TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Mamijoga

PONDELKY 10:00
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Mamijoga vychádza zo starého konceptu najmä Ayurvédy. Mamijogou sa snažíme dostať do vzájomnej pohody matku a dieťa. Ide o spojenie jogy pre maminy so stimuláciou detičiek hravou formou. Nemusíte cvičiť jogu, alebo vedieť niečo o nej, aby ste mohli začať cvičiť s Vašim dieťatkom. Od narodenia deti reagujú pozitívne na pohyb a dotyk, čo využijeme na hodinách. Veľa pohybov budeme vykonávať s pesničkami a riekankami. Detičkám tak podporíme psychomotorický vývoj, pre cvičiacich Vojtovu metódu je to veľmi vhodný doplnok. U žien sa zameriame hlavne na spevnenie stredu tela a panvového dna, strečing a zrelaxovanie.
Hodina sa prispôsobuje aktuálnemu rozpoloženiu skupiny. Raz sa pohybujú viac deti, inokedy mamičky. Niekedy si zacvičí iba maminka a dieťatko sa prehrá vedľa nej. Na veku dieťatka nezáleží, cvičenie je vhodné od narodenia. Dobré je priniesť si pohodlné oblečenie, cvičí sa naboso. Na lekciu je vyhradená viac ako jedna hodina (15 min príprava, 45 min cvičenie, 15 min záver).

Lektorka Adela Matej Kučerová je bývalá profesionálna tanečnica, absolventka FTVŠ, mamina dvoch chlapcov, dlhé roky sa venujúca jóge. (kucerova.adela@gmail.com, 0904 355 983)