Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Program na mesiac január
Ak si aj to Vaše dieťa zvyklo, že Budatko patrí do jeho týždennej, či dokonca dennej rutiny, už v pondelok sa na Vás veľmi tešíme. Máme množstvo voľných miest v krúžkoch zameraných na pohyb, hudbu i všeobecný rozvoj dieťaťa Montessori metódou, prichádza novinka - kurz znakovania a množstvo overených a obľúbených aktivít pre deti i mamičky. Takže si ich rozhodne naštudujte čím skôr a zabezpečte si svoje miesto.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Freizeit mit Kindern
Die Winterferienzeit bringt viel mehr als nur Wunder und Fröhlichkeit mit sich. Wochen und manchmal Monate von Einkäufen, Reisen, Essen, Partys, Besuchen und Besuchern können genug Stress erzeugen, um die festlichsten von uns zu erschöpfen. Kinder jeden Alters fühlen es auch, besonders wenn ihre Routinen durch eine Überlastung von Ereignissen unterbrochen werden, die oft außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Die Änderungen des Zeitplans können, obwohl sie gut gemeint sind, Verhalten und Stimmung beeinflussen.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Holiday time with kids
The winter holiday season brings with it much more than wonder and merriment. Weeks and sometimes months of holiday shopping, traveling, food, parties, visits and visitors can create enough stress to exhaust the most festive of us. Children of all ages feel it, too, especially when their routines are interrupted with an overload of events that are often out of their control. The changes in schedule, though well-intentioned, can impact behaviors and moods.
Môžeme si užiť Vianoce bez stresu?
Niektoré obdobia, či udalosti sú prirodzene stresujúce pre každého, kto má zdravý ľudský mozog. Sú nimi napríklad niekoho blízkeho, sťahovanie sa, zmena práce, ale aj narodenie dieťaťa, svadba, či Vianoce. Ako si ich môžeme viac užiť a menej sa vynervovať?
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten Inspiration
Das wird ein bisschen herausfordernd. Hausaufgabe :) Denken Sie über etwas nach, was Weihnachten besonders macht, es muss einfach sein, um echte Weihnachten zu haben. Teilen Sie es mit uns. Ein Rezept für Kekse, Wein, Dekoration, Sie schreiben Ihre eigene Weihnachtsgeschichte für Kinder? Sind Ihre Geschenke anders als gekauft - hausgemachte, handgefertigte Geschenke? Teilen Sie die Anweisungen mit uns und wir machen unsere eigene Weihnachtsinspiration Sitzung. Bilder hinzufügen wenn möglich! :)
Coffee, Tea & Chat (in English) - Christmas know how sharing
This is going to be a bit challenging. Homework :) Think about something, what makes your Christmas special, has to be there to be a real Christmas. Share it with us. A receipt for cookies, wine, decoration, you´re writing your own story for Christmas for kids? Are your presents different than bought - home made, hand made gifts? Share the instructions with us and we´ll make our own Christmas inspiration session. Add pictures if possible! :)
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten
Weihnachten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, ist mit ein paar Änderungen an Ihrer normalen Routine möglich. Suchen Sie nach neuen Wegen um zu Teilen und Geben, um Ihrer Weihnachtsfeier in dieser Saison einen neuen Sinn zu geben. Viele dieser Aktivitäten können durchgeführt werden, egal ob Sie Weihnachten in einem schneereichen Klima oder unter glühender Sonne feiern, ob Sie zu Hause oder abgereist sind, alleine, mit Partner oder Familie. Wo immer Sie sich auf der Welt befinden, Ihre Weihnachtsfeier sollte immer mit dem Geist der Liebe, des Friedens und der Freude erfüllt sein.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Having a memorable christmas time
Making Christmas a memorable occasion is possible with a few changes to your normal routine. Go for some new ways of sharing and giving to give a new sense of purpose to your Christmas celebrations this season. Many of these activities can be done whether you celebrate Christmas in a snowy climate or under a blazing hot sun; wherever you are in the world, your Christmas celebration should always be filled with the spirit of love, peace and joy.
Program na mesiac december
Asi v každej rodine, ktorá má deti v kolektíve už padla otázka „...a kedy budú Vianoce?“ a ešte mnohokrát padne. Niektorí už písali Ježiškovi, niektorí vyrátavajú denno denne čo všetko si želajú, niektorí sa tešia na koláčiky a podaktorí sa jednoducho tešia zo snehu. Deťom je každé ročné obdobie blízke, vidia v nich to, čo ich priťahuje, magickosť premeny vody, zmena v prírode, tajomstvá sviatkov. Snáď sviatky pokoja prídu aj k Vám už počas príprav na ne a užijete si december ako deti – s radosťou a očakávaním toho najlepšieho.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Das Glück des Elternseins
Ein Elternteil zu werden, kann ein gemischter Segen sein. Dies ist eindeutig zeit- und kostenintensiv.Viele Menschen weisen jedoch auf die emotionalen Vorteile der Kindererziehung hin, die weniger greifbar sind. Um die Folgen der Erziehung eines Kindes zu untersuchen, wurde der Zusammenhang zwischen dem Kinderkriegen und dem elterlichen Glück untersucht.
Vianočná charitatívna zbierka sladkostí a hračiek
Vianoce sú obdobím, kedy sa mnohí z nás viac ako kedykoľvek predtým snažíme si byť blízki, srdeční, milujúci a milovaní. Stále častejšie sa mnohí v dobe obrovského prebytku snažíme veci, ktoré máme a nepotrebujeme rozdeliť medzi tých, ktorí nemajú a často nielen potrebujú ale rovnako ako my, chcú v tieto dni zažiť niečo čarovné. Napríklad úžasnú pomoc a vďaka nej krásne Vianoce.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Becoming a parent
Becoming a parent may be a mixed blessing. Clearly, it is costly in terms of time and money. To examine the consequences of raising a child, research has investigated the link between having children and parental happiness.


Anglický a nemecký jazyk pre deti Hocus & Lotus


Na všetky krúžky sa prihlasujte cez SEMAFOR.


Certifikované kurzy anglického a nemeckého jazyka Hocus-Lotus vychádzajú z metódy naratívneho formátu a boli vytvorené Profesorkou Traute Taeschner, na Univerzite v Ríme v spolupráci s viacerými významnými európskymi univerzitami. Viac informácií o metóde Hocusa a Lotusky - dvoch utešených dinokrokov.


Hodina prebieha v uvoľnenej atmosfére, dieťa nie je nútené spolupracovať. Keďže dieťa je zábavnou formou podnecované k motorickej aktivite, pri dramatizácii "sa pozabudne" a spontánne začína komunikovať v cudzom jazyku. Štruktúra hodiny je presne definovaná.
Metóda bola niekoľkonásobne overovaná u detí v materských školách v rámci Európskych krajín ako Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Rumunsko, Bulharsko ale aj Slovensko. Pozrite si ako vyzeral základný výskum.

Kurzy sú prispôsobené pre jednotlivé vekové kategórie.


Povinné materiály ku kurzom:

BASIC KIT - obsahuje DVD, CD, 6 obrázkových knižiek a magické tričko pre dieťa. Pri zakúpení našich certifikovaných kurzov dostanete tento set za zvýhodnenú sumu 58€ spolu s certifikátom a žiackou knižkou Hocus&Lotus. Zároveň dieťa získava prístup do exkluzívneho priestoru DINOCLUB, ktorý rodičom a dieťaťu umožní rozširovať slovnú zásobu, opakovať naučené príbehy a poskytne rôzne doplňujúce materiály.

Materiály vrátane registračného poplatku sa uhrádzajú osobitne od kurzovného.

