TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Kontakty na lektorky

Cvičenia na fitloptách; Tancuj, spievaj, dupitkaj; Folklóriček; Tanečná príprava
Klaudia Kordošová
klaudikordos@gmail.com
0910 905 804

Cvičenie na ploché nohy
Edita Čačaná
edita.olearova@gmail.com

0905 033 736

Joga
Lucia Oravská Lizák
lucia.oravska.lizak@gmail.com

Certifikovaná dula
Lýdia Koncsolová
lidka.koncsol@gmail.com
0903 512 066

Detská psychologička
Ľubica Tománková
lubicatomankova@hotmail.com
0905 324 863

Konverzácie v angličtine, nemčine a slovenčine
Zuzana Pekárek
zuzana.pekarek@gmail.com
0903 359 178