TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Projekty

Budatko sa pravidelne prihlasuje do súťaží o granty a finančné prostriedky z fondov, ktoré umožňujú inovovať priestory a inventár centra či zabezpečiť veľké komunitné akcie. Z projektov, ktoré sme tak mohli realizovať, vyberáme: