TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Cvičenie na fitloptách pre bábätká

ŠTVRTKY 11:00
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Lekcie sú určené detičkám od 5 mesiacov až do 1 roka, resp. do veku, kedy už samostatne chodia. Prebieha s hudbou formou hry s využitím nielen fitlôpt, ale aj rôznych iných pre detičky zaujímavých pomôcok - guličiek, overballov, biliba, molitanovych preliezok, balančných dosiek a pod. Lekcia je nastavená rituálne rovnako, umožňuje detičkám lepšie si zapamätať jednotlivé cviky a tešiť sa tak na ďalšiu pesničku, ktorú budú po pár hodinách poznať a spájať si s konkrétnym pohybom. Treba si priniesť pohodlné oblečenie, môže sa cvičiť aj naboso. Samotné cvičenie trvá 35 minút, potom nasleduje voľná hra s rôznymi pomôckami a preliezkami. Počet detí na krúžku 6 - 10. Pozrite sa, ako to na hodine vyzerá.

Lektorka Klaudia Kordošová je vyštudovaný pedagóg a interprét tanca. Aktívne sa venovala tancu, predovšetkým folklóru, ale aj muzikálovému a modernému tancu. Vďaka synčekovi Maxovi začala spolupracovať s materskými centrami ako lektorka tanečných kurzov. (klaudikordos@gmail.com, 0910 905 804)

Lekcie sa konajú spravidla raz do týždňa, na každé sa prihlasuje samostatne, príspevok 8€ sa uhrádza lektorke v hotovosti na mieste.