Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Program na mesiac január
Ak si aj to Vaše dieťa zvyklo, že Budatko patrí do jeho týždennej, či dokonca dennej rutiny, už v pondelok sa na Vás veľmi tešíme. Máme množstvo voľných miest v krúžkoch zameraných na pohyb, hudbu i všeobecný rozvoj dieťaťa Montessori metódou, prichádza novinka - kurz znakovania a množstvo overených a obľúbených aktivít pre deti i mamičky. Takže si ich rozhodne naštudujte čím skôr a zabezpečte si svoje miesto.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Freizeit mit Kindern
Die Winterferienzeit bringt viel mehr als nur Wunder und Fröhlichkeit mit sich. Wochen und manchmal Monate von Einkäufen, Reisen, Essen, Partys, Besuchen und Besuchern können genug Stress erzeugen, um die festlichsten von uns zu erschöpfen. Kinder jeden Alters fühlen es auch, besonders wenn ihre Routinen durch eine Überlastung von Ereignissen unterbrochen werden, die oft außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Die Änderungen des Zeitplans können, obwohl sie gut gemeint sind, Verhalten und Stimmung beeinflussen.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Holiday time with kids
The winter holiday season brings with it much more than wonder and merriment. Weeks and sometimes months of holiday shopping, traveling, food, parties, visits and visitors can create enough stress to exhaust the most festive of us. Children of all ages feel it, too, especially when their routines are interrupted with an overload of events that are often out of their control. The changes in schedule, though well-intentioned, can impact behaviors and moods.
Môžeme si užiť Vianoce bez stresu?
Niektoré obdobia, či udalosti sú prirodzene stresujúce pre každého, kto má zdravý ľudský mozog. Sú nimi napríklad niekoho blízkeho, sťahovanie sa, zmena práce, ale aj narodenie dieťaťa, svadba, či Vianoce. Ako si ich môžeme viac užiť a menej sa vynervovať?
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten Inspiration
Das wird ein bisschen herausfordernd. Hausaufgabe :) Denken Sie über etwas nach, was Weihnachten besonders macht, es muss einfach sein, um echte Weihnachten zu haben. Teilen Sie es mit uns. Ein Rezept für Kekse, Wein, Dekoration, Sie schreiben Ihre eigene Weihnachtsgeschichte für Kinder? Sind Ihre Geschenke anders als gekauft - hausgemachte, handgefertigte Geschenke? Teilen Sie die Anweisungen mit uns und wir machen unsere eigene Weihnachtsinspiration Sitzung. Bilder hinzufügen wenn möglich! :)
Coffee, Tea & Chat (in English) - Christmas know how sharing
This is going to be a bit challenging. Homework :) Think about something, what makes your Christmas special, has to be there to be a real Christmas. Share it with us. A receipt for cookies, wine, decoration, you´re writing your own story for Christmas for kids? Are your presents different than bought - home made, hand made gifts? Share the instructions with us and we´ll make our own Christmas inspiration session. Add pictures if possible! :)
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten
Weihnachten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, ist mit ein paar Änderungen an Ihrer normalen Routine möglich. Suchen Sie nach neuen Wegen um zu Teilen und Geben, um Ihrer Weihnachtsfeier in dieser Saison einen neuen Sinn zu geben. Viele dieser Aktivitäten können durchgeführt werden, egal ob Sie Weihnachten in einem schneereichen Klima oder unter glühender Sonne feiern, ob Sie zu Hause oder abgereist sind, alleine, mit Partner oder Familie. Wo immer Sie sich auf der Welt befinden, Ihre Weihnachtsfeier sollte immer mit dem Geist der Liebe, des Friedens und der Freude erfüllt sein.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Having a memorable christmas time
Making Christmas a memorable occasion is possible with a few changes to your normal routine. Go for some new ways of sharing and giving to give a new sense of purpose to your Christmas celebrations this season. Many of these activities can be done whether you celebrate Christmas in a snowy climate or under a blazing hot sun; wherever you are in the world, your Christmas celebration should always be filled with the spirit of love, peace and joy.
Program na mesiac december
Asi v každej rodine, ktorá má deti v kolektíve už padla otázka „...a kedy budú Vianoce?“ a ešte mnohokrát padne. Niektorí už písali Ježiškovi, niektorí vyrátavajú denno denne čo všetko si želajú, niektorí sa tešia na koláčiky a podaktorí sa jednoducho tešia zo snehu. Deťom je každé ročné obdobie blízke, vidia v nich to, čo ich priťahuje, magickosť premeny vody, zmena v prírode, tajomstvá sviatkov. Snáď sviatky pokoja prídu aj k Vám už počas príprav na ne a užijete si december ako deti – s radosťou a očakávaním toho najlepšieho.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Das Glück des Elternseins
Ein Elternteil zu werden, kann ein gemischter Segen sein. Dies ist eindeutig zeit- und kostenintensiv.Viele Menschen weisen jedoch auf die emotionalen Vorteile der Kindererziehung hin, die weniger greifbar sind. Um die Folgen der Erziehung eines Kindes zu untersuchen, wurde der Zusammenhang zwischen dem Kinderkriegen und dem elterlichen Glück untersucht.
Vianočná charitatívna zbierka sladkostí a hračiek
Vianoce sú obdobím, kedy sa mnohí z nás viac ako kedykoľvek predtým snažíme si byť blízki, srdeční, milujúci a milovaní. Stále častejšie sa mnohí v dobe obrovského prebytku snažíme veci, ktoré máme a nepotrebujeme rozdeliť medzi tých, ktorí nemajú a často nielen potrebujú ale rovnako ako my, chcú v tieto dni zažiť niečo čarovné. Napríklad úžasnú pomoc a vďaka nej krásne Vianoce.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Becoming a parent
Becoming a parent may be a mixed blessing. Clearly, it is costly in terms of time and money. To examine the consequences of raising a child, research has investigated the link between having children and parental happiness.


