TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Potulky Slnečnou sústavou

Materské centrum Budatko, o.z., každoročne k svojim narodeninám pripravuje v spolupráci s rôznymi organizáciami a združeniami pre petržalskú verejnosť zaujímavú akciu s bezplatným vstupným. Budatko je v Petržalke už 12 rokov. Vďaka niekoľkým generáciám aktívnych dobrovoľníčok a ich kontinuálnej mravčej práci je už etablovaným miestom stretávania mladých rodín. Miestom, kde sa môžu deti bezpečne zahrať a rodičia získať nové skúsenosti, poznatky a vyhnúť sa sociálnej izolácii.

11. mája sa v areáli MŠ Holíčska 30 uskutočnila oslava Budatka s názvom: Potulky slnečnou sústavou.

Pri registrácii deti obdržali pracovný zošit z dielne Droby spolu so spoločenskou hrou. Po absolvovaní stanovišťa dostali nálepku, ktorú si následne lepili na zadnú stranu knižky. Deti sa v rámci jednotlivých stanovíšť mohli dozvedieť rôzne zaujímavosti o planétach, Slnku a kozmonautike. Dobrovoľníci z Astronomického klubu Bratislava pripravili zaujímavé premietanie, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity zapožičala skafander a zorganizovala fotografovanie pri "vesmírnej" stene. Ostatní dobrovoľníci z MC Budatko, z OZ Malíček alebo naši priaznivci s deťmi riešili rôzne úlohy a získavali nové vedomosti vďaka náučnému chodníku, ktorý mal pri každom stanovišti aj interaktívnu časť.

V cieli čakal takmer naozajstný kozmonaut a jeho blikajúca veľká raketa. Bonusom bol odpal rakety, ktorý si odvážnejšie deti mohli vyskúšať samé. Deti po prejdení všetkých stanovíšť dostali certifikát o absolvovaní astronautského výcviku a domov si odniesli balíček s odmenami od sponzorov – o pitný režim sa postarala spoločnosť Kofola so značkou Rajec, cereálie firma Nestle so značkou Nestle Nesquik a darčekové predmety do balíčkov sme vyskladali vďaka spoločnostiam DELL, Prvá stavebná sporiteľňa a Montemama.

Malí aj veľkí účastníci si napokon po všetkom tom adrenalíne mohli oddýchnuť a posedieť v čitateľskom kútiku, kde pre nich pripravila knižky s vesmírnymi témami Miestna knižnica Petržalka. Deti spolu s knihovníčkami okrem čítania vyrábali aj rakety. Vedúca knižnično-informačných služieb a metodička pani Mgr. Viera Némethová účasť knižnice zhodnotila nasledovne: „Ďakujeme MC Budatko za možnosť prezentovať prácu a možnosti našej knižnice na takomto podujatí. Je to pre naše mladé kolegyne príležitosť vyskúšať si prácu s deťmi mimo našu štandardnú zónu, ktorou sú rodinné a detské pobočky knižnice. Veríme, že sme prezentovali potenciál práce s knihou a veľké možnosti rôznych aktivít, ktoré celoročne deťom a ich rodičom v knižnici ponúkame. Tešíme sa na spoluprácu aj v ďalšom ročníku.“
Tí, ktorí mali neustále veľa energie, sa vyskákali na nafukovacích atrakciách. Akciu sme zakončili veľkolepou Bublinovou šou a tombolou. V nej si deti našli ceny od našich sponzorov, ktorým týmto vyjadrujeme veľkú vďaku za podporu. Deti sa tešili darčekovým predmetom, zaujímavým knižkám, ale najmä pracovnému zošitu s vesmírnou tematikou od Knihy pre každého. Výhercovia prvej a druhej ceny odchádzali domov s poukazom na plávanie od Plutvičky.

Podujatie sa konalo pod záštitou starostu MČ Petržalka pána Jána Hrčku, preto nás veľmi teší, že sme ho mohli medzi nami privítať aj spolu s pani vicestarostku Janou Hrehorovou. Ďakujeme im za podporu a milé slová uznania.

"Som rada, že vyše 300 záujemcov neodradilo zamračené počasie, a že ich naše stanovištia zaujali. Vďaka finančnej podpore od Nadácie ZSE sme mohli pripraviť pre deti kvalitné kulisy na stanovištia či náučný chodník, mohli sme zabezpečiť bublinovú šou, skákacie hrady a každý návštevník od nás obdržal malú odmenu v podobe malého občerstvenia. Z akcie sme síce odchádzali za kvapkajúcej oblohy, ale zato so smiechom na perách a zážitkami v srdciach." zhrnula Barbora Filo, projektová manažérka akcie: "Verím že nám aj do budúcna budú nadácie naklonené, aby sme oslavu mohli každoročne opakovať v podobnom rozsahu. Samozrejme - vždy s inou témou."

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.