Miesto na certifikovanom kurze si môžete zarezervovať cez Semafor a tiež na www.hocus-lotus.sk Pri rezervácii kurzu napíšte meno Vášho dieťaťa, ktoré bude navštevovať kurz, jeho vek a akú veľkosť magického trička Vám má lektorka doniesť. Rezervačný poplatok sa uhrádza na rok priamo firme Havava, s.r.o, držiteľovi licencií pre prácu s metódou Hocus a Lotus.
Všetky materiály Hocus a Lotus si môžete pozrieť na www.hocus-lotus.sk.

Deti by mali doma počas dní kedy nechodia na krúžok počúvať CD s minimuzikálom, pozerať príbeh na DVD, prípadne si večer pred spaním prečítať Dinoknižku. Práve každodennosť počúvania cudzieho jazyka je dôležitá pre jeho prirodzené osvojenie v rannom veku.


Na kurze sa nevedie prezenčná listina. Za vymeškané hodiny sa neposkytujú náhradné hodiny a nevracajú sa peniaze späť.

Cena kurzov je 30€ na 6 hodín (5€ hodina), plus 1x ročne registračný poplatok obsahujúci materiály (58€ pre 1. dieťa, 15€ pre súrodenca).
Možnosť uhradiť 12 hodín vopred za zvýhodnenú cenu (4,5€ hodina), v celkovej sume 54€.

Cena krúžku zahŕňa aj 50% zľavu na vstup do herne pred alebo po hodine v deň krúžku, ak je herňa otvorená. Zároveň máte možnosť zakúpiť si permanentku na 5 vstupov do herne za 2€. Bližšie info v herni.
- Tak ako u všetkých krúžkov v Budatku, aj pri Hocus-Lotus platí zľava 20% z ceny kurzu pre aktívnych členov MC Budatko.
- Prosíme rodičov, aby nosili deťom do priestorov Budatka papučky, ďakujeme!!

Pre viac informácií o kurzoch Hocus & Lotus info@hocus-lotus.sk.
Lektorky certifikovaných kurzov Hocus & Lotus:


Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD., certifikovaná magická učiteľka, vyštudovala psychológiu a učiteľstvo v odbore psychológia a nemecký jazyk. V roku 2013 ukončila doktorát z predškolskej a elementárnej pedagogiky na tému Efektívne vyučovanie anglického jazyka v predškolskom veku. V súčasnosti pracuje ako výskumníčka na Katedre psychológie a patopsychológie PdF UK, kde prednáša všeobecnú, vývinovú, pedagogickú a kognitívnu psychológiu. Vo svojom výskume sa venuje intenčnému bilingvizmu, osvojovaniu si reči a kognitívnych štruktúr u detí v ranom veku. Je certifikovaná magická učiteľka Hocus a Lotus, spolupracuje s Univerzitou v Ríme na medzinárodných výskumoch pre overovanie efektivity metódy Hocus a Lotus v praxi.
V MC Budatko vedie poobedné kurzy pre škôlkárov a školákov. Má tri malé deti.
Kontakt na Zlatku: info@hocus-lotus.sk, 0903 373 945
Ing. Jana Gereková má niekoľkoročné skúsenosti s organizáciou a realizáciou jazykového vzdelávania v medzinárodných spoločnostiach.
S metódou Hocus&Lotus sa stretla ako mamina na materskej a rodičovskej dovolenke, ktorá hľadala pre svojho syna to najlepšie☺. Toto jazykové vzdelávanie ju natoľko oslovilo, že absolvovala certifikované vzdelávanie pre „Magické učiteľky“ a v súčasnosti si dokončuje certifikát „Magickej učiteľky“ pod vedením Mgr. Zlatici Jursovej Zacharovej, PhD.
Janka vedie doobedné kurzy pre najmenšie detičky a poobedné kurzy pre škôlkarov v MC Budatko. Má jedného syna Alexka.
Kontakt na Janku: janka.gerek@gmail.com, 0940 82 44 82

Zdieľaj:
Share on Google+