Vyfarbime sa!

Z kategórie: 'Oficiálne pozvánky, médiá a tlačové správy'


Na začiatku bola myšlienka, aby naše materské centrum nebola iba komunita mamín, ktoré sa realizujú vo vnútri centra, ale aby sme začali ovplyvňovať svojím pozitívnym príkladom aj svoje okolie. Počas posledných 5 rokov fungovania Budatka sme pomáhali získať financie z grantov nielen pre naše Budatko, ale aj pre škôlky v našom blízkom okolí.

Ani tentokrát to nebude inak, po dohode s vedením materskej školy Holíčska 30, som v mene materského centra Budatko napísala projekt na obnovu a revitalízáciu školského areálu. Projekt sa porote zapáčil a dostal sa ako jeden z troch do II. kola.

Veľmi sa teším, ale teraz bude treba zabojovať a získať, čo najväčší počet žetónov, ktoré získate po nákupe v Tescu, počas nasledujúcich 4 týždňov. Hlasovať vhodením žetónu počas mesiaca október, môžete v týchto predajniach v Petržalke:
  HM BA Petržalka, Ex
  BA Vienna Gate, Ex
  Blagoevova, BA
  Ševčenkova, Ex BA
  Nám. Hraničiarov,
  SM BA Bzovícka
Ako vznikol názov projektu?

Názov projektu je, ako ste si iste všimli, dvojzmyselný. Na jednej strane chceme vyfarbiť, vymaľovať staré zašlé múrirky, plot a na druhej strane chceme ľudí motivovať, aby sa tiež "vyfarbili" - ukázali, či im naozaj záleží na svojom okolí, či sú ochotní sa zapojiť do projektu, tým, že budú za neho hlasovať, tým, že ho budú propagovať a ak vyhráme, či sa zapoja aj do práce?!


Prečo práve materská škola Holíčska 30?

Materská škola Holíčska 30 začala svoju činnosť v roku 1984, je to verejná, 5 triedna škôlka v Petržalke. Napriek udržiavacím prácam postupne vidieť opotrebovanosť vo vonkajších priestoroch. Školstvo je podfinancované, peniaze smerujú najmä na vnútorné priestory a edukatívne pomôcky. Financie z grantu by sme použili na obnovu múrikov, schodov, kochlíkov, ktoré sa nachádzajú v areáli škôlkárskeho ihriska, obnovili by sme aj obrázky, natreli oplotenie školy.Čistý a vymaľovaný areál ako výsledok projektu bude znamenať pozitívny prínos pre užívateľov, čiže deti navštevujúce materskú školu. Oprava múrikov v areáli bude prínosná aj z hľadiska bezpečnosti. Učiteľky, rodičia aj škôlkári budú určite nadšene reagovať na zmenu, rovnako aj rodičia a deti navštevujúci materské centrum Budatko.
A v neposlednom rade bude veľkým prínosom aj pre lokálnu komunitu obyvateľov, ktorým sa týmto skrášli a zhodnotí prostredie, v ktorom žijú.Kedy sa bude projekt realizovať?

V prípade výhry sa bude projekt realizovať na jar 2018 ,v mesiacoch február - apríl, podľa počasia. Bude mať dve fázy - prípravnú a realizačnú.
Dobrovoľníci z materského centra Budatko a rodičia detí navštevujúcich materskú školu Holíčska 30 sa spoja pre dobrú vec a "vyfarbia sa", ale pridať sa môžu aj obyvatelia, ktorí v tejto oblasti žijú.
Brigád bude musieť byť niekoľko, keďže sa jedná o veľký areál. Oslovíme aj externých dobrovoľníkov, ktorí nám nepravidelne pomáhajú počas našich veľkých aktivít, ktoré každoročne organizujeme pre rodiny s deťmi.

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom za podporu, spolu to dokážeme!


Jana Hrehorová
koordinátorka projektu
čestná členka Budatka a poslankyňa MČ Petržalka

PS: V prípade, žeby ste nám chceli pomôcť napr. vytlačením letáku a jeho umiestnením v bráne, na ihrisko, potešíme sa:) Napíšte mi na hrehorova.jana@gmail.comZdieľaj:
Share on Google+