TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Deutsche Konversation

PIATKY 9:30
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Krúžok Vám pomôže znovu získať pocit sebavedomia v nemčine, pripraví Vás na pracovné pohovory. Každá hodina predstavuje inú konverzačnú tému, ku ktorej dostanete materiály v elektronickej podobe, ku ktorým sa vždy môžete vrátiť a precvičovať. Na hodinách veľa diskutujeme, preberáme aktuálne témy, vymieňame si informácie a rady, prebiehajú v uvoľnenej atmosfére. Dieťa môžete zobrať so sebou, pohrá sa s ostatnými a počúva mamu rozpravať po nemecky.
Požiadavky na jazykové vybavenie sú minimálne, gramatické znalosti nie sú podmienkou. Nutná je schopnosť rozumieť a záujem rozvíjať sa ďalej.
Formát lekcie:
  • úvod a small talk (5min),
  • čítanie článkov ohľadne témy (prosím doneste si elektronickú čítačku – mobil, tablet…) a voľná interpretácia čítaného textu na úrovni jazykových schopností účastníka (20 min.),
  • vyjadrenie názoru/konverzácia, slovná zásoba k téme / frázy (20 min.)
  • voľná diskusia
Lektorka Ing. Zuzana Pekarek je dvojnásobná mamina so štátnou skúškou z nemčiny a dlhoročnými skúsenosťami z praktickej hovorovej a business nemčiny počas pracovného procesu v zahraničných spoločnostiach pri kontakte so zákazníkom. Komunikuje so svojimi deťmi v nemeckom jazyku. (zuzana.pekarek@gmail.com, 0903 359 178)

Cena krúžku je 14 € a zahŕňa 4 lekcie (45 min).

Keď sa naplní minimálna kapacita krúžku, prídu Vám mailom pokyny k platbe alebo ich nájdete na našej stránke v sekcii Môj účet - Moje prihlášky na krúžky. Po úhrade tu nájdete aj elektronickú faktúru. Účasť na krúžku je podmienená včas pripísanou platbou na náš účet.

Ak sa niektorej lekcie nemôžete zúčastniť, informujte nás najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie na mcbudatko@gmail.com. V prípade včasného odhlásenia je možné nahradiť si 1 lekciu po skončení kurzu. Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko sa blokuje miesto inému záujemcovi.

V prípade voľného miesta je možné prihlásiť sa do krúžku aj po jeho začatí alebo sa zúčastniť lekcie aj formou jednorazového vstupu (4,50 € v hotovosti). V prípade otázok nás kontaktujte na mcbudatko@gmail.com.