TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Zveľadenie priestorov pre rodiny s deťmi

V roku 2017 schválil Bratislavský samosprávny kraj Materskému centru Budatko dotáciu vo výške 2´000 EUR na obnovu a zveľadenie priestorov centra. Finančné prostriedky sme využili na opravu havarijného stavu koberca v cvičebnej miestnosti, na položenie nového linolea v miestnosti tvorivých dielní a na výrobu a montáž vstavanej skrine na mieru do chodbičky k zadnému WC. Za všetky rodiny a návštevníkom patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju srdečná vďaka.

Projekt sa realizoval cez leto 2017, výsledok si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente.

Realizácia projektu sa konala súčasne s realizáciou ostatných naplánovaných rekonštrukcií a úprav v interiéri materského centra.