Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Program na mesiac január
Ak si aj to Vaše dieťa zvyklo, že Budatko patrí do jeho týždennej, či dokonca dennej rutiny, už v pondelok sa na Vás veľmi tešíme. Máme množstvo voľných miest v krúžkoch zameraných na pohyb, hudbu i všeobecný rozvoj dieťaťa Montessori metódou, prichádza novinka - kurz znakovania a množstvo overených a obľúbených aktivít pre deti i mamičky. Takže si ich rozhodne naštudujte čím skôr a zabezpečte si svoje miesto.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Freizeit mit Kindern
Die Winterferienzeit bringt viel mehr als nur Wunder und Fröhlichkeit mit sich. Wochen und manchmal Monate von Einkäufen, Reisen, Essen, Partys, Besuchen und Besuchern können genug Stress erzeugen, um die festlichsten von uns zu erschöpfen. Kinder jeden Alters fühlen es auch, besonders wenn ihre Routinen durch eine Überlastung von Ereignissen unterbrochen werden, die oft außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Die Änderungen des Zeitplans können, obwohl sie gut gemeint sind, Verhalten und Stimmung beeinflussen.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Holiday time with kids
The winter holiday season brings with it much more than wonder and merriment. Weeks and sometimes months of holiday shopping, traveling, food, parties, visits and visitors can create enough stress to exhaust the most festive of us. Children of all ages feel it, too, especially when their routines are interrupted with an overload of events that are often out of their control. The changes in schedule, though well-intentioned, can impact behaviors and moods.
Môžeme si užiť Vianoce bez stresu?
Niektoré obdobia, či udalosti sú prirodzene stresujúce pre každého, kto má zdravý ľudský mozog. Sú nimi napríklad niekoho blízkeho, sťahovanie sa, zmena práce, ale aj narodenie dieťaťa, svadba, či Vianoce. Ako si ich môžeme viac užiť a menej sa vynervovať?
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten Inspiration
Das wird ein bisschen herausfordernd. Hausaufgabe :) Denken Sie über etwas nach, was Weihnachten besonders macht, es muss einfach sein, um echte Weihnachten zu haben. Teilen Sie es mit uns. Ein Rezept für Kekse, Wein, Dekoration, Sie schreiben Ihre eigene Weihnachtsgeschichte für Kinder? Sind Ihre Geschenke anders als gekauft - hausgemachte, handgefertigte Geschenke? Teilen Sie die Anweisungen mit uns und wir machen unsere eigene Weihnachtsinspiration Sitzung. Bilder hinzufügen wenn möglich! :)
Coffee, Tea & Chat (in English) - Christmas know how sharing
This is going to be a bit challenging. Homework :) Think about something, what makes your Christmas special, has to be there to be a real Christmas. Share it with us. A receipt for cookies, wine, decoration, you´re writing your own story for Christmas for kids? Are your presents different than bought - home made, hand made gifts? Share the instructions with us and we´ll make our own Christmas inspiration session. Add pictures if possible! :)
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten
Weihnachten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, ist mit ein paar Änderungen an Ihrer normalen Routine möglich. Suchen Sie nach neuen Wegen um zu Teilen und Geben, um Ihrer Weihnachtsfeier in dieser Saison einen neuen Sinn zu geben. Viele dieser Aktivitäten können durchgeführt werden, egal ob Sie Weihnachten in einem schneereichen Klima oder unter glühender Sonne feiern, ob Sie zu Hause oder abgereist sind, alleine, mit Partner oder Familie. Wo immer Sie sich auf der Welt befinden, Ihre Weihnachtsfeier sollte immer mit dem Geist der Liebe, des Friedens und der Freude erfüllt sein.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Having a memorable christmas time
Making Christmas a memorable occasion is possible with a few changes to your normal routine. Go for some new ways of sharing and giving to give a new sense of purpose to your Christmas celebrations this season. Many of these activities can be done whether you celebrate Christmas in a snowy climate or under a blazing hot sun; wherever you are in the world, your Christmas celebration should always be filled with the spirit of love, peace and joy.
Program na mesiac december
Asi v každej rodine, ktorá má deti v kolektíve už padla otázka „...a kedy budú Vianoce?“ a ešte mnohokrát padne. Niektorí už písali Ježiškovi, niektorí vyrátavajú denno denne čo všetko si želajú, niektorí sa tešia na koláčiky a podaktorí sa jednoducho tešia zo snehu. Deťom je každé ročné obdobie blízke, vidia v nich to, čo ich priťahuje, magickosť premeny vody, zmena v prírode, tajomstvá sviatkov. Snáď sviatky pokoja prídu aj k Vám už počas príprav na ne a užijete si december ako deti – s radosťou a očakávaním toho najlepšieho.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Das Glück des Elternseins
Ein Elternteil zu werden, kann ein gemischter Segen sein. Dies ist eindeutig zeit- und kostenintensiv.Viele Menschen weisen jedoch auf die emotionalen Vorteile der Kindererziehung hin, die weniger greifbar sind. Um die Folgen der Erziehung eines Kindes zu untersuchen, wurde der Zusammenhang zwischen dem Kinderkriegen und dem elterlichen Glück untersucht.
Vianočná charitatívna zbierka sladkostí a hračiek
Vianoce sú obdobím, kedy sa mnohí z nás viac ako kedykoľvek predtým snažíme si byť blízki, srdeční, milujúci a milovaní. Stále častejšie sa mnohí v dobe obrovského prebytku snažíme veci, ktoré máme a nepotrebujeme rozdeliť medzi tých, ktorí nemajú a často nielen potrebujú ale rovnako ako my, chcú v tieto dni zažiť niečo čarovné. Napríklad úžasnú pomoc a vďaka nej krásne Vianoce.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Becoming a parent
Becoming a parent may be a mixed blessing. Clearly, it is costly in terms of time and money. To examine the consequences of raising a child, research has investigated the link between having children and parental happiness.


