TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Deutsche Konversation

PIATKY 9:30
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Krúžok Vám pomôže znovu získať pocit sebavedomia v nemčine, pripraví Vás na pracovné pohovory. Každá hodina predstavuje inú konverzačnú tému, ku ktorej dostanete materiály v elektronickej podobe, ku ktorým sa vždy môžete vrátiť a precvičovať. Na hodinách veľa diskutujeme, preberáme aktuálne témy, vymieňame si informácie a rady, prebiehajú v uvoľnenej atmosfére. Dieťa môžete zobrať so sebou, pohrá sa s ostatnými a počúva mamu rozpravať po nemecky.
Požiadavky na jazykové vybavenie sú minimálne, gramatické znalosti nie sú podmienkou. Nutná je schopnosť rozumieť a záujem rozvíjať sa ďalej.
Formát lekcie:
  • úvod a small talk (5min),
  • čítanie článkov ohľadne témy (prosím doneste si elektronickú čítačku – mobil, tablet…) a voľná interpretácia čítaného textu na úrovni jazykových schopností účastníka (20 min.),
  • vyjadrenie názoru/konverzácia, slovná zásoba k téme / frázy (20 min.)
  • voľná diskusia
Lektorka Ing. Zuzana Pekarek je dvojnásobná mamina so štátnou skúškou z nemčiny a dlhoročnými skúsenosťami z praktickej hovorovej a business nemčiny počas pracovného procesu v zahraničných spoločnostiach pri kontakte so zákazníkom. Komunikuje so svojimi deťmi v nemeckom jazyku. (zuzana.pekarek@gmail.com, 0903 359 178)

Lekcie sa konajú spravidla raz do týždňa, na každé sa prihlasuje samostatne, príspevok 4€ sa uhrádza lektorke v hotovosti na mieste.

Recenzie:
Iveta D.
Chcela som vám poďakovať za obe doterajšie hodiny/konverzácie. Vďaka môjmu korporátnemu životu som navštevovala viacero lekcií... ale nikdy neboli hodiny vedené tak dokonale. Veľmi sa z toho teším a už teraz sa teším na ďalšiu hodinu (to tiež ešte nikdy nebolo...).