TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Rodičovský klub

ŠTVRTKY 10:30
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Príďte si s nami podiskutovať, pozdieľať skúsenosti a získať nové podnety na sebarozvoj. Deti sa zahrajú a rodičia budú popri tom diskutovať na vopred určenú tému. Úvod do témy dostanete mailom ešte pred diskusiou. Lektorky Ľubka a Majka priebežne zodpovedajú vaše otázky, získate praktické tipy a triky na každý deň v oblasti efektívnej komunikácie.

Každé stretnutie má určenú tému - napr. "Ako chváliť či "karhať" bez hodnotenia" - čo môžeme použiť namiesto klasickej pochvaly a pokarhania? Ako vynechať hodnotenie v zmysle "dobrý - zlý" , "poslušná - neposlušná"? Alebo "Ako láskavo stanoviť hranice" - Čo povedať dieťaťu vo chvíli, keď robí niečo, čo by nemalo? A ako presmerovať jeho pozornosť na vhodnejšiu činnosť? Či ako "Komunikovať autenticky" - teda v súlade so svojimi hodnotami, presvedčeniami a emóciami, nezamlčiavať svoje ciele, ale otvorene povedať, o čo nám ide.

Obe lektorky sú psychologičky a matky, venujúce sa ako práci s deťmi, tak aj vzdelávaniu dospelých v rámci mäkkých zručností. Ľubka Šoltésová (0904 818 401, lubka.kupkova@gmail.com) má absolvovaný lektorský kurz Efektívneho rodičovstva v Čechách, i ďalšie na neho nadväzujúce kurzy. Majka Herzanová má bohaté skúsenosti z komunitnej škôlky v americkom Seattli a aj aktuálne pracuje v lesnej škôlke.

Stretnutia sú spravidla dvakrát mesačne, na každé sa prihlasuje samostatne, príspevok 5€ sa uhrádza lektorke v hotovosti na mieste.