TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Hranie so stavebnicou MOY TOY


Už uplynul nejaký ten čas, odkedy sa nám podarilo pre naše materské centrum získať didaktickú stavebnicu MESTEČKO MOY TOY. Tieto stavebnice sú primárne určené pre materské a základné školy a tak sme najprv hranie testovali na našich deťoch, aby sme vedeli ako pripraviť hodiny pre Vaše deti :)

Táto stavebnica nie je len o hraní, je aj o rozvoji jemnej motoriky, logického myslenia, rozvoji technických zručností, ale podporuje aj rozvoj fanázie a v rámci materských a základných škôl podporuje spoluprácu a učí deti deliť sa, pretože tu pracujú na stavbe autíčiek, nábytku, domčekov, obchodov či karavanu v skupine.

Vzhľadom na nadväznosť krokov (od najednoduchšieho modelu k zložitejšiemu) sme sa rozhodli pre hranie so stavebnicou vo forme krúžku. Tento prvý sa bude opakovať ešte niekoľkokrát po sebe aby dostali priestor viacerí a bude trvať 4 týždne (hodina 1x do týždňa). Krúžok je zadarmo, keďže sme savebnicu získali v rámci výzvy Nadácie ZSE a sme radi, že sa o hranie môžeme podeliť s Vami.

Na našich hodinách budú deti pracovať samostatne, resp. v spolupráci s doprevádzajúcou osobou. Na prvej hodine si deti vyskúšajú základnú prácu so stavebnicou, kde si na jednoduchom autíčku osvoja princíp práce so stavebnicou a na ďalších hodinách budú stavať vždy o niečo zložitejšie vozidlá. Každé dieťa bude mať pripravené vlastné pomôcky na stavbu (stavebný a spojovací materiál a návody). Po dostavaní vozidiel budú mať deti priestor na voľnú hru.

Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti na hodine MOY TOY

Aktuálne krúžky:
STREDY:
2. - 30. október od 16:30 do 17:30 (vedie Barbora)

PONDELKY
7. - 28 október od 16:30 do 17:30 (vedie Marianna)