TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Cesta po hradoch a zámkoch z petržalských ulíc

Tlačová správa k projektu je k dispozícii tu.

Názov grantovej výzvy ZSE "Rozprúdime regióny" nás motivoval k netradičnému nápadu, zorganizovať kultúrno - náučné podujatie pre petržalské rodiny.

V Petržalke máme viacero ulíc pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch a radi by sme týmto podujatím poukázali na ich súvislosť. Veľa obyvateľov si neuvedomuje pôvod názvov ulíc a našou spoločnou cestou do histórie by sme ich preniesli na miesta, kde vznikli. Napríklad MC Budatko sídli na Holíčskej ulici pomenovanej podľa zámku v Holíči, ktorý bol cisárskym sídlom.

Podujatie sa bude konať dňa 20.5.2018 od 15.00 - 19.00 hod.
v areáli Základnej školy Holíčska 50,

pri príležitosti 11. narodenín nášho materského centra.

Cieľom tohto podujatia je oboznámenie petržalskej komunity s prostredím, v ktorom žijú – zoznámenie sa s ulicami Petržalky pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch, súčasne aj s históriou našej krajiny. V Petržalke máme viac ako 20 ulíc nazvaných po hradoch, zámkoch, kaštieľoch.

Týmto podujatím chceme hravou formou upozorniť na národné kultúrne pamiatky. Podujatie sa bude konať deň po akcii Noc múzeí a bude vhodné aj pre nižšie vekové kategórie. Výnimočnosť projektu spočíva v jeho širokom zábere – akcia je určená pre deti od 2 rokov, školákov a ich rodičov.

Rodiny s deťmi sa prejdú "náučným chodníkom". Ten bude pozostávať zo stanovíšť, ktoré budú obsluhovať dobrovoľníci v kostýmoch rytierov, princov, princezien, šašov a pod. a budú rodinám zadávať úlohy ako je napr. stavba hradu, hasenie požiaru na hrade a pod. Každé stanovište bude nazvané po hrade, zámku alebo kaštieli .
Vyzývame všetky deti, aby prišli na podujatie v kostýmoch princezien, princov, rytierov, šašov, drakov, sluhov, - v dobovom kostýme - môžete nahovoriť aj rodičov:)

Program:15.00 - registrácia rodín - prosím prihláste sa na akciu cez www.budatko.sk
15.00 - 18.00 - stanovištia - 10 stanovíšť - cesta po hradoch a zámkoch podľa petržalských ulíc
kultúrny program:
16.45 - tanečné dobové vystúpenie umeleckej školy - SZUŠ Prokofievova 5 - tanečný odbor
17.00 - divadielko MaKiLe - Zbierkové predmety ožívajú
17.30 - tombola

Sprievodné aktivity:- jazdenie na poníkoch - príspevok 1 euro
- skákací hrad
- náučná - hravá zóna Miestnej knižnice Petržalka
- výstava "Taká bola Petržalka" - Miestna knižnica
- výstava výtvarných diel žiakov SZUŠ Prokofievova 5
- oddychová zóna OZ Malíček - prineste si háčik a vlnu
- tvorivé dielne - Materského centra Budatko
- maľovanie na tvár
- vnímavé hranie - montessori s Droby

Podujatie sa koná pod záštitou starostu Petržalky Ing. Vladimíra Bajana.

Organizátori podujatia:
Do prípravy akcie bude zapojených množstvo členiek a dobrovoľníčok z nášho materského centra, nielen počas príprav, ale aj počas podujatia.

Miestna knižnica Petržalka nám zapožičia počas podujatia fotky z výstavy na tému: "Taká bola Petržalka"
Zachytáva počiatky vzniku a osídlenia obce, prvé zmienky o nej, o vývoji priemyslu až do roku 1918 – konca prvej svetovej vojny.
Knihovníci budú deťom čítať povesti, zadávať kvízové otázky a prinesú na ukážku knihy o hradoch a zámkoch.

Žiaci z tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Prokofievova 5 v Bratislave si pre nás pripravia dobový tanec, okrem toho nám žiaci z výtvarného odboru pomôžu počas školského roka na hodinách vyrobiť kulisy a modely zámkov, hradov. Na akciu si prinesú aj svoje výtvarné diela a odprezentujú ich na výstave.

Občianske združenie Malíček vytvorí na podujatí pokojnú oddychovú zónu pre tehotné a dojčiace maminy, v ktorej sa budú háčkovať štvorčeky na deky pre predčasniatka v pôrodniciach. Ručné práce v minulosti tvorili dôležitú súčasť života ľudí.

Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré sídli v Petržalke poskytne svoje zbierkové predmety pre Divadlo MaKiLe - ĎAKUJEME
Spoločne vymysleli námet na divadlo s názvom Zbierkové predmety ožívajú - hravé divadielko pre deti, o starých predmetoch v múzeu, ktoré ožívajú. Divadielko veselou formou priblíži deťom ako vyzeral v minulosti peračník, aktovka, pero, lavica a pod.


Tento projekt je podporený Nadáciou ZSE - v grantovom programe - Rozprúdime regióny
sumou 650 eur
Ďakujeme!