Vitajte O nás Semafor Aktivity Články Projekty Kalendár Kontakty

Prehľad článkov


Informácie o ochrane osobných údajov
Vážení návštevníci a spolupracovníci MC Budatko! V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.
Cvičenie na ploché nohy
Cieľom kurzu je modernými metódami, za pomoci zábavných prostriedkov, hravou formou ovplyvniť nesprávne pohybové návyky a reflexnými pomôckami formovať a stimulovať svaly klenby a nohy.
Cesta po hradoch a zámkoch z Petržalských ulíc
Cieľom projektu je oboznámenie petržalskej komunity s prostredím, v ktorom žijú – zoznámenie sa s ulicami Petržalky pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch, súčasne aj s históriou našej krajiny. V Petržalke máme viac ako 20 ulíc nazvaných po hradoch, zámkoch, kaštieľoch, materské centrum sídli napr. na Holíčskej ulici, tá je pomenovaná podľa kaštieľa v Holíči, ktorý bol cisárskym sídlom.
Chystáte sa s nami k hasičom?
Aj tento rok sme sa rozhodli nadviazať na minuloročné úspešne exkurzie u hasičov a pokračujeme v neuveriteľne rýchlom plnení všetkých termínov, ktoré sa nám podarí dohodnúť. Chystáte sa s nami? Tu je pár vecí, ktoré sme pri pár návštevách postrehli a pomôžu nám i Vám prežiť krajší zážitok....
Projekt hradený z dotácie BSK - ZVEĽADENIE PRIESTOROV PRE RODINY S DEŤMI
V roku 2017 schválil Bratislavský samosprávny kraj Materskému centru Budatko dotáciu vo výške 2´000 EUR na obnovu a zveľadenie priestorov centra. Finančné prostriedky sme využili na opravu havarijného stavu koberca v cvičebnej miestnosti, na položenie nového linolea v miestnosti tvorivých dielní a na výrobu a montáž vstavanej skrine na mieru do chodbičky k zadnému WC. Za všetky rodiny a návštevníkom patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju srdečná vďaka.
Hľadáme nové "aktivačky"
Hľadáme záujemkyne o aktivačnú prácu v materskom centre, na dobu určitú, od 1.10.2017-31.3.2018. Pozíciu obsadzuje UPSVAR, pozícia je určená pre nezamestnané osoby evidované na úrade práce. Práca sa vykonáva priamo v materskom centre Budatko na Holíčskej 30, v pracovných dňoch, čiastočný úväzok - podľa dohody. Za prácu dostane aktivačný pracovník príspevok od úradu práce vo výške 199 EUR za každý odpracovaný mesiac.
Prvý krát v Montessori kútiku
Pravidelne sa v Montessori kútiku stretávam s otázkou, ktorá je na pohľad veľmi jednoduchá, s čím v Montessori začať, aký vek je vhodný na začatie, čo sme prepásli?
Vyfarbime sa!
Vyfarbime sa - je projekt na obnovu vonkajšieho areálu verejnej materskej škôlky v Petržalke. Čistý a vymaľovaný areál ako výsledok projektu bude znamenať pozitívny prínos pre užívateľov, čiže deti navštevujúce materskú školu. Oprava múrikov v areáli bude prínosná aj z hľadiska bezpečnosti. Prosíme podporte náš projekt v obchodoch siete Tesco na území Petržalky počas celého októbra, ďakujeme.
Medzinárodný týždeň nosenia a dojčenia v Budatku
Aj tento rok sa môžete tešíť na zaujímavé prednášky, diskusie a workshopy na tému nosenia a dojčenia. Tešíme sa na Vás v utorok 3.10 doobeda a poobede. Nezabudnite sa prihlásiť na aktivity cez Semafor!
Rekonštrukcia v Budatku v lete 2017
Vďaka dotácii od BSK, podpore mestskej časti Petržalka a darovaným 2% z príjmu od našich návštevníkov, a takisto vďaka dobrovoľníckej práci našich členiek, dobrovoľníčok a ich rodín, sa nám v lete 2017 podarilo zrekonštruovať priestory tvorivých dielní, zakúpiť vstavanú skriňu na predmety potrebné k našej činnosti, položiť nový koberec do priestorov trampolíny a vymaľovať cvičebňu. Všetkým srdečne ďakujeme.


Podporte nás a darujte MC Budatko Vaše 2%


Ak sa Vám naše aktvity pozdávajú a sympatizujete s nami, podporte nás Vašimi 2%.

Ak nám prinesiete zúčtovanie a vyhlásenie o poukázaní vašich 2% z daní v prospech Budatka, my vám ako odmenu dáme permanentku do herničky:) a odnesieme tlačivá za vás na daňový úrad. ĎAKUJEME!

Vaše 2% by sme v roku 2018 radi využili na nákup nového koberca do cvičebne, prípadne novej trampolíny. V roku 2018 by sme chceli dať spraviť kryty na radiátory v novej miestnosti tvorivé dielne. Samozrejme treba neustále obnovovať hračky, montessori pomôcky a pomôcky používané na krúžkoch. Zvyšné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na energie.


2% za rok 2017 tento rok sme zaplatili maľovanie cvičebne a maľovanie miestnosti tvorivé dielne, zakúpili sme novú šmykľavku do herne a nové fitlopty - viac ako 1800 eur:(,

2% za rok 2016 tento rok sme zakúpili germicídny žiarič, vymenili sme koberec v obývačke a z dvoch percent sme pokryli úhradu havarijných stavov toaliet - viac ako 500 eur:(, zakúpili sme nové hračky a pomôcky na cvičenie

2% za rok 2015 tento rok sme prerobili chodbičku, nová stierka, maľba steny, koberce, či domček určite potešili aj vaše deti, podarilo sa nám vylepšiť aj kuchynku.

2% za rok 2014 sme prerobili obe kúpeľne, pribudlo jedno wc a dve umyvadlá:)

2% za rok 2013 sme využili na nákup nových hudobných nástrojov, na nákup nových prvkov do herne a tiež budú použité na úhradu nájomného a energie za naše priestory (480Eur mesačne).


Tlačivo na stiahnutie:
Vyhlásenie - 2% pre MC Budatko


Ako poukázať 2% dane Materskému centru Budatko:

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 3,32 €.
Vyplňte príslušné údaje o Materskom centre Budatko a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.
Právnická osoba môže poukázať 2% z dane aj viacerým mimovládnym organizáciám, fyzická osoba len jednej.
Do 31. marca 2018 zaplaťte daň za rok 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.


Ak ste zamestnanec

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani. Toto urobte najneskor do 15.02.2018!
Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €.
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.
Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30 apríla 2018.


Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Do kolónky ROK sa píše 2017

Obe tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň
daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ako organizácia nemáme SID, kolónky na SID nechajte prázdne.


Údaje o Materskom centre Budatko:

Názov organizácie: Materské centrum Budatko
Sídlo organizácie: Holíčska 30, 851 05 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné Číslo Organizácie: 37925598


Tlačivo na stiahnutie:
Vyhlásenie - 2% pre MC Budatko