Vitajte O nás Semafor Aktivity Články Projekty Kalendár Kontakty

Prehľad článkov


Informácie o ochrane osobných údajov
Vážení návštevníci a spolupracovníci MC Budatko! V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.
Cvičenie na ploché nohy
Cieľom kurzu je modernými metódami, za pomoci zábavných prostriedkov, hravou formou ovplyvniť nesprávne pohybové návyky a reflexnými pomôckami formovať a stimulovať svaly klenby a nohy.
Cesta po hradoch a zámkoch z Petržalských ulíc
Cieľom projektu je oboznámenie petržalskej komunity s prostredím, v ktorom žijú – zoznámenie sa s ulicami Petržalky pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch, súčasne aj s históriou našej krajiny. V Petržalke máme viac ako 20 ulíc nazvaných po hradoch, zámkoch, kaštieľoch, materské centrum sídli napr. na Holíčskej ulici, tá je pomenovaná podľa kaštieľa v Holíči, ktorý bol cisárskym sídlom.
Chystáte sa s nami k hasičom?
Aj tento rok sme sa rozhodli nadviazať na minuloročné úspešne exkurzie u hasičov a pokračujeme v neuveriteľne rýchlom plnení všetkých termínov, ktoré sa nám podarí dohodnúť. Chystáte sa s nami? Tu je pár vecí, ktoré sme pri pár návštevách postrehli a pomôžu nám i Vám prežiť krajší zážitok....
Projekt hradený z dotácie BSK - ZVEĽADENIE PRIESTOROV PRE RODINY S DEŤMI
V roku 2017 schválil Bratislavský samosprávny kraj Materskému centru Budatko dotáciu vo výške 2´000 EUR na obnovu a zveľadenie priestorov centra. Finančné prostriedky sme využili na opravu havarijného stavu koberca v cvičebnej miestnosti, na položenie nového linolea v miestnosti tvorivých dielní a na výrobu a montáž vstavanej skrine na mieru do chodbičky k zadnému WC. Za všetky rodiny a návštevníkom patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju srdečná vďaka.
Hľadáme nové "aktivačky"
Hľadáme záujemkyne o aktivačnú prácu v materskom centre, na dobu určitú, od 1.10.2017-31.3.2018. Pozíciu obsadzuje UPSVAR, pozícia je určená pre nezamestnané osoby evidované na úrade práce. Práca sa vykonáva priamo v materskom centre Budatko na Holíčskej 30, v pracovných dňoch, čiastočný úväzok - podľa dohody. Za prácu dostane aktivačný pracovník príspevok od úradu práce vo výške 199 EUR za každý odpracovaný mesiac.
Prvý krát v Montessori kútiku
Pravidelne sa v Montessori kútiku stretávam s otázkou, ktorá je na pohľad veľmi jednoduchá, s čím v Montessori začať, aký vek je vhodný na začatie, čo sme prepásli?
Vyfarbime sa!
Vyfarbime sa - je projekt na obnovu vonkajšieho areálu verejnej materskej škôlky v Petržalke. Čistý a vymaľovaný areál ako výsledok projektu bude znamenať pozitívny prínos pre užívateľov, čiže deti navštevujúce materskú školu. Oprava múrikov v areáli bude prínosná aj z hľadiska bezpečnosti. Prosíme podporte náš projekt v obchodoch siete Tesco na území Petržalky počas celého októbra, ďakujeme.
Medzinárodný týždeň nosenia a dojčenia v Budatku
Aj tento rok sa môžete tešíť na zaujímavé prednášky, diskusie a workshopy na tému nosenia a dojčenia. Tešíme sa na Vás v utorok 3.10 doobeda a poobede. Nezabudnite sa prihlásiť na aktivity cez Semafor!
Maria2016.06.29, 23:046200 / 10Voľný


Zelená škola - projekt v spolupráci zo MŠ Strečnianska 2, MC Budatko a OZ Všestranko

