TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Protiepidemiologické opatrenia v Budatku

  • Do Budatka chodíme len úplne zdraví, bez akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia či zvýšenej teploty, čo potvrdzujeme aj čestným vyhlásením a svojím podpisom na prezenčnej listine.

  • Pri vstupe do Budatka použijeme dezinfekciu na ruky a nasadíme si respirátor alebo aspoň ochranné rúško. Dospelí musia mať rúško aj po celý čas trvania lekcie, pre deti je rúško odporúčané.

  • Lekcie sa konajú v interéri v našich najväčších miestnostiach, treba sa prezúvať.

  • Ostatné vnútorné priestory Budatka (hernička...) sú naďalej zatