TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Prvý krát v Montessori kútiku


Autor: Ing. Zuzana Pekarek - mamička, ktorá dobrovoľnícky vypomáhla nielen v Montekútiku

Asi každý koho Montessori zastihlo v nejakom štádiu výchovy dieťaťa či spôsobu vzdelávania sa viac alebo menej nadchol pre tento štýl a jeho ľahkosť a nenásilnosť. Materiálov je stále viac a človek postupne netuší, kde začať. A nákup hračiek či vzdelávacích pomôcok to nie je, to veľmi rýchlo pochopí väčšina.

Montessori je životný štýl. Je to spôsob výchovy, prístup k dieťaťu ako dokonalému stvoreniu, ktoré objavuje svoj talent a odkrýva svoj potenciál cez aktivity, ktoré ho zaujmú a cez ne pomáhajú vzdelávať sa a rásť. Výdž sa dá všetko spraviť niekoľkými spôsobmi a obvykle máme vo zvyku skočiť po hlave a rozhodnúť sa že niečo zmeníme, dáme si to príkazom a po krátkom čase nový systém kolabuje.

Každý už pravdepodobne narazil na odporúčania Márie Montessori, sú práve o prístupe k dieťatu a teda výchovných krokoch, niektoré je naozaj náročné zmeniť. :) Montessori vzdelávanie má svoju vlastnú postupnosť a tomu sa venovať neviem a nechcem, ešte mám ďaleko k profesionálovi. Princípy sú mi však v mnohom blízke a aj keď je premena na Montessori rodiča skoro ako terapia, pretože naozaj na sebe v prvom rade pracuje rodič, je úžasné sledovať ako to všetko krásne funguje.

Tu je postupnosť, ktorú som zvolila ja u seba (nie u dieťaťa):
 1. V prvom rade treba rešpektovať dieťa ako rovnocennú osobnosť. Má svoj názor a právo naň. Neznamená to, že ho nechám si robiť čo chce, no vždy sa snažím na požiadavky či názory reagovať tak, ako by som reagovala na partnera, či kolegu. Je to naozaj zaujímavé pozorovať, ako ľudia reagujú na tú istú požiadavku u dieťaťa a dospelého a tak degradujú dieťa na neschopnú závislú príťaž.

 2. Absorbujúci duch (Maria Montessori nazvala myseľ dieťaťa „absorbujúcou“ pre jej schopnosť vstrebať, naučiť sa a skladovať veľké množstvo poznatkov bez úsilia a námahy. Nikto nenaučí dieťa koordinovať pohyby, chodiť, rozprávať. Všetko musí urobiť samé a vzhľadom na náročnosť týchto úloh to zvládne v neuveriteľne krátkom čase.) Znamená to tiež, že dieťa sa naučí všetko čo potrebuje bez ohľadu na to, či na to budete tlačiť alebo nie. Len ak nebudete, prebehne to vo väčšej pohode a vtedy, keď je dieťa pripravené, bude proces jednoduchší a rýchlejší. To sa týka stravy, spánku, plienok, nočníka, obliekania, ... Či máte doma génia alebo debila je len vec pohľadu, dieťa je to stále to isté a môže byť šťastné bez ohľadu na to, kedy si prvý krát sadlo na záchod to susedove. Je jedinečné, každé jedno.

 3. Pripravené prostredie ide ruka v ruke s nasledujúcim bodom a považujem to za obrovskú výzvu u mnohých rodičov, keď ich pozorujem pri práci v kútiku či pohybe po materskom centre. Viesť dieťa k poriadkumilovnosti a mať bordel vo svojich veciach je pre dieťa veľmi mätúce. Mať usporiadaný prehľadný a minimalisticky zariadený život je oslobodzujúce a oveľa ľahšie zvládateľné. Naozaj netreba vlastniť 80% vecí, ktoré vlastníme. Dieťa si ľahšie uprace +é hračiek ako 50. Ľahšie nájde hru v polici ako v krabici plnej ostatných hier. Ľahšie sa rozlúči so starými nepoužívanými vecami, ak vo svojom systéme nemá miesto na nové a pochopí, že ho treba vytvoriť. No ako hovorím, ak to dieťa zbadá u rodiča, pôjde to ľahšie. U nás v Montessori kútiku to znamená len toľko, že veďte dieťa k tomu, aby každú aktivitu po ukončení uložilo na miesto tak, aby keď po nej znovu siahne, je pripavená na hranie. táto logika je pre dieťa obsiahnuteľná, vie, kde čo nájde a nehovoríme o upratovaní či poriadku, z ktorého majú deti často husiu kožu.

 4. Polarizácia pozornosti – Deti môžu pracovať s danou pomôckou ako dlho chcú, nevytrhávame ich z ich činnosti. Niečo iné je, ak dieťa pracuje s danou pomôckou tak ako sa nemá, od toho je tam lektor, pedagóg, rodič, aby dieťa usmernil. Ak sa dieťa hrá samo dlhšiu dobu, ako by rodič očakával, nejde o ohrozenie inej podstatnej aktivity (jedlo, pitie, spánok, dohodnutý program), dieťa neprerušujeme, kým samo aktivitu nepreruší. Ak ho prerušiť treba, počkáme, kým dieťa zdvihne oči od aktivity (výmena ceruzky, nový dielik, ...) a upozorníme ho, že je potrebné čochvíľa skončíť, nakoľko nasleduje niečo podstatné. Dieťa hlboko ponorené do aktivity potrebuje mentálny priestor ju ukončiť a pripraviť sa na zmenu. Tak podporujete jeho schopnosť sa sústrediť a zároveň zvládnete i naplánované aktivity s menším odporom. V žiadom prípade zaujatému dieťaťu nenoste iné aktivity či predmety a neodpútavajte jeho pozornosť, lebo ste si zaplatili čas a treba ho využiť. Hodinová hra s tromi špáradlami má väčšiu pridanú hodnotu pre jeho rozvoj, ako odskúšanie všetkého, čo je k dispozícii. Úzko s tým súvisí slobodná voľba aktivity a akceptácia senzitívnej fázy a jej podpora. Ak chce dieťa presýpať, nech presýpa. Ak nemá čo presýpať, nájdite niečo. Ak odmieta pracovať s aktivitami tak, ako sú pripravené, odložte ich a vráťte sa k tomu s čím pracovať chce.

 5. Slobodu si ale nepletieme s voľnou výchovou. Tá sloboda má práve určité pravidlá a hranice, ktoré si dohadujeme s deťmi spoločne. Sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého. Učíme sa k určitému rešpektu, takže pracujeme potichu, aby sa deti navzájom nerušili... v triede chodia pomaly, aby si navzájom nezhodili nejakú pomôcku, a dôležitá vec je, že dieťa danú pomôcku vráti na to miesto, odkiaľ ju vzalo – v takom stave v ako si ju požičalo, aby bola pripravená pre kamaráta... tu ide tiež o rozvoj tolerancie a rešpektu k druhým...

 6. V neposlednom rade dieťa nemá vždy "Montessori náladu", jednoducho sa chce hrať s autíčkami, zostať na ihrisku či skákať na trampolíne, všetko aktivity dôležité pre rozvoj zdravého jedinca. Akceptujte ich a keďže o 10 rokov nebude dôležité, či Ste v Montessori tento týždeň boli alebo nie, ale že formujete spokojné dieťa, dajte mu prednosť a vykašlite sa na plány. Len nám to nezabudnite oznámiť, aby sme dali priestor iným deťom a rodičom :) Nútiť dieťa sedieť v Montessori kútiku, lebo sme ho zaplatili je kontraproduktívne pre dieťa, Vás a často i zvyšok skupiny. V cene Montessori máte herňu i trampolínu a tak ich využite. Prípadne sa vráťte, keď dieťa naplní svoju potrebu pohybu či inej aktivity.

 7. Milujte ho také aké je, je jedinečné.

Čo toto pre mňa prakticky znamenalo prvý rok života od objavenia Montessori? Chodila som za synom a upratovala. Upozorňovala ho, že po dohraní sa s tým či oným, je nutné to odložiť, aby to znovu našiel keď sa s tým bude chcieť hrať a zároveň si vytvoril miesto na novú hru. Aj rozhodnúť sa s čím sa bude hrať bolo niekedy naozaj zásadné. Keď môj syn patril k tým, čo sa dokázali sústrediť len veľmi krátko a rýchlo strácal záujem, podporovala som ho jednoduchým "šlo to lepšie ako naposledy, skús to ešte raz, zlepšuješ sa!". Polarizácia funguje u nás aj v ostatných aktivitách, keď jeme, jeme. Hráme sa neskôr. Pri umývaní zubov sa sústredíme na umývanie zubov. Jeme iba pri stole. S loptou hádžeme iba vonku a tak ďalej a tak podobne. Všetko má svoje miesto a čas. Náročné najmä pre rodičov, čo pri šoférovaní popri whatsappe a cigarete stíhajú ešte GPS navigáciu, dotiahnuť očnú linku a dojesť raňajky...

Zlatá rada na záver po dvoch rokoch vysávania ryže z jedinej aktivity. Dajte dieťaťu len toľko, koľko ste ochotné upratať :) Sedem fazuliek, deci vody, tri misky, ryžu v žiadnom prípade (teda v tom mojom), je to aj vaša domácnosť, aj vaše pravidlá a aj vaše nervy. Spokojná mama je totiž základ úspešnej výchovy aj vzdelávania doma i mimo domu.

A čo od Vás očakávame u nás. Aspoň:
 • ten rešpektujúci prístup k dieťaťu čo sa na niečo sústredí či práve nemá chuť sa sústrediť,
 • akceptáciu pripraveného prostredia a poriadok v aktivitách, ich uloženie na miesto v stave, v ktorom sa s ňou hneď môže hrať ďalšie dieťa,
 • priestor na polarizáciu, dovoľte dieťatu sa hrať vždy s jednou aktivitou,
 • ak sa dieťa niečomu venuje, nekomentujte to, pokiaľ to dieťa nevyhľadáva, aktivity sú pripravené tak, aby mali samoopravný charakter a dieťa sa učilo trpezlivosti, sústredeniu a využívalo svoj potenciál. Nie je nutné silou mocou všetko zvládnuť.

Držím palce na krásnej ceste Montessori.