Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Frühling
März, April und Mai sind die drei Frühjahrsmonate. Auf unserer Nordhalbkugel beginnt zwischen dem 20. und 21. März der Frühling. Aber was ist das Besondere am Frühlingsanfang? Warum wird er genau auf diesen Tag gelegt? Zu Frühlingsbeginn sind Tag und Nacht fast genau gleich lang, also je etwa 12 Stunden (Tag-und-Nachtgleiche). Der Frühlingsanfang kann an verschiedenen Tagen sein, das Frühlingsende ist jedoch durch ein bestimmtes Ereignis – die Sommersonnenwende – festgelegt, das (fast) immer auf den 21. Juni fällt.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Top books 2018
This is going to be a little complicated. It depends on how much time do you can find for you and reading, but it is really hard to read, when you have little kids. Every year, there is huge amount books published around the world – around 2,2 Millions. I found a very interesting List from UNESCO which put together information from 123 Countries.
Súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE na Facebooku
Máme pre Vás súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE, ktorú nám darovala jedna z našich návštevníčok, ktorú čochvíľka môžete osobne stretnúť na predajnej výstave kníh vydavateľstva v MC Budatko! Napíšte nám do komentára na Facebooku, či Ste sa už zúčastnili výmeny knižiek v našom materskom centre, aká knižka Vás zaujala, prípadne, čo v spojení s knižkami by Ste ešte u nás chceli zažiť. Jedného z Vás vyberieme na konci marca a knižku s radosťou odovzdáme!
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Top Bücher 2018
Das hier wird schwer. Dem nach wieviel Zeit man sich zum Lesen finden kann, kennt man die Bücher vielleicht, aber es ist sehr schwer mit Kindern zu lesen, wenn es so viele Bücher jeder Jahr auf den Markt kommen. Im Jahr ist es ungefähr 2,2 Millionen Bücher in der Welt.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Books you should read before...
…no matter what, question is, what else could you read, what is really the top literature from which you could learn something, have fun, be a bookworm because it is so good to read. If you write in Google "Top Books ...” you will find about 3.5 billion results. Everyone has their own list ... But what are the books that are really worth reading? It is not a competition, you read mainly for yourself, right? Nevertheless, one likes to find inspiration. I went through a few of the top lists and here are the books that I have found again and again...
Dobrovoľníctvo a členstvo v MC Budatko
Neustále hľadáme dobrovoľníkov na vedenie herničky, montessori kútika, organizáciu aktivít pre deti aj mamičky, ale aj na pomoc cez PC, výrobou materiálov doma, či distribúciu letákov...
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Lesen macht dich besser
Lesen - für jemanden ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Sie entfliehen dem tristen Alltag und reisen in die Welt der Fantasie. Für manche ist es leere Auszeit ohne was dazu. Viele Leute wiisen garnicht, wann sie das letzte Mal ein Buch in der Hand hatten. Manche lesen überall. Es ist eine Aktivität die man ausübt ohne zu wissen im täglichen Leben bein Autofahren (Strassezeichen lesen), Fehrsehen schausen (Titel zum Nachrichten, Werbung, Übersetzung...) oder sogar in der Kücher (Rezepte, Foodblogs, ...). Beim Buch lesen geht es um ein bischen mehr. Eine langzeitliche Leseaktivität bring uns sogar sehr viel mehr.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Reading books makes you better
Reading - for someone it is the most beautiful free time in the world. They escape the dreary everyday life and travel into the world of fantasy. For some it is empty timeout without something extra. Many people do not even know when they last had a book in their hands. Some read everywhere. It is an activity that you practice without knowing in everyday life, driving a car (reading road signs), watching TV (news, advertising, translations ...) or even in the kitchen (recipes, food blogs, ...). Reading the book is about a bit more than just reading. A long-term reading activity will bring us much more.
Dobrovoľníctvo ako aktivita s neopísateľnou pridanou hodnotou
Od nášho rozhovoru s Ninou Stueven z Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) už prešiel nejaký ten čas. Naše deti odrástli, náš program sa posunul, my sme sa naučili opäť nové veci. Mnoho z toho, čo sme v rozhovoroch spomenuli sme už zabudli, no to dôležité, zachytené a zdokumentované je jednoznačne to, s čím sa stále stotožňujeme.
Program na mesiac marec
Ráno nás zobudí zubaté slniečko, ktoré si po celý deň dodáva odvahy a popoludní už dokáže naozaj zahriať. Prechádzky vonku sú stále príjemnejšie, pobyt na ihrisku začína byť opäť stretnutím džavotavých detí a nielen osamelá patnásťminútovka. Mnoho z nás pociťuje slnečné lúče na tvári ako terapiu, teplo plynúce cez bundu je ako teplý kúpeľ, skrátka, jar aj my sa znovu zobúdzame. My sme si z technických príčin dali prestávku neplánovane aj tento týždeň, takže sa na nás tešte až od toho budúceho, pozorne sledujte webstránku a Facebook, kde Vám určite prinesieme najčerstvejšie informácie. Momentálne je návšteva herne, aktivít i krúžkov pozastavená a veríme, že už v pondelok Vám dáme možnosť nás opäť navštíviť.
Coffee, Tea & Chat (in English) - 10 things nobody told me about parenting
Plenty of people will give you unsolicited parenting advice (I didn´t ask whether my baby should be wearing a hat, thank you), but rarely will they tell you what you really need to know. Starting with the changes in pregnancy, you’re changing to a whole new person called mom. Yes, there will be a father, too, probably, but the change hardly hit them as much as it does the women. Beginning with the figure, state of mind, sleep quality, stress level, health. And then, the baby is born. And the fun starts.
Klub (mladých) Budatkovedcov: Zázračný prášok
Deti milujú zázraky. Je ich plný svet. Aj ja by som chcela žiť v dobe, kedy učiteľ miesto intenzívneho čmárania po tabuli vytiahne dve skúmavky a pred mojimi očami na stole spraví farebný výbuch. Žijem v takej ako rodič - učiteľ svojho dieťaťa a užívam si to plnými dúškami. Pridáte sa?
Návšteva čokoládovne Hauswirth
Minulý týždeň v sobotu sme boli po dlhom predlhom čase opäť na návšteve čokoládovne Hauswirth v Kittsee. Ide o malú rodinnú fabriku, ktorá od roku 1949 vyrába čokoládu a čokoládou obaľované penové, želé a fondánové bonbóny a čokolády. Franz Hauswirth senior kúpil dom a objavil v ňom staré formy na odlievanie čokolády a tak nejako sa začala história tejto fabriky. V Kittsee fabriku postavili začiatkom 60tych rokov minulého storočia a odvtedy priťahuje návštevníkov so sladkými jazýčkami.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Die Woche der Ehepaare
"Das Leben ist manchmal schwierig, für eine Person sogar zu schwierig, daher ist es gut, dass es zwei in der Ehe gibt. Wenn einer müde ist, zieht der andere einfach mit ... und im besseren Fall bietet er sogar seine Schulter an, an die er sich zuerst anlehnen kann, sodass er leicht durch schwierige Situationen kommen kann, aber wenn beide müde oder überlastet sind, sind sie oft mal nicht sicher, ob man sich auf den anderen verlassen kann ... "
Sofi2018.12.13, 23:31
2018.12.13, 23:32
1130 / 10Voľný


Coffee, Tea & Chat (in English) - Holiday time with kids

Z kategórie: 'Learning english'

Material in PDF - A4 and for mobile devices (kindle, smart phones, ...).

Article
The winter holiday season brings with it much more than wonder and merriment. Weeks and sometimes months of holiday shopping, traveling, food, parties, visits and visitors can create enough stress to exhaust the most festive of us. Children of all ages feel it, too, especially when their routines are interrupted with an overload of events that are often out of their control. The changes in schedule, though well-intentioned, can impact behaviors and moods. “In general, we all do better with routines in day-to-day life,” said Dr. Mollie Greves Grow, a pediatrician at Seattle Children’s Hospital. “Structured routines, even during busy times like the holidays, help parents regulate the emotional and functional changes their children undergo as they develop. Routines help children know what to expect as they go through these changes.”

The mother of 5- and 7-year-old girls, Grow, speaks from experience as well as expertise. She offers parents several tips and reminders to help foster a peaceful and joyous holiday season for the entire family.

PRIORITIZE SLEEPING AND EATING
There will be some deviation and relaxation from a normal schedule during the holidays, but parents should stick to their child’s sleeping and eating patterns as much as possible. The amount of sleep recommended for children varies with age. Toddlers typically sleep 11 to 14 hours in a 24-hour period; preschoolers 10 to 13 hours; school-age kids and preteens 9 to 12 hours per night; and teens 8 to 10 hours. Eating on a regular schedule also helps maintain energy and blood sugar levels. If planned parties or meals conflict with your child’s eating schedule, work to find a middle ground whenever possible and bring along healthy snacks if needed. For toddlers and younger kids, adhering to a consistent eating and sleeping schedule makes it less likely they’ll have a meltdown. “Regardless of age, we function better when we eat and sleep right,” Grow said.

TAKE PART OF HOME ON THE ROAD
Comfort items from home may help your child acclimate to a different environment: a pillow, blanket, noise machine or favorite stuffed animal. For infants and toddlers, call ahead to see if a pack-and-play or a crib is available where you’ll be staying. It doesn’t matter if you’re travelling 10 hours or taking a visit to your neighbor, kids may be already exhausted from previous program, less sleep, bad mood or anything else. If you know, how to help them to feel good, do your best to agree on taking those small “unimportant” things with them, because it may mean a world to them in the moment although they will forget it in the car few minutes later. Do not forget, stress less is it much easier, smoother and even more fun for all family members.

BE OPEN AND HONEST WITH FAMILY
We tend to see more extended family around the holidays. They may not always be aware of the rules and routines your household follows. A good approach is to be forthcoming and explain why something is or is not allowed for your child. Even if you’re not directly explaining to them, just say it to your child loud in that way, others can hear it and understand the way you’re controlling kid’s behavior. Try to understand that those people want the best for your kid, too, just don’t know, what you are used to and the best for them doesn’t need to be the best in your eyes (as well as vice versa, so ask before you act with other kids in your family). This will create a better understanding and awaiting atmosphere, because most of the people understand that we are different and like to know it in front. And if you meet someone who doesn’t? It is ok, too, you don’t need to fight for yourself, just gently repeat yourself, this is the way we do it, because we know it works for us.

SET LIMITS WHEN IT COMES TO DIET
The holidays offer easy access to unhealthy foods and dessert items that shouldn’t be consumed in big quantities. With younger children, it’s easier to choose what is put on their plate. As kids get older and make more decisions on their own, this can be a challenge. When it comes to diet, moderation is key. Grow suggests one way to encourage moderation is to have the parents set limits on the quantity of certain types of food and then let the child decide what they eat. An example is allowing a set amount of sweets per week (i.e., one per day or only on a weekend) and leaving it up to the child to decide when they get to treat themselves. “Have a conversation with your child and explain that the limits on consumption aren’t a punishment, rather, to help them stay healthy,” Grow said. Do not forget, that it is very hard for the kids to understand the limits in the moment they stand in front of a full plate, manage what you have at home and if you’re having a visit or visiting someone thing about if the diet exception will make more damage than the happiness of your kid can bring him. If there are even more kids, this may be very difficult to set, but important to think about. Sometimes it is good to let the kid do more with the others and be happy than strictly hold on a plan. Including next day’s stomach ache.

