Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Program na mesiac január
Ak si aj to Vaše dieťa zvyklo, že Budatko patrí do jeho týždennej, či dokonca dennej rutiny, už v pondelok sa na Vás veľmi tešíme. Máme množstvo voľných miest v krúžkoch zameraných na pohyb, hudbu i všeobecný rozvoj dieťaťa Montessori metódou, prichádza novinka - kurz znakovania a množstvo overených a obľúbených aktivít pre deti i mamičky. Takže si ich rozhodne naštudujte čím skôr a zabezpečte si svoje miesto.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Freizeit mit Kindern
Die Winterferienzeit bringt viel mehr als nur Wunder und Fröhlichkeit mit sich. Wochen und manchmal Monate von Einkäufen, Reisen, Essen, Partys, Besuchen und Besuchern können genug Stress erzeugen, um die festlichsten von uns zu erschöpfen. Kinder jeden Alters fühlen es auch, besonders wenn ihre Routinen durch eine Überlastung von Ereignissen unterbrochen werden, die oft außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Die Änderungen des Zeitplans können, obwohl sie gut gemeint sind, Verhalten und Stimmung beeinflussen.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Holiday time with kids
The winter holiday season brings with it much more than wonder and merriment. Weeks and sometimes months of holiday shopping, traveling, food, parties, visits and visitors can create enough stress to exhaust the most festive of us. Children of all ages feel it, too, especially when their routines are interrupted with an overload of events that are often out of their control. The changes in schedule, though well-intentioned, can impact behaviors and moods.
Môžeme si užiť Vianoce bez stresu?
Niektoré obdobia, či udalosti sú prirodzene stresujúce pre každého, kto má zdravý ľudský mozog. Sú nimi napríklad niekoho blízkeho, sťahovanie sa, zmena práce, ale aj narodenie dieťaťa, svadba, či Vianoce. Ako si ich môžeme viac užiť a menej sa vynervovať?
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten Inspiration
Das wird ein bisschen herausfordernd. Hausaufgabe :) Denken Sie über etwas nach, was Weihnachten besonders macht, es muss einfach sein, um echte Weihnachten zu haben. Teilen Sie es mit uns. Ein Rezept für Kekse, Wein, Dekoration, Sie schreiben Ihre eigene Weihnachtsgeschichte für Kinder? Sind Ihre Geschenke anders als gekauft - hausgemachte, handgefertigte Geschenke? Teilen Sie die Anweisungen mit uns und wir machen unsere eigene Weihnachtsinspiration Sitzung. Bilder hinzufügen wenn möglich! :)
Coffee, Tea & Chat (in English) - Christmas know how sharing
This is going to be a bit challenging. Homework :) Think about something, what makes your Christmas special, has to be there to be a real Christmas. Share it with us. A receipt for cookies, wine, decoration, you´re writing your own story for Christmas for kids? Are your presents different than bought - home made, hand made gifts? Share the instructions with us and we´ll make our own Christmas inspiration session. Add pictures if possible! :)
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten
Weihnachten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, ist mit ein paar Änderungen an Ihrer normalen Routine möglich. Suchen Sie nach neuen Wegen um zu Teilen und Geben, um Ihrer Weihnachtsfeier in dieser Saison einen neuen Sinn zu geben. Viele dieser Aktivitäten können durchgeführt werden, egal ob Sie Weihnachten in einem schneereichen Klima oder unter glühender Sonne feiern, ob Sie zu Hause oder abgereist sind, alleine, mit Partner oder Familie. Wo immer Sie sich auf der Welt befinden, Ihre Weihnachtsfeier sollte immer mit dem Geist der Liebe, des Friedens und der Freude erfüllt sein.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Having a memorable christmas time
Making Christmas a memorable occasion is possible with a few changes to your normal routine. Go for some new ways of sharing and giving to give a new sense of purpose to your Christmas celebrations this season. Many of these activities can be done whether you celebrate Christmas in a snowy climate or under a blazing hot sun; wherever you are in the world, your Christmas celebration should always be filled with the spirit of love, peace and joy.
Program na mesiac december
Asi v každej rodine, ktorá má deti v kolektíve už padla otázka „...a kedy budú Vianoce?“ a ešte mnohokrát padne. Niektorí už písali Ježiškovi, niektorí vyrátavajú denno denne čo všetko si želajú, niektorí sa tešia na koláčiky a podaktorí sa jednoducho tešia zo snehu. Deťom je každé ročné obdobie blízke, vidia v nich to, čo ich priťahuje, magickosť premeny vody, zmena v prírode, tajomstvá sviatkov. Snáď sviatky pokoja prídu aj k Vám už počas príprav na ne a užijete si december ako deti – s radosťou a očakávaním toho najlepšieho.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Das Glück des Elternseins
Ein Elternteil zu werden, kann ein gemischter Segen sein. Dies ist eindeutig zeit- und kostenintensiv.Viele Menschen weisen jedoch auf die emotionalen Vorteile der Kindererziehung hin, die weniger greifbar sind. Um die Folgen der Erziehung eines Kindes zu untersuchen, wurde der Zusammenhang zwischen dem Kinderkriegen und dem elterlichen Glück untersucht.
Vianočná charitatívna zbierka sladkostí a hračiek
Vianoce sú obdobím, kedy sa mnohí z nás viac ako kedykoľvek predtým snažíme si byť blízki, srdeční, milujúci a milovaní. Stále častejšie sa mnohí v dobe obrovského prebytku snažíme veci, ktoré máme a nepotrebujeme rozdeliť medzi tých, ktorí nemajú a často nielen potrebujú ale rovnako ako my, chcú v tieto dni zažiť niečo čarovné. Napríklad úžasnú pomoc a vďaka nej krásne Vianoce.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Becoming a parent
Becoming a parent may be a mixed blessing. Clearly, it is costly in terms of time and money. To examine the consequences of raising a child, research has investigated the link between having children and parental happiness.


Cesta po hradoch a zámkoch z Petržalských ulíc

Z kategórie: 'Oficiálne pozvánky, médiá a tlačové správy'

Tlačová správa k projektu je k dispozícii tu.


Názov grantovej výzvy ZSE "Rozprúdime regióny" nás motivoval k netradičnému nápadu, zorganizovať kultúrno - náučné podujatie pre petržalské rodiny.

V Petržalke máme viacero ulíc pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch a radi by sme týmto podujatím poukázali na ich súvislosť. Veľa obyvateľov si neuvedomuje pôvod názvov ulíc a našou spoločnou cestou do histórie by sme ich preniesli na miesta, kde vznikli. Napríklad MC Budatko sídli na Holíčskej ulici pomenovanej podľa zámku v Holíči, ktorý bol cisárskym sídlom.

Podujatie sa bude konať dňa 20.5.2018 od 15.00 - 19.00 hod.
v areáli Základnej školy Holíčska 50,

pri príležitosti 11. narodenín nášho materského centra.

zdroj: www.zamok.holic.sk - Holíčsky zámok.

Cieľom tohto podujatia je oboznámenie petržalskej komunity s prostredím, v ktorom žijú – zoznámenie sa s ulicami Petržalky pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch, súčasne aj s históriou našej krajiny. V Petržalke máme viac ako 20 ulíc nazvaných po hradoch, zámkoch, kaštieľoch.

Týmto podujatím chceme hravou formou upozorniť na národné kultúrne pamiatky. Podujatie sa bude konať deň po akcii Noc múzeí a bude vhodné aj pre nižšie vekové kategórie. Výnimočnosť projektu spočíva v jeho širokom zábere – akcia je určená pre deti od 2 rokov, školákov a ich rodičov.

Rodiny s deťmi sa prejdú "náučným chodníkom". Ten bude pozostávať zo stanovíšť, ktoré budú obsluhovať dobrovoľníci v kostýmoch rytierov, princov, princezien, šašov a pod. a budú rodinám zadávať úlohy ako je napr. stavba hradu, hasenie požiaru na hrade a pod. Každé stanovište bude nazvané po hrade, zámku alebo kaštieli .

Vyzývame všetky deti, aby prišli na podujatie v kostýmoch princezien, princov, rytierov, šašov, drakov, sluhov, - v dobovom kostýme - môžete nahovoriť aj rodičov:)


Program:
15.00 - registrácia rodín - prosím prihláste sa na akciu cez www.budatko.sk

15.00 - 18.00 - stanovištia - 10 stanovíšť - cesta po hradoch a zámkoch podľa petržalských ulíc

kultúrny program:

16.45 - tanečné dobové vystúpenie umeleckej školy - SZUŠ Prokofievova 5 - tanečný odbor

17.00 - divadielko MaKiLe - Zbierkové predmety ožívajú

17.30 - tombola

Sprievodné aktivity:
15.30 - 17.30
- jazdenie na poníkoch - príspevok 1 euro

15.00 -18.00
- skákací hrad
- náučná - hravá zóna Miestnej knižnice Petržalka
- výstava "Taká bola Petržalka" - Miestna knižnica
- výstava výtvarných diel žiakov SZUŠ Prokofievova 5
- oddychová zóna OZ Malíček - prineste si háčik a vlnu
- tvorivé dielne - Materského centra Budatko
- maľovanie na tvár
- vnímavé hranie - montessori s Droby

Podujatie sa koná pod záštitou starostu Petržalky Ing. Vladimíra Bajana.

Viac informácií o spoluorganizátoroch podujatia:

Do prípravy akcie bude zapojených množstvo členiek a dobrovoľníčok z nášho materského centra, nielen počas príprav, ale aj počas podujatia.

Miestna knižnica Petržalka nám zapožičia počas podujatia fotky z výstavy na tému: "Taká bola Petržalka"
Zachytáva počiatky vzniku a osídlenia obce, prvé zmienky o nej, o vývoji priemyslu až do roku 1918 – konca prvej svetovej vojny.
Knihovníci budú deťom čítať povesti, zadávať kvízové otázky a prinesú na ukážku knihy o hradoch a zámkoch.

Žiaci z tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Prokofievova 5 v Bratislave si pre nás pripravia dobový tanec, okrem toho nám žiaci z výtvarného odboru pomôžu počas školského roka na hodinách vyrobiť kulisy a modely zámkov, hradov. Na akciu si prinesú aj svoje výtvarné diela a odprezentujú ich na výstave.

Občianske združenie Malíček vytvorí na podujatí pokojnú oddychovú zónu pre tehotné a dojčiace maminy, v ktorej sa budú háčkovať štvorčeky na deky pre predčasniatka v pôrodniciach. Ručné práce v minulosti tvorili dôležitú súčasť života ľudí.

Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré sídli v Petržalke poskytne svoje zbierkové predmety pre Divadlo MaKiLe - ĎAKUJEME
Spoločne vymysleli námet na divadlo s názvom Zbierkové predmety ožívajú - hravé divadielko pre deti, o starých predmetoch v múzeu, ktoré ožívajú. Divadielko veselou formou priblíži deťom ako vyzeral v minulosti peračník, aktovka, pero, lavica a pod.Tento projekt je podporený Nadáciou ZSE - v grantovom programe - Rozprúdime regióny
sumou 650 eur
Ďakujeme!