TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Teplá voda v Budatku

V roku 2016 sme požiadali nadáciu ESET o dotáciu na projekt "Teplá voda v Budatku", prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu. Žiadosť bola schválená vo výške 399 EUR.

Financie sme použili na zakúpenie nasledovných položiek:
  • bojler na teplú vodu Dražice TO 5 IN do kuchynky
  • zámok Ikea na kuchynskú skrinku
  • bojler na teplú vodu Dražice TO 10 IN do umývarky
  • zámok Ikea na skrinku pod umývadlom v umývarke
  • skrinka Ikea pod umývadlo v umývarke
  • montážny materiál na montáž bojlerov, skrinky a rozvod teplej vody do detského umývadielko v umývarke.
Oproti pôvodnej žiadosti boli vykonané naslednovné zmeny:
Tretí bojler nebol zakúpený z dôvodu nemožnosti pripojenia k elektrickému vedeniu (slabé ističe, neuniesli by záťaž dvoch bojlerov na jednej elektrickej vetve, ďalšia vetva bola príliš vzdialená a montáž by bola komplikovaná a neestetická). Z tohto istého dôvodu nebola zakúpená ani plánovaná skrinka pod toto umývadlo. V pôvodnom projekte sa zároveň nerátalo s nákladmi na dodatočný montážny materiál, ktoré vznikli z dôvodu diskusie s odborníkom až po zaslaní projektu. Odborník sa vyjadril, že je možné nadpojiť z jedného bojlera vodu do dvoch umývadiel, čiže prívod vody môže byť aj do detského umývadielka (v projekte sa s taktouto variantou nepočítalo, nakoľko autor projektu nevedel o tejto možnosti). Z dôvodu nevyužitia všetkých poskytnutých finančných prostriedkov bol rozdiel v hodnote 140,89 EUR poukázaný späť na účet nadácie ESET.

Inštaláciu bojlerov a skriniek vykonal dobrovoľník s elektrotechnickým vzdelaním.