TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Detičky notičky

STREDY 10:00 2 - 4 ročné deti
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Krúžok hudobnej prípravky Detičky notičky vychádza z prirodzenej detskej hravosti, tvorivosti a zvedavosti. Počas hodín sa deti zoznámia s jednoduchými piesňami a hudobno-pohybovými hrami. Precvičia si rytmus, spoznajú množstvo hudobných nástrojov a na mnohé si i zahrajú. Hodinou ich bude sprevádzať plyšový kamarát, Sobík Tobík. Rodičia detí sú počas kurzu prítomní a aktívne sa do diania zapájajú. Maximálny počet detí na krúžku je 8, je určený je 2 - 4 ročné detičky.

Lektorkou kurzu je MgA. Ivana Záhorová Rovňáková, absolventka Štátneho konzervatória v Bratislave a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Pedagogickej činnosti sa venuje 16 rokov, hudobné workshopy viedla v rámci projektov Filharmónie Brno a Opery North (Leeds, UK). V súčasnosti pôsobí na SZUŠ Macharova, kde vyučuje hru na harfe, vedie hodiny hudobnej prípravky a diriguje spevácke zbory Sedmohlások a Canens. Je mamou dvoch detí - 6 ročného Alexa a 4 ročnej Stelky. (ivana.rovnakova@gmail.com, 0908 178 345)

Cena krúžku je 42 € a zahŕňa 6 lekcií (45 min) a možnosť zľavy na vstup do Herničky pred alebo po lekcii v deň krúžku, ak je otvorená.

Keď sa naplní minimálna kapacita krúžku (6 detí), prídu Vám mailom pokyny k platbe alebo ich nájdete na našej stránke v sekcii Môj účet - Moje prihlášky na krúžky. Po úhrade tu nájdete aj elektronickú faktúru. Účasť na krúžku je podmienená včas pripísanou platbou na náš účet.

Ak sa niektorej lekcie nemôžete zúčastniť, informujte nás najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie na mcbudatko@gmail.com. V prípade včasného odhlásenia je možné nahradiť si 1 lekciu po skončení kurzu. Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko sa blokuje miesto inému záujemcovi.

V prípade voľného miesta je možné prihlásiť sa do krúžku aj po jeho začatí alebo sa zúčastniť lekcie aj formou jednorazového vstupu ( 8€ v hotovosti). Je však potrebné vopred napísať na mcbudatko@gmail.com.