Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Program na mesiac január
Ak si aj to Vaše dieťa zvyklo, že Budatko patrí do jeho týždennej, či dokonca dennej rutiny, už v pondelok sa na Vás veľmi tešíme. Máme množstvo voľných miest v krúžkoch zameraných na pohyb, hudbu i všeobecný rozvoj dieťaťa Montessori metódou, prichádza novinka - kurz znakovania a množstvo overených a obľúbených aktivít pre deti i mamičky. Takže si ich rozhodne naštudujte čím skôr a zabezpečte si svoje miesto.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Freizeit mit Kindern
Die Winterferienzeit bringt viel mehr als nur Wunder und Fröhlichkeit mit sich. Wochen und manchmal Monate von Einkäufen, Reisen, Essen, Partys, Besuchen und Besuchern können genug Stress erzeugen, um die festlichsten von uns zu erschöpfen. Kinder jeden Alters fühlen es auch, besonders wenn ihre Routinen durch eine Überlastung von Ereignissen unterbrochen werden, die oft außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Die Änderungen des Zeitplans können, obwohl sie gut gemeint sind, Verhalten und Stimmung beeinflussen.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Holiday time with kids
The winter holiday season brings with it much more than wonder and merriment. Weeks and sometimes months of holiday shopping, traveling, food, parties, visits and visitors can create enough stress to exhaust the most festive of us. Children of all ages feel it, too, especially when their routines are interrupted with an overload of events that are often out of their control. The changes in schedule, though well-intentioned, can impact behaviors and moods.
Môžeme si užiť Vianoce bez stresu?
Niektoré obdobia, či udalosti sú prirodzene stresujúce pre každého, kto má zdravý ľudský mozog. Sú nimi napríklad niekoho blízkeho, sťahovanie sa, zmena práce, ale aj narodenie dieťaťa, svadba, či Vianoce. Ako si ich môžeme viac užiť a menej sa vynervovať?
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten Inspiration
Das wird ein bisschen herausfordernd. Hausaufgabe :) Denken Sie über etwas nach, was Weihnachten besonders macht, es muss einfach sein, um echte Weihnachten zu haben. Teilen Sie es mit uns. Ein Rezept für Kekse, Wein, Dekoration, Sie schreiben Ihre eigene Weihnachtsgeschichte für Kinder? Sind Ihre Geschenke anders als gekauft - hausgemachte, handgefertigte Geschenke? Teilen Sie die Anweisungen mit uns und wir machen unsere eigene Weihnachtsinspiration Sitzung. Bilder hinzufügen wenn möglich! :)
Coffee, Tea & Chat (in English) - Christmas know how sharing
This is going to be a bit challenging. Homework :) Think about something, what makes your Christmas special, has to be there to be a real Christmas. Share it with us. A receipt for cookies, wine, decoration, you´re writing your own story for Christmas for kids? Are your presents different than bought - home made, hand made gifts? Share the instructions with us and we´ll make our own Christmas inspiration session. Add pictures if possible! :)
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten
Weihnachten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, ist mit ein paar Änderungen an Ihrer normalen Routine möglich. Suchen Sie nach neuen Wegen um zu Teilen und Geben, um Ihrer Weihnachtsfeier in dieser Saison einen neuen Sinn zu geben. Viele dieser Aktivitäten können durchgeführt werden, egal ob Sie Weihnachten in einem schneereichen Klima oder unter glühender Sonne feiern, ob Sie zu Hause oder abgereist sind, alleine, mit Partner oder Familie. Wo immer Sie sich auf der Welt befinden, Ihre Weihnachtsfeier sollte immer mit dem Geist der Liebe, des Friedens und der Freude erfüllt sein.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Having a memorable christmas time
Making Christmas a memorable occasion is possible with a few changes to your normal routine. Go for some new ways of sharing and giving to give a new sense of purpose to your Christmas celebrations this season. Many of these activities can be done whether you celebrate Christmas in a snowy climate or under a blazing hot sun; wherever you are in the world, your Christmas celebration should always be filled with the spirit of love, peace and joy.
Program na mesiac december
Asi v každej rodine, ktorá má deti v kolektíve už padla otázka „...a kedy budú Vianoce?“ a ešte mnohokrát padne. Niektorí už písali Ježiškovi, niektorí vyrátavajú denno denne čo všetko si želajú, niektorí sa tešia na koláčiky a podaktorí sa jednoducho tešia zo snehu. Deťom je každé ročné obdobie blízke, vidia v nich to, čo ich priťahuje, magickosť premeny vody, zmena v prírode, tajomstvá sviatkov. Snáď sviatky pokoja prídu aj k Vám už počas príprav na ne a užijete si december ako deti – s radosťou a očakávaním toho najlepšieho.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Das Glück des Elternseins
Ein Elternteil zu werden, kann ein gemischter Segen sein. Dies ist eindeutig zeit- und kostenintensiv.Viele Menschen weisen jedoch auf die emotionalen Vorteile der Kindererziehung hin, die weniger greifbar sind. Um die Folgen der Erziehung eines Kindes zu untersuchen, wurde der Zusammenhang zwischen dem Kinderkriegen und dem elterlichen Glück untersucht.
Vianočná charitatívna zbierka sladkostí a hračiek
Vianoce sú obdobím, kedy sa mnohí z nás viac ako kedykoľvek predtým snažíme si byť blízki, srdeční, milujúci a milovaní. Stále častejšie sa mnohí v dobe obrovského prebytku snažíme veci, ktoré máme a nepotrebujeme rozdeliť medzi tých, ktorí nemajú a často nielen potrebujú ale rovnako ako my, chcú v tieto dni zažiť niečo čarovné. Napríklad úžasnú pomoc a vďaka nej krásne Vianoce.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Becoming a parent
Becoming a parent may be a mixed blessing. Clearly, it is costly in terms of time and money. To examine the consequences of raising a child, research has investigated the link between having children and parental happiness.
Budatko2011.02.12, 17:1814410 / 10Diskusný


Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom

Z kategórie: 'Montessori'

je projektom Únie materských centier, no nás zaujal a radi by sme Vás na neho upozornili.


Pozrite si všetky informácie o kampani Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom na stránkach ÚMC.


 


Ciele kampane • informuje širokú verejnosť o poslaní materstva a rodičovstva na Slovensku,
 • poukazuje na nevyhnutnosť uznania práv rodín v našej spoločnosti,
 • identifikuje špecifické potreby rodín s malými deťmi,
 • analyzuje súčasný stav vo vytváraní podmienok pre rodiny na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej, podnikovej, jednotlivca…),
 • vedie k cielenému správaniu zúčastnených, k uvedomeniu si potrieb a následnému vytváraniu podmienok prijateľných pre našu cieľovú skupinu,
 • prispieva k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb,
 • vychováva k prirodzenej ústretovosti, k profesionálnejšiemu správaniu jednotlivcov a skupín vo vzťahu k rodinám,
 • vedie k objektívnej náročnosti a kritickému posudzovaniu situácií nás rodičov, k aktívnejšiemu záujmu o vstupovanie do rozhodovacích procesov, ktoré sa nás bezprostredne týkajú a majú v budúcnosti vplyv na život našich detí,
 • učí ľudí jasne definovať svoje požiadavky a presadiť ich do praxe,
 • poukazuje na nevyhnutnosť spolupráce subjektov s dôrazom na aktivity komunitného rozvoja,

 • oceňuje tých, ktorí vytvárajú prostredie pre rodičov a deti, prihliadajú osobitne na ich potreby v stratégii svojho podnikania (Iniciatíva Zariadenia Priateľské k deťom a rodinám)

 • navrhuje opatrenia na zlepšenie postavenia rodín do budúcnosti.


Chceme:

 • meniť myslenie ľudí, ich vnímanie bežných životných situácií a podnietiť ich k aktívnejšiemu správaniu:
  • neakceptovaniu nekvality, priemernej kvality a neústretovosti,
  • vzbudiť záujem o regionálne dianie,
  • zapojiť rodiny s deťmi do života v komunitách,do verejnej diskusie na tému rodičovskeh priblematiky,
 • chceme definovať požiadavky a potreby rodín s malými deťmi a presadiť ich záujmy v praxi,
 • mediálnymi výstupmi informovať, scitlivovať a aktivizovať verejnosť k problému diskriminácie rodín s malými deťmi,
 • prispieť k odstráneniu fyzických ako aj psychických bariér, ktorým rodičia s malými deťmi denne čelia.


Konečným dlhodobým cieľom kampane je prispieť k vytváraniu spoločnosti priateľskej k deťom a rodinám v čo najširšom ponímaní,
aby zohľadňovanie ich potrieb bolo súčasťou a samozrejmosťou spoločenského a podnikateľského myslenia na Slovensku.


Text je prebratý zo stránok UMC, jeho autorkou je Beata Bileková, koordinátor kampane


Ak Vás myšlienka zaujala, dajte nám vedieť o podniku, ktorý by si zaslúžil ocenenie.


Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

Zdieľaj:
Share on Google+