TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Semináre s detskou psychologičkou


Pozývame vás na krátke semináre s detskou psychologičkou pre rodičov: "Magické roky alebo ako lepšie porozumieť deťom". Každé správanie dieťaťa má svoj význam. Dospelí najlepšie porozumejú správaniu dieťaťa ak dokážu vnímať jeho prežívanie. To môžu vnímať naplno ak najprv naozaj porozumejú sebe, svojmu prežívaniu a správaniu. Porozumenie je prvým krokom k zblíženiu, k nájdeniu rovnakosti a minimalizovaniu porovnávania i odsudzovania. Semináre sa konajú raz mesačne pod vedením psychologičky Mgr. Ľubice Tománkovej.

Seminár je určený rodičom, ktorí
 • chcú nájsť spôsob ako spraviť život detí i celej rodiny spokojnejším...
 • si uvedomujú, že prvých 5 rokov je sebaúcta dieťaťa formovaná takmer výlučne rodinou a nemôžeme deti učiť čo sami nepoznáme...
 • pri snahe porozumieť deťom sa aj sami učia byť inými...
 • sú ochotní učiť sa novým spôsobom komunikácie s deťmi...
 • chcú objaviť svoje zdroje pre zmenu...
 • chcú zmeniť zautomatizované a neefektívne reakcie na užitočné...
 • chcú sa naučiť hľadať a vidieť pozitívne úmysly detí...

 • Prihlasujte sa cez SEMAFOR
  Minimálny počet prihlásených: 2
  Príspevok: 4€

  23.01.2020 o 17:00 (štvrtok)
  25.02.2020 o 17:00 (utorok)
  25.03.2020 o 17:00 (streda)
  23.04.2020 o 17:00 (štvrtok)
  26.05.2020 o 17:00 (utorok)
  23.06.2020 o 17:00 (utorok)
  Mgr. Ľubica Tománková, psychologička
  lubicatomankova@hotmail.com, 0905 324 863
  lubicatomankova.vlastnyweb.sk
  V roku 2000 ukončila jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Je držiteľkou certifikátu lektora preventívneho programu Povedz to priamo (2005) a certifikátu lektora vzdelávacieho programu Škola lásky v rodine podľa etiky PhDr. Jiřiny Prekopovej (2011). Ukončila štvorročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik - Systemický terapeutický a rastový výcvik podľa Modelu Virginie Satirovej ( 2011) a Medzinárodný supervízny výcvik - Výcvik pre supervízorov v poradenstve a Systemickej transformačnej terapii (2014). Na seminároch využíva najmä prístup popredného slovenského detského psychológa profesora Ivana Štúra, českého psychológa profesora Zdenka Matejčeka a Model rastu Virginie Satirovej.