Z kategórie: 'Budatko Newsletter '

Projekt
Zelená škola:


Aktivity projektu
Príprava prostredia – zakladanie triednych záhonov;
Výsadba priesad, semien v zeleninovom (mrkva, paradajka, fazuľa), ovocnom (jahody, maliny), bylinkovom (pažítka, žerucha, mäta, medovka) a kvetinovom záhone (rôzne druhy kvitnúce skoro na jar, v lete, na jeseň);
Starostlivosť o záhony, spoznávanie spôsobu kompostovania;
Revitalizácia školského ihriska – spolupráca s rodičmi, deťmi a s občianskym združením Všestranko, ktoré združuje rôznorodú skupinu dobrovoľníkov zameranú na posilnenie miestnych komunít a s MC Budatko, ktoré združuje matky s deťmi na rodičovskej dovolenke a to v popoludňajších hodinách;
Chovateľský kútik – pomocníci v záhrade (dážďovka, lienka, motýľ), sledovať ich život, proces vývinu;
Prednáška – Ako správne separovať odpad – smerovaná rodičom a deťom (popoludní)
Tvorba herbárov – pozorovanie prostredníctvom digitálnych mikroskopov, fotodokumentácia;
Zber „úrody“ – oboznamovať sa s jednotlivými spôsobmi spracovania – úpravy ovocia, zeleniny, byliniek, prípravou nápojov a ich významom pre človeka;
„Nech sa páči“ - príprava nápojov pre rodičov, farmárske trhy pre komunitu ľudí, ktorá sa tomuto projektu venovala.
Edukačné aktivity budú realizované v spolupráci dieťa-rodič-zamestnanci, tak ako dopoludnia, tak aj popoludní s ohľadom na počasie.
Zakúpené položky prispejú k celkovej realizácii projektu, umožnia všetkým deťom prispieť svojou činnosťou k zlepšeniu prostredia materskej školy, byť nápomocným k jeho skrášľovaniu a zároveň k rozvíjaniu ekologického a enviromentálneho myslenia. Pomôžu nám vytvoriť vhodné prostredie pre náš projekt.


Cieľová skupina projektu:
Projekt budú realizovať deti zo siedmych tried vo veku od 3-7 rokov. Prostredníctvom edukačných aktivít sa budú spolupodieľať na realizácii projektu na základe vypracovaného časového harmonogramu v rámci týždňa.
Deti sa budú vzdelávať, pracovať s náradím, skúmať, pozorovať, experimentovať, sadiť, polievať, kompostovať, pripravovať nápoje, .... Triedy si budú vzájomne medzi sebou prezentovať výsledky svojej práce. Rodičia budú súčasťou vzdelávania na tému separácia odpadu, revitalizácii ihriska a spoločne s deťmi na konci projektu ochutnajú výsledky svojej práce.

Spolupracujuce organizacie na projekte:
OZ RZPMŠS – Občianske združenie pri Materskej škole Strečnianska 2 bude finančne participovať na projekte a rodičia budú nápomocní pri výbere, nákupe materiálu, pri realizácii projektu svojimi znalosťami, schopnosťami, skúsenosťami a aktívnou činnosťou.
O.Z. Všestranko – www.vsestranko.sk – ich poslaním je posilniť miestnu komunitu a kultúru, prostredníctvom dobrovoľníkov, ich času, zdrojov a talentu. Dobrovoľníci nám pomôžu s revitalizáciou nášho ihriska a deti dostanú od nich aj pexeso na tému separovanie odpadu. Pomôžu nám s propagáciou nášho projektu a Nadácie Volkswagen.
O.Z Materské centrum Budatko www.budatko.sk, ktoré nám technicky zabezpečí prednášku na tému Ako správne separovať odpad a pomôže s revitalizáciou detského ihriska, s propagáciou našej materskej školy – projektu a nadácie Volkswagen medzi matkami s deťmi do 3 rokov, ktoré ho navštevujú.Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

Zdieľaj:
Share on Google+