosíme, do priestorov MC Budatko vstupujte iba v plnom zdraví a bez infekcií - Desatoro MC Budatko) .


MUDr.Katarína Legrand
- v roku 2010 ukončila štúdium medicíny na LFUK v Bratislave
- pracovala na detskom oddelení a neskôr aj v detskej obvodnej ambulancii v Skalici
- na zopár mesiacov si "odskočila" liečiť africké deti a indických najchudobnejších
- absolvovala prax na špičkovej parížskej novorodeneckej klinike
- v roku 2016 zložila atestačnú skúšku z pediatrie
- v roku 2017 začala najužitočnejšiu pediatrickú prax života so svojou prvou dcérkou