TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Jednorazové aktivity pre deti


Na aktivity sa prihlasujte cez SEMAFOR

Montessori kútik

Nájdete tu pripravené prostredie podľa zásad Montessori pedagogiky s originálnymi pomôckami. Deti si tu nájdu mnoho nových podnetov na svoj rozvoj a mamičky môžu načerpať nové inšpirácie na prácu s deťmi doma. Najviac aktivít v kútiku je zameraných na deti od 1 do 3 rokov.

Tvorivé čítanie

Aktivity pre deti od 2 rokov zamerané na rozvoj vnímania čítaného textu a pochopenia deja cez "ruky". Aktivity spojené s čítaním pomáhajú deťom pochopiť dej, a tak získať väčšie potešenie z prvého vážnejšieho čítania. Vďaka ďalšej podpore v rodine a dennodennému čítaniu sa detský mozog rýchlejšie rozvíja a vytvára podmienky pre učenie sa.

Tvorivé dielne

Na "tvorivkách" deti dostanú priestor, ktorý je niekedy doma ťažké vytvoriť. Originálne nápady na jednoduché i ťažšie aktivity podľa veku detí prinášajú chvíle plné skúmania, objavov a hier s rôznymi kreatívnymi materiálmi a technikami. Deti si rozvíjajú jemnú motoriku a koordináciu oko/ruka. Dávame veľký priestor fantázii a spontánnosti, a tak domov môžete odísť s niečím úplne iným ako bol plán :-). Témy prispôsobujeme sezóne a požiadavkám.