TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Maria2016.12.228730 / 101


Vyhodnotenie projektu "Obnova herničky a Montessori kútika" s podporou magistrátu hl.m. Bratislavy

Z kategórie: 'Oficiálne pozvánky, médiá a tlačové správy'

Ďakujeme magistrátu hlavného mesta Bratislavy za finančnú podporu projektu "Obnovenie herničky a Montessori kútika" vo výške 500 EUR.


Poslaním nášho materského centra je vytvoriť mladým bratislavským rodinám s deťmi do 6 rokov priestor na zmysluplné trávenie voľného času, výmenu skúseností, nadviazanie sociálnych kontaktov a vyhnutie sa sociálnej izolácii, oddych pre matky a otcov a zábavu ich detí, a aj vzdelávanie a získavanie nových zručností pre všetkých. V materskom centre sa nachádza aj hernička a špeciálna miestnosť zariadená v štýle montessori pedagogiky a s montessori pomôckami.

Zámerom projektu bolo oživenie herničky a montessori kútika za cieľom zvýšiť záujem o ne ako o priestory na trávenie spoločného času rodiny, respektíve rodiča s deťmi. Veľa hračiek v herničke bolo buď pokazených, alebo nekompletných, poškodených či opotrebovaných. Takisto pomôcky v montessori kútiku - nakoľko mnoho z nich vyrábame z alternatívnych zdrojov (namiesto drevených kvalitných pomôcok je v montessori kútiku množstvo doma vyrobených náhrad z materiálov ako je kartón, plechové dózy, korok, plastové nádoby a podobne, ktoré však treba často obmieňať, nakoľko sa rýchlo zničia).

Financie z grantu sme investovali do herničky, nakoľko hernička je najčastejšie otvorená a navštevuje ju najviac osôb zo všetkých aktivít a možností, ktoré materské centrum ponúka. Pomôcky v montessori kútiku sme znovuobnovili z odpadového materiálu.

Vďaka grantu sa nám podarilo vymeniť všetky nevyhovujúce hračky, žiaľ na montessori kútik už nezvýšili peniaze, preto budeme aj naďalej pomôcky operatívne nahrádzať novými doma vyrobenými. Nevyhovujúce hračky sme pretriedili, významne poškodené alebo pokazené sme vyhodili, ostatné, ktoré nespĺňali len estetickú funkciu, alebo chýbal jeden dielik a podobne, sme darovali do čakární detských ordinácií alebo na charitu.

Posledné hračky sme dokupovali až v novembri, na základe prieskumu medzi mamičkami, aké hračky im v herničke chýbajú.

Obnovenú herničku sme spustili do prevádzky v rámci otvorenia novej sezóny v Budatku, dňa 19.9.2016. Od tohto dňa až do ukončenia sezóny, ktoré bolo dňa 16.12.2016, navštívilo herničku spolu 906 detí v sprievod 821 dospelých, z toho:
- v septembri 130 detí v sprievode 117 dospelých,
- v októbri 408 detí v sprievode 366 dospelých,
- v novembri 368 detí v sprievode 338 dospelých,
- v decembri 109 detí v sprievode 103 dospelých.

Hernička bola od 19.9.2016 otvorená v každý pracovný deň, do ukončenia sezóny dňa 16.12.2016 bola otvorená spolu 63 dní. Z toho bola každý deň k dispozícii v doobednom čase a v pondelok, utorok, stredu a štvrtok aj v poobednom čase. Herničku denne navštívilo v priemere 16 detí v sprievode 15 dospelých. Otváranie herničky pokryli dobrovoľníčky materského centra, matky na rodičovskej dovolenke, ktoré boli v priestoroch herničky spolu so svojimi deťmi.
Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

Zdieľaj: