Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Coffee, Tea & Chat (in English) - Top books 2018
This is going to be a little complicated. It depends on how much time do you can find for you and reading, but it is really hard to read, when you have little kids. Every year, there is huge amount books published around the world – around 2,2 Millions. I found a very interesting List from UNESCO which put together information from 123 Countries.
Súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE na Facebooku
Máme pre Vás súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE, ktorú nám darovala jedna z našich návštevníčok, ktorú čochvíľka môžete osobne stretnúť na predajnej výstave kníh vydavateľstva v MC Budatko! Napíšte nám do komentára na Facebooku, či Ste sa už zúčastnili výmeny knižiek v našom materskom centre, aká knižka Vás zaujala, prípadne, čo v spojení s knižkami by Ste ešte u nás chceli zažiť. Jedného z Vás vyberieme na konci marca a knižku s radosťou odovzdáme!
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Top Bücher 2018
Das hier wird schwer. Dem nach wieviel Zeit man sich zum Lesen finden kann, kennt man die Bücher vielleicht, aber es ist sehr schwer mit Kindern zu lesen, wenn es so viele Bücher jeder Jahr auf den Markt kommen. Im Jahr ist es ungefähr 2,2 Millionen Bücher in der Welt.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Books you should read before...
…no matter what, question is, what else could you read, what is really the top literature from which you could learn something, have fun, be a bookworm because it is so good to read. If you write in Google "Top Books ...” you will find about 3.5 billion results. Everyone has their own list ... But what are the books that are really worth reading? It is not a competition, you read mainly for yourself, right? Nevertheless, one likes to find inspiration. I went through a few of the top lists and here are the books that I have found again and again...
Dobrovoľníctvo a členstvo v MC Budatko
Neustále hľadáme dobrovoľníkov na vedenie herničky, montessori kútika, organizáciu aktivít pre deti aj mamičky, ale aj na pomoc cez PC, výrobou materiálov doma, či distribúciu letákov...
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Lesen macht dich besser
Lesen - für jemanden ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Sie entfliehen dem tristen Alltag und reisen in die Welt der Fantasie. Für manche ist es leere Auszeit ohne was dazu. Viele Leute wiisen garnicht, wann sie das letzte Mal ein Buch in der Hand hatten. Manche lesen überall. Es ist eine Aktivität die man ausübt ohne zu wissen im täglichen Leben bein Autofahren (Strassezeichen lesen), Fehrsehen schausen (Titel zum Nachrichten, Werbung, Übersetzung...) oder sogar in der Kücher (Rezepte, Foodblogs, ...). Beim Buch lesen geht es um ein bischen mehr. Eine langzeitliche Leseaktivität bring uns sogar sehr viel mehr.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Reading books makes you better
Reading - for someone it is the most beautiful free time in the world. They escape the dreary everyday life and travel into the world of fantasy. For some it is empty timeout without something extra. Many people do not even know when they last had a book in their hands. Some read everywhere. It is an activity that you practice without knowing in everyday life, driving a car (reading road signs), watching TV (news, advertising, translations ...) or even in the kitchen (recipes, food blogs, ...). Reading the book is about a bit more than just reading. A long-term reading activity will bring us much more.
Dobrovoľníctvo ako aktivita s neopísateľnou pridanou hodnotou
Od nášho rozhovoru s Ninou Stueven z Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) už prešiel nejaký ten čas. Naše deti odrástli, náš program sa posunul, my sme sa naučili opäť nové veci. Mnoho z toho, čo sme v rozhovoroch spomenuli sme už zabudli, no to dôležité, zachytené a zdokumentované je jednoznačne to, s čím sa stále stotožňujeme.
Program na mesiac marec
Ráno nás zobudí zubaté slniečko, ktoré si po celý deň dodáva odvahy a popoludní už dokáže naozaj zahriať. Prechádzky vonku sú stále príjemnejšie, pobyt na ihrisku začína byť opäť stretnutím džavotavých detí a nielen osamelá patnásťminútovka. Mnoho z nás pociťuje slnečné lúče na tvári ako terapiu, teplo plynúce cez bundu je ako teplý kúpeľ, skrátka, jar aj my sa znovu zobúdzame. My sme si z technických príčin dali prestávku neplánovane aj tento týždeň, takže sa na nás tešte až od toho budúceho, pozorne sledujte webstránku a Facebook, kde Vám určite prinesieme najčerstvejšie informácie. Momentálne je návšteva herne, aktivít i krúžkov pozastavená a veríme, že už v pondelok Vám dáme možnosť nás opäť navštíviť.
Coffee, Tea & Chat (in English) - 10 things nobody told me about parenting
Plenty of people will give you unsolicited parenting advice (I didn´t ask whether my baby should be wearing a hat, thank you), but rarely will they tell you what you really need to know. Starting with the changes in pregnancy, you’re changing to a whole new person called mom. Yes, there will be a father, too, probably, but the change hardly hit them as much as it does the women. Beginning with the figure, state of mind, sleep quality, stress level, health. And then, the baby is born. And the fun starts.
Klub (mladých) Budatkovedcov: Zázračný prášok
Deti milujú zázraky. Je ich plný svet. Aj ja by som chcela žiť v dobe, kedy učiteľ miesto intenzívneho čmárania po tabuli vytiahne dve skúmavky a pred mojimi očami na stole spraví farebný výbuch. Žijem v takej ako rodič - učiteľ svojho dieťaťa a užívam si to plnými dúškami. Pridáte sa?
Návšteva čokoládovne Hauswirth
Minulý týždeň v sobotu sme boli po dlhom predlhom čase opäť na návšteve čokoládovne Hauswirth v Kittsee. Ide o malú rodinnú fabriku, ktorá od roku 1949 vyrába čokoládu a čokoládou obaľované penové, želé a fondánové bonbóny a čokolády. Franz Hauswirth senior kúpil dom a objavil v ňom staré formy na odlievanie čokolády a tak nejako sa začala história tejto fabriky. V Kittsee fabriku postavili začiatkom 60tych rokov minulého storočia a odvtedy priťahuje návštevníkov so sladkými jazýčkami.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Die Woche der Ehepaare
"Das Leben ist manchmal schwierig, für eine Person sogar zu schwierig, daher ist es gut, dass es zwei in der Ehe gibt. Wenn einer müde ist, zieht der andere einfach mit ... und im besseren Fall bietet er sogar seine Schulter an, an die er sich zuerst anlehnen kann, sodass er leicht durch schwierige Situationen kommen kann, aber wenn beide müde oder überlastet sind, sind sie oft mal nicht sicher, ob man sich auf den anderen verlassen kann ... "
Coffee, Tea & Chat (in English) - National week of marriage
“Life is sometimes difficult, even too difficult for one, so it´s good that there are two in marriage. When one is tired, the other just pulls in ... and in the better case will even offer his shoulder the first one can lean on, so they can easily get through difficult situations, but when they are both tired or overloaded, they are not sure whether it is possible to rely on the other one ...”


