TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Coffee, Tea & Chat (in English)


Aj vy máte pocit, že na materskej či rodičovskej dovolenke zapadá vaša angličtina prachom?
Ako často sa prichytíte pri premýšľaní: "Ako sa to len povie či napíše?"
Toto vôbec nemusí byť váš prípad!

Na kurzoch veľa diskutujeme, preberáme aktuálne témy, hodiny prebiehajú v uvoľnenej atmosfére, s deťmi či bez detí, gramatika nie je podmienkou. Na kurze vítame všetky už maminky aj čakateľky - každú z vás, ktorá má chuť spraviť niečo pre seba! Podmienkou je nebáť sa spontánne otvoriť ústa a povedať tú strašnú krkolomnú anglickú vetu bez toho, aby ste tri minúty predtým riešili, či to poviete správne. Získate znovu sebavedomie a budete vedieť odpovedať nielen na otázku "Is this seat free?":)

Kurzy vám pomôžu znovu získať pocit sebavedomia v angličtine, pripravíme sa na pracovné pohovory, budeme riešiť rôzne situácie - hodiny sú vo veľkej miere prispôsobené vám a tomu, na čo sa chcete zamerať. Niektoré maminky sa o zázračnom účinku našich kurzov angličtiny presvedčili aj na pracovnom pohovore, vďaka ktorému získali po rodičovskej dovolenke super prácu.

Stretávame sa 1x týždenne, komunikujeme spolu mailom. Lekcia má cca 50 minút. Účelom konverzačných hodín je udržiavať jazykové znalosti angličtiny mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke na aktívnej úrovni, ktorá je nutná pri opätovnom zapojení sa do pracovného procesu.

Sekundárnou výhodou je, že mamy sa môžu stretnúť a konverzovať na určené témy, môžu si so sebou zobrať dieťa, môžu sa spoznávať, vymieňať si informácie a rady, deti sa medzi sebou hrajú a počúvajú mamu rozpravať po anglicky. "Lead by example!"

Formát lekcie: 50 min:- 5 min. úvod a small talk
- 20 min. čítanie článkov ohľadne témy a voľná interpretácia čítaného textu na úrovni jazykových schopností účastníka
- 20 min. vyjadrenie názoru/konverzácia, slovná zásoba k téme / frázy
- 5 min. voľná diskusia

Každá hodina predstavuje inú konverzačnú tému.
Požiadavky na jazykové vybavenie sú minimálne, nutná je schopnosť rozumieť a záujem sa rozvíjať ďalej.
Prihlasujte sa, prosím, cez SEMAFOR

Minimálny počet prihlásených mamín na hodinu konverzácie: 3
Maximálny počet prihlásených mamín na hodinu konverzácie: 8

Hodina je prioritne otváraná pre nahlásených účastníkov krúžku, v prípade, že bude na hodine voľné miesto je možné si zakúpiť jednorazový vstup v hodnote 5 EUR.
Cena krúžku je 24 € a zahŕňa:
  • 6 riadnych hodín podľa hore uvedeného popisu
  • 1 náhradnú hodinu za vopred ospravedlnenú neúčasť. Neprítomnosť ohlasujte najneskôr do 07:00 dňa, kedy sa koná hodina, priamo lektorke cez sms, whatsapp alebo telefonátom na 0903359178.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo lektorku.

ZP
Ing. Zuzana Pekarek
Mama Oliho a Tiny na rodičovskej dovolenke s certifikátom CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) a dlhoročnými skúsenosťami z praktickej hovorovej a business angličtiny počas pracovného procesu v zahraničných spoločnostiach pri kontakte so zákazníkom.