Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Coffee, Tea & Chat (in English) - Top parenting books you have maybe never heard about
I was searching through webs to not only hang on books I know and found a lot of tip and books, blogs and stories about parenting and becoming a parent. As always, it is not easy to find the right portion for everyone, so I found some, which I never heard about but found interesting. Take this list as an inspiration, if you’ve read them, tell us more about it and if not and you will, for sure let me know later, there’s always space to learn more about parenting as we already found out.
Program na mesiac apríl
Občas človeka dokáže zaskočiť všeličo. Neviem ako u Vás, mňa vcelku prekvapilo, že už je apríl, kde je začiatok roka? Teraz sme mali prskavky v ruke, objímali sa a želali si navzájom lepší rok? Je lepší? Ako sa to vezme, v rýchlosti zjavne áno :). Prináša množstvo zaujímavých, náročných, hravých i vzdelávacích podnetov nielen v našom materskom centre...
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Frühling
März, April und Mai sind die drei Frühjahrsmonate. Auf unserer Nordhalbkugel beginnt zwischen dem 20. und 21. März der Frühling. Aber was ist das Besondere am Frühlingsanfang? Warum wird er genau auf diesen Tag gelegt? Zu Frühlingsbeginn sind Tag und Nacht fast genau gleich lang, also je etwa 12 Stunden (Tag-und-Nachtgleiche). Der Frühlingsanfang kann an verschiedenen Tagen sein, das Frühlingsende ist jedoch durch ein bestimmtes Ereignis – die Sommersonnenwende – festgelegt, das (fast) immer auf den 21. Juni fällt.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Top books 2018
This is going to be a little complicated. It depends on how much time do you can find for you and reading, but it is really hard to read, when you have little kids. Every year, there is huge amount books published around the world – around 2,2 Millions. I found a very interesting List from UNESCO which put together information from 123 Countries.
Súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE na Facebooku
Máme pre Vás súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE, ktorú nám darovala jedna z našich návštevníčok, ktorú čochvíľka môžete osobne stretnúť na predajnej výstave kníh vydavateľstva v MC Budatko! Napíšte nám do komentára na Facebooku, či Ste sa už zúčastnili výmeny knižiek v našom materskom centre, aká knižka Vás zaujala, prípadne, čo v spojení s knižkami by Ste ešte u nás chceli zažiť. Jedného z Vás vyberieme na konci marca a knižku s radosťou odovzdáme!
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Top Bücher 2018
Das hier wird schwer. Dem nach wieviel Zeit man sich zum Lesen finden kann, kennt man die Bücher vielleicht, aber es ist sehr schwer mit Kindern zu lesen, wenn es so viele Bücher jeder Jahr auf den Markt kommen. Im Jahr ist es ungefähr 2,2 Millionen Bücher in der Welt.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Books you should read before...
…no matter what, question is, what else could you read, what is really the top literature from which you could learn something, have fun, be a bookworm because it is so good to read. If you write in Google "Top Books ...” you will find about 3.5 billion results. Everyone has their own list ... But what are the books that are really worth reading? It is not a competition, you read mainly for yourself, right? Nevertheless, one likes to find inspiration. I went through a few of the top lists and here are the books that I have found again and again...
Dobrovoľníctvo a členstvo v MC Budatko
Neustále hľadáme dobrovoľníkov na vedenie herničky, montessori kútika, organizáciu aktivít pre deti aj mamičky, ale aj na pomoc cez PC, výrobou materiálov doma, či distribúciu letákov...
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Lesen macht dich besser
Lesen - für jemanden ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Sie entfliehen dem tristen Alltag und reisen in die Welt der Fantasie. Für manche ist es leere Auszeit ohne was dazu. Viele Leute wiisen garnicht, wann sie das letzte Mal ein Buch in der Hand hatten. Manche lesen überall. Es ist eine Aktivität die man ausübt ohne zu wissen im täglichen Leben bein Autofahren (Strassezeichen lesen), Fehrsehen schausen (Titel zum Nachrichten, Werbung, Übersetzung...) oder sogar in der Kücher (Rezepte, Foodblogs, ...). Beim Buch lesen geht es um ein bischen mehr. Eine langzeitliche Leseaktivität bring uns sogar sehr viel mehr.
Maria2016.10.11, 15:006180 / 10Voľný


Úsmev ako dar - stretnutie rodičov a detí z náhradných rodín

Z kategórie: 'Aktivity, krúžky a akcie'

Organizácia Úsmev ako dar v Budatku pravidelne raz za mesiac ponúka možnosť nazrieť do jej fungovania prostredníctvom stretnutí s rodičmi a deťmi z náhradných rodín. Každé stretnutie je na určitú tému, dotýkajúcu sa najmä pestúnstva a náhradného rodičovstva, ale i bežného života. Viac než dve desaťročia sa spoločnosť Úsmev ako dar venuje nielen deťom v detských domovoch, ale aj náhradným rodinám, ktoré tieto deti prijímajú a vytvárajú im nové rodinné zázemie.

Srdečne Vás pozývame, vstup voľný.Aká je tá cesta?
1. KROK: Rozhodnutie - vziať si dieťa do svojej rodiny. V tomto procese vám radi poskytneme poradenstvo a podporu. Je veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú o osvojení (adopcii), no váhajú. My vám radi pomôžeme zbaviť sa týchto otáznikov.
2. KROK: Návšteva úradov - druhým krokom je návšteva Úradu práce, soc. vecí a rodiny v mieste vášho bydliska na odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Venovať sa vám bude sociálny pracovník, ktorý vám vydá tlačivo žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú starostlivosť.
3. KROK: Príprava - každý žiadateľ musí prejsť prípravou na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorú realizujú dané úrady práce, soc. vecí a rodiny cez svoje referáty poradensko-psychologických služieb alebo akreditované subjekty. Úsmev ako dar je jedným z akreditovaných subjektov.
4. KROK: Sprevádzanie – cieľom Úsmevu je stáť pri náhradných rodinách aj vtedy, keď už majú dieťatko doma a zdieľať s nimi všetky starosti aj radosti života náhradnej, či osvojiteľskej rodinky.

Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

Zdieľaj: