TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Užitočné kontakty

Materské centrá sú miesta, kde môžu ženy nájsť oporu, pomoc a pochopenie v ťažkých situáciách. Ak potrebujete pomôcť, neváhajte kontaktovať aj odborníkov:

Ak potrebujete lekársku starostlivosť:
Ak zažívate domáce násilie:
Ak potrebujete radu v ťažko riešiteľných, naliehavých situáciách či emočnú podporu:
Ak Vaše dieťa potrebuje pomoc, niekomu sa zdôveriť:
Ak potrebujete pomôcť s dojčením: