TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Úspešne do cieľa

Projekt „Úspešne do cieľa“ je dlhodobý program MC Budatko a MŠ Holíčska 30, ktorý podporil Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis. Cieľom tohto programu je vzdelávanie našich návštevníkov v oblasti dopravnej výchovy.

Názov projektu vyjadruje nielen našu túžbu, aby všetky naše cesty viedli v zdraví a šťastí do cieľa, ale aj aby sa nám – MC Budatko podarilo úspešne naštartovať a do cieľa priviesť plno spokojných mamičiek a detičiek počas nasledujúcej sezóny, tento rok už 12tej. Dopravná výchova od útleho veku je podľa nás dôležitá najmä v dnešnej dobe, v ktorej je trendom už najmenšie chodiace bábätká učiť jazdiť na odrážadlách, trojkolkách alebo detských bicykloch. Deťom chceme zábavnou formou predstaviť základné dopravné značky, naučiť ich ako sa správne chovať v dopravnej premávke a viesť ich k ohľaduplnosti k ostatným účastníkom na ceste.

V sobotu 8.9.2018 sme v materskom centre BUDATKO zahájili sezónu 2018 / 2019 pilotnou akciou k dlhodobému projektu Úspešne do cieľa, na ktorom spolupracujeme s Materskou školou Holíčska 30. Je zameraný na vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy od útleho veku. Tento náš zámer podporil Nadačný fond DELL v Nadácii Pontis sumou 1000 EUR. Za získané prostriedky sme zakúpili prenosné dopravné značenie a svetelné semafory, prenosnú križovatku a kolobežky. V rámci projektu sme chceli pripraviť v areáli škôlky aj predelové čiary, prechody, kruhový objazd a šípky, tento zámer sme odložili do doby, kedy budú opravené chodníky v areáli materskej školy aby mala investícia plnohodnotný a dlhodobý efekt.

Počas pilotnej akcie sa deti mohli zoznámiť s dopravnými značkami. Na ihrisku materskej školy boli pre nich pripravené zaujímavé zábavné a vzdelávacie stanoviská, na ktorých si mohli osvojiť používanie dopravných značiek v praxi. Napríklad pri stanovišti „výstraha na ceste“ obchádzali rôzne prekážky alebo sa formou hľadania dvojíc zoznámili s dopravnými značkami umiestňovanými v rámci sídliska. Po absolvovaní všetkých stanovíšť čakala na ne vodičská skúška. Po jej absolvovaní obdržali tzv. Budatkovský vodičský preukaz. Počas celého trvania akcie si v tvorivých dielňach mohli vyrobiť vlastnú dopravnú značku a posilniť sa koláčikmi, ktoré pre všetkých zúčastnených pripravili členky a dobrovoľníčky z nášho centra.

V obdobnom duchu sa niesla aj dopravná akcia určená pre škôlkarov z MŠ Holíčska 30. Deti trénovali správne prechádzanie cez križovatku podľa semaforov a tiež si detailnejšie porozprávali o vybraných dopravných značkách.

„Obe akcie hodnotím veľmi pozitívne, nielenže sa detičky niečo nové naučili, ale sa aj zabavili jazdou na nových kolobežkách“, hodnotí podujatia Ing. Kristína Kováčiková, štatutárka MC BUDATKO. „V budúcnosti plánujeme pokračovať v dopravných akciách, aby sme naše deti čo najlepšie pripravili do cestnej premávky. Dúfam, že sa čoskoro škôlke podarí zrekonštruovať chodníky, aby sme s deťmi mohli dotrénovať aj obojsmernú premávku.“
Po revitalizácii chodníka chceme dopravné ihrisko sfinalizovať a na chodníky namaľovať predelové čiary, šípky a semafory tak, aby pripomínali reálnu cestu. Rovnako budeme pripravovať ďalšie aktivity zamerané na dopravnú výchovu našich „budatkačov“, ako aj susedov škôlkarov, pri ktorých využijeme všetky zakúpené pomôcky.