Hravý rok v Budatku

Z kategórie: 'Oficiálne pozvánky, médiá a tlačové správy'

Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre bratislavské deti vo veku od 0-6 rokov, pre získavanie nových poznatkov, skúseností a zážitkov, ale takisto aj prvých kontaktov s rovesníkmi, a kamarátstiev. Takisto vytvorenie priestoru pre rodičov, najmä matky na rodičovskej dovolenke, aby sa vyhli sociálnej izolácii a nadviazali sociálne väzby s osobami v podobnej životnej etape. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť, svedčí o tom účasť na jednotlivých aktivitách.

Schválenú dotáciu vo výške 200 EUR sme použili na pokrytie takých aktivtít, ktoré k nám prilákajú nových návštevníkov, sympatizantov a potenciálnych členov.
Našim hlavným zámerom bolo zaujať rodičov s nízkymi príjmami, aby zistili, že existujú aj lancejšie alternatívy k rôznym komerčným detským kútikom. Na základe pozitívnych reackií veríme, že sa toto odzrkadlí na návštevnosti v budúcom roku.

Vďaka grantu sme mohli finančne pokryť nasledovné tri podujatia:
1. Deň otvorených dverí slúži na propagáciu hlavnej činnosti nášho združenia, a konal sa 8.10.2015 doobeda aj poobede, aby sme oslovili čo najväčšie množstvo ľudí. Zároveň začiatkom októbra oslavujeme aj Medzinárodný deň materských centier. Počas dňa sa uskutočnili ukážky krúžkov - cvičenie na fitloptách, cvičenie na ploché nohy, tvorivé dielničky, montessori kútik. Otvorená bola aj klasická herníčka pre nové mamy s deťmi, ktoré sa osmelili príst sa zahrať.
Z grantu sme uhradili dve divadelné interaktívne predstavenia pre najmenšie deti. Doobeda nás navštívilo divadlo KasSia a "Zajko Fajko a hadík Vadík", témou bolo slušné správanie, tolerancia k ostatným. Deti sa mohli aktívne do divadielka zapojiť. Rodiny si vyskúšali ako u nás prebiehajú krúžky, deti si mohli vytvoriť z jesenných listov vlastnú sovičku, navštíviť náš montessori kútik a dozvedieť sa viac o montessori pedagogike, zahrať sa v herničke, či poskákať si na trampolíne.
Poobede mohli prísť aj pracujúce maminy s deťmi do 6 rokov na ďaľšie divadelné predstavenie s názvom "Papierové kráľovstvo" - hlavná postavička bola Princezná Rozmarínka, ktorá je veľmi rozmaznaná a nič sa jej nepáči. Tak utečie zo svojho papierového kráľovstva a na úteku sa stretne s nožnicami a zápalkami. Deti si počas predstavenia uvedomili bezpečie domova a rodiny.
Všetkým sa u nás páčilo a a nevedeli sa dočkať ďaľšej návštevy nášho centra, čo bolo naším hlavným cieľom a prínosom do budúcnosti sú ďaľší spokojní rodičia, nové dobrovoľníčky, spokojní Bratislavčania.
Spolu návštevníkov: 99
Z toho detí: 52

2. Halloween sa konal na konci októbra, okrem detí a rodičov v maskách sme ho oživili aj záhadným príbehom o stratenej tekvičke a tancovačkou. Pre veľký záujem sme ponúkli dva termíny, jeden doobeda pre najmenšie deti do troch rokov a druhý poobede pre deti do 6 rokov. Počas akcie si deti s rodičmi mohli vyrobiť halloweenske svietniky v našich tvorivých dielničkách, využili ich na ďaľšej novembrovej aktivite na Lampiónovom pochode.
Z grantu sme nakúpili odmeny za najkrajšie masky, dobrovoľníci priniesli napečené občerstvenie. Prezliekanie sa za iné osoby, výmýšľanie masky to všetko patrí k činnostiam, ktoré rozvíjajú detskú predstavivosť a kreativitu. Tvorenie zase jemnú motoriku a trávenie voľného času spoločne rodič - dieťa vedie k lepšiemu vzťahu a dôvere.
Spolu návštevníkov: 75
Z toho detí: 39

3. Hráme sa s farbami - túto veľmi obľúbenú aktivitu pre mamičky s deťmi sme zorganizovali na konci novembra dokonca v troch termínoch. Počet na jeden termín bol obmedzený, aby mali deti priestor a dostali sa ku každej aktivite. Vytvorili sme niekoľko stanovíšť a deti prechádzali cez každé. Prečo práve táto aktivita? Deti sa učia farby zábavným spôsobom, skúšajú kombináciu farba a voda, trénujú si jemnú motoriku /plastelína, maľovanie štetcom, korálkovanie a pod., logické myslenie, kreativitu.
Z grantu sme zakúpili hračky, ktoré sme použili pri týchto zmysluplných a rozvíjajúich aktivitách. Tieto pomôcky - hračky, budú v Budatku používané aj naďalej v herničke, alebo v montessori kútiku a takisto ich plánujeme využiť aj v ďalších rokoch na rôzne aktivity pre deti.
Spolu návštevníkov: 74
Z toho detí: 39

ĎAKUJEME MAGISTRÁTU HLAVNÉHO MESTA ZA PODPORU!

Záverečná správa k projektu
Fotodokumentácia