Cesta po hradoch a zámkoch z Petržalských ulíc

Z kategórie: 'Oficiálne pozvánky, médiá a tlačové správy'

Tlačová správa k projektu je k dispozícii tu.


Názov grantovej výzvy ZSE "Rozprúdime regióny" nás motivoval k netradičnému nápadu, zorganizovať kultúrno - náučné podujatie pre petržalské rodiny.

V Petržalke máme viacero ulíc pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch a radi by sme týmto podujatím poukázali na ich súvislosť. Veľa obyvateľov si neuvedomuje pôvod názvov ulíc a našou spoločnou cestou do histórie by sme ich preniesli na miesta, kde vznikli. Napríklad MC Budatko sídli na Holíčskej ulici pomenovanej podľa zámku v Holíči, ktorý bol cisárskym sídlom.

Podujatie sa bude konať dňa 20.5.2018 od 15.00 - 19.00 hod.
v areáli Základnej školy Holíčska 50,

pri príležitosti 11. narodenín nášho materského centra.

zdroj: www.zamok.holic.sk - Holíčsky zámok.

Cieľom tohto podujatia je oboznámenie petržalskej komunity s prostredím, v ktorom žijú – zoznámenie sa s ulicami Petržalky pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch, súčasne aj s históriou našej krajiny. V Petržalke máme viac ako 20 ulíc nazvaných po hradoch, zámkoch, kaštieľoch.

Týmto podujatím chceme hravou formou upozorniť na národné kultúrne pamiatky. Podujatie sa bude konať deň po akcii Noc múzeí a bude vhodné aj pre nižšie vekové kategórie. Výnimočnosť projektu spočíva v jeho širokom zábere – akcia je určená pre deti od 2 rokov, školákov a ich rodičov.

Rodiny s deťmi sa prejdú "náučným chodníkom". Ten bude pozostávať zo stanovíšť, ktoré budú obsluhovať dobrovoľníci v kostýmoch rytierov, princov, princezien, šašov a pod. a budú rodinám zadávať úlohy ako je napr. stavba hradu, hasenie požiaru na hrade a pod. Každé stanovište bude nazvané po hrade, zámku alebo kaštieli .

Vyzývame všetky deti, aby prišli na podujatie v kostýmoch princezien, princov, rytierov, šašov, drakov, sluhov, - v dobovom kostýme - môžete nahovoriť aj rodičov:)


Program:
15.00 - registrácia rodín - prosím prihláste sa na akciu cez www.budatko.sk

15.00 - 18.00 - stanovištia - 10 stanovíšť - cesta po hradoch a zámkoch podľa petržalských ulíc

kultúrny program:

16.45 - tanečné dobové vystúpenie umeleckej školy - SZUŠ Prokofievova 5 - tanečný odbor

17.00 - divadielko MaKiLe - Zbierkové predmety ožívajú

17.30 - tombola

Sprievodné aktivity:
15.30 - 17.30
- jazdenie na poníkoch - príspevok 1 euro

15.00 -18.00
- skákací hrad
- náučná - hravá zóna Miestnej knižnice Petržalka
- výstava "Taká bola Petržalka" - Miestna knižnica
- výstava výtvarných diel žiakov SZUŠ Prokofievova 5
- oddychová zóna OZ Malíček - prineste si háčik a vlnu
- tvorivé dielne - Materského centra Budatko
- maľovanie na tvár
- vnímavé hranie - montessori s Droby

Podujatie sa koná pod záštitou starostu Petržalky Ing. Vladimíra Bajana.

Viac informácií o spoluorganizátoroch podujatia:

Do prípravy akcie bude zapojených množstvo členiek a dobrovoľníčok z nášho materského centra, nielen počas príprav, ale aj počas podujatia.

Miestna knižnica Petržalka nám zapožičia počas podujatia fotky z výstavy na tému: "Taká bola Petržalka"
Zachytáva počiatky vzniku a osídlenia obce, prvé zmienky o nej, o vývoji priemyslu až do roku 1918 – konca prvej svetovej vojny.
Knihovníci budú deťom čítať povesti, zadávať kvízové otázky a prinesú na ukážku knihy o hradoch a zámkoch.

Žiaci z tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Prokofievova 5 v Bratislave si pre nás pripravia dobový tanec, okrem toho nám žiaci z výtvarného odboru pomôžu počas školského roka na hodinách vyrobiť kulisy a modely zámkov, hradov. Na akciu si prinesú aj svoje výtvarné diela a odprezentujú ich na výstave.

Občianske združenie Malíček vytvorí na podujatí pokojnú oddychovú zónu pre tehotné a dojčiace maminy, v ktorej sa budú háčkovať štvorčeky na deky pre predčasniatka v pôrodniciach. Ručné práce v minulosti tvorili dôležitú súčasť života ľudí.

Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré sídli v Petržalke poskytne svoje zbierkové predmety pre Divadlo MaKiLe - ĎAKUJEME
Spoločne vymysleli námet na divadlo s názvom Zbierkové predmety ožívajú - hravé divadielko pre deti, o starých predmetoch v múzeu, ktoré ožívajú. Divadielko veselou formou priblíži deťom ako vyzeral v minulosti peračník, aktovka, pero, lavica a pod.Tento projekt je podporený Nadáciou ZSE - v grantovom programe - Rozprúdime regióny
sumou 650 eur
Ďakujeme!