TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Desatoro - naše pravidlá

1. V MC Budatko sú všetci srdečne vítaní.

2. Do MC Budatko chodíme iba ZDRAVÍ, deti aj rodičia. Dieťa / dospelý preukazujúci známky ochorenia v jeho začiatkoch, počas o i po liečbe má oslabenú imunitu a návštevou kolektívov riskuje nielen nakazenie ďalších osôb, môže to zapríčiniť predĺženie ochorenia a jeho liečby či zdravotné komplikácie v budúcnosti.

3. Zodpovedný prístup k registrácii umožní účasť maximu záujemcov. V prípade neúčasti sa včas odhlásime, umožníme tak účasť záujemcom v poradí.

4. Pri vstupe do vnútorných priestorov sa prezúvame. Obuv odkladáme do botníkov, kabáty do skriniek alebo na vešiaky.

5. Všetci sme si sem prišli oddýchnuť, správajme sa ohľaduplne. Miernime hluk spôsobený živelnými diskusiami, rozjašenými deťmi či neprimeraným zaobchádzaním s vybavením materského centra. V konfliktoch sa snažme dohodnúť, sme vzorom pre svoje deti, ktoré sú neustále na dohľad. Ak vidíme, že dobrovoľníčka nestíha, pokojne otvoríme dvere, či pomôžeme s čím vieme, je to nás spoločný priestor.

6. Na jedenie používame z hygienických dôvodov výlučne kuchynku.

7. Udržiavame čistotu vo všetkých priestoroch MC Budatko. Vedieme deti k poriadkumilovnosti, upraceme (aj spolu s dieťaťom) rozhádzané hračky a predmety po svojom dieťati. Ak niečo rozsypeme / rozlejeme, poprosíme dobrovoľníčku o príslušné potreby a neporiadok upraceme.

8. Použité plienky a vlhčené obrúsky vyhadzujeme von, do smetiaka za vchodovými dverami od Budatka. Pokiaľ možno, triedime odpad. Zabezpečíme tým dýchateľný vzduch v interiéri a funkčné záchody. Poškodzovaním vybavenia MC sa oberáme o financie, ktoré by sme radi investovali do ďalších aktivít.

9. Za dieťa zodpovedá dospelý, ktorý je s ním. Akceptujeme, že dobrovoľníčky nemajú oprávnenie zodpovedať za naše dieťa (úrazy, konflikty, ...). Ak si potrebujeme odskočiť, požiadame niektorú z mamičiek, aby na dieťa na chvíľku dohliadla. Pri prednáške či kurze pre dospelých si zabezpečíme k dieťaťu dozor.

10. Budatko existuje aj vďaka nášmu príspevku. Hradíme nimi energie, spotrebný materiál, opravy, náklady na aktivity, nákup nových hračiek, pomôcok na cvičenie a podobne. Dobrovoľníčky a členky vykonávajú svoju činnosť zadarmo, bez akéhokoľvek nároku na finančnú odmenu.


Ďakujeme! Spolu vytvoríme prostredie, do ktorého sa radi vrátime.