DEVELOP A GAME PLAN FOR SCREEN TIME
There may be more access to television, computers and mobile devices at home while children are on holiday breaks from daycare and school. One way to manage this is with an age-appropriate media and screen time plan. The American Academy of Pediatrics guidelines on the subject and commonsensemedia.org are both great informational resources for parents. Many of the same holiday specials parents watched as children are still popular today (“A Charlie Brown Christmas” first aired in 1965). Use your discretion in how many of these you allow your children to watch. When you do allow them to watch, be with them and discuss the lessons taught in the special. Make it more than just a show. By watching together, parents can be “media mentors.”

PLAN FOR GROUP ACTIVITY
It is up to parents during holiday breaks to find a substitute for the physical activity that is part of a child’s normal daycare or school curriculum. Prepare for the indoor and outdoor options in your area by having the right rain or snow gear and attire available. Whatever options are available, try to make some of those family activities and have your child help decide those activities. These can be opportunities to create family traditions. Go out for snow activities, find a way how to be creative with paper and scissors (love Pinterest and YouTube!), buy a table game under the Christmas tree… there’s a plenty of possibilities to be in contact with your kids through the holidays and it’s even easier than thought when you plan it. Plan shared time – once with mum and once with dad to have the other one holiday time, too :).

ENJOY THE MOMENT
Many of the frenetic activities we take part in during the holidays are not meant to take center stage, but often do. Focus on creating memories with your child. It’s a great opportunity to make the breaks from your routines special instead of stressful. “Kids grow fast. They change quickly and each year is very different for them,” Grow said. “It’s important for parents to slow down, be present and enjoy this time of year with their children.” Whatever you plan and goes wrong, take it as it goes, whatever you plan and have no time for it, forget it or leave it for later. The most important thing is to spend lovely time together, because the usual year time comes soon, when dad (and later moms, too) sees the kids an hour in the morning and one in the evening… That’s the way we live and we have to find the best way how to do the best out of it. Kids’ first three years are the most important in creating their relationships with parents and relatives. The next one work with the mold created before. There’s always possibility to do it better.

TIPS FOR QUALITY TIME
• Regularly scheduled dates - taking the time and effort to plan and schedule regular quality time will provide an opportunity for your child to look forward to that time as it approaches as well as enjoy it when it is happening.
• Morning routine - Can you add just 10 minutes to your morning routine that is dedicated to your child? Maybe you do stretches together to start the day…
• Bedtime routine - As kids get older it may seem like they want to be more independent and don’t need you for bedtime as much. You could still set aside time between TV, dinner, homework and bed to really focus on talking together.
• Cook dinner or bake together - Sometimes it may seem easier to just do it yourself, I know. But if you work together your kids will learn lots of useful life skills in addition to getting that time with you.
• Living room sleepover - If you’re already there from your movie night… why not extend the fun with a living room sleep over?! If your kids like to sneak into your bed, they will LOVE the chance to sleep in the living room with you!

Questions
1. Do children spend enough time with their parents?
2. Would you change to a system, where women were working together with kids at home and had the chance to take an eye on kids for everyone else so the other could do something? A system on community living…
3. What’s your favorite family time together?
4. If you could choose a place to go for holidays with kids, where would it be and why?
5. What is the thing your kids love to do the most (and you do not need to agree with them)?
6. What you thing will be the best surprise for your partner for the holidays (doesn’t need to be a Christmas gift)?
7. How much family do you have to visit through the holidays and how far do you plan to travel?
8. Are you changing your plan this year according to the last years?

***

Would you like to discuss with us and work on your English? You´re more than welcome, we´re having regular sessions, more information available under activities for mums (and dads too, of course). Register to the next session in Semafor. I´ll be more than happy to see you!

Zuzana

Would you like to receive notifications about new articles?
Subscribe here!

Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

Zdieľaj:
Share on Google+