TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Dobrovoľné príspevky na chod nášho centra

Hernička
 • jednorázový vstup 1€, platí pre celú rodinu
 • vstup pred a po kurze 0,50€
 • permanentka na 7 vstupov za 5€, platí 6 mesiacov odo dňa vystavenia
 • permanentka na 5 vstupov za 2€ pred a po kurze, platí 6 mesiacov odo dňa vystavenia
 • voľný vstup v rámci návštevy Montekútika a Tvorivých dielničiek
 • voľný vstup majú členovia, dobrovoľníci, lektori MC Budatko

 • Montekútik
 • jednorázový vstup 2€, v cene príspevku máte zároveň možnosť využiť aj našu herňu
 • permanentka na 4 vstupy za 6€, platí 6 mesiacov odo dňa vystavenia

 • Tvorivé dielničky
 • 1,50€, v cene príspevku máte zároveň možnosť využiť aj našu herňu

 • Akcie
 • príspevky sú rôzne, dozviete sa ich z letákov a Semafora

 • Iné príspevky
 • 0,50€ na nápoje (káva, čaj)
 • 1€ za zapožičanie jednej knihy z Montekútika na mesiac

 • ĎAKUJEME!