TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Dobrovoľníctvo a členstvo v MC Budatko


Vstup do dobrovoľníckej a členskej zóny

Zmysluplné trávenie voľného času.
Množstvo možností k osobnému rastu.
Dobrý pocit, sebarealizácia.
Pomoc a podpora.
Veľa nových známych, komunita.
O tom je dobrovoľníctvo.
PRIDAJTE SA.


Kto je dobrovoľník?

Dobrovoľník je osoba, ktorá dobrovoľne, bez nároku na finančnú či nefinančnú odmenu vykonáva činnosť v prospech Budatka. Neustále hľadáme dobrovoľníkov na vedenie herničky, montessori kútika, organizáciu aktivít pre deti aj mamičky, ale aj na pomoc cez počítač, či na inú aktivitu vyhovujúcu obom stranám. Nemusia to byť priamo mamičky na materskej, môžu to byť aj mladí ľudia, študenti, seniori. Každý, kto chce pôsobiť ako dobrovoľník v Budatku, samozrejme najskôr absolvuje zaškolenie a úplné zoznámenie sa s priestormi a pravidlami. Ročne odpracujú dobrovoľníčky v Budatku viac ako 3000 dobrovoľníckych hodín.

Kto je člen?

Práva a povinnosti členov špecifikujú stanovy a interné smernice. Dlhodobý dobrovoľník môže byť po splnení podmienok pozvaný do členstva. Člen má právo aktívnej účasti na činnosti združenia vo všetkých oblastiach. Podieľa sa na všetkých výhodách spojených s členstvom. Priamo vplýva na smerovanie a vývoj materského centra svojimi návrhmi, pripomienkami, námietkami a volebným právom. Členstvo je vždy platné jeden rok s možnosťou predĺženia.

V prípade záujmu vám radi zodpovieme všetky otázky cez e-mail. Tešíme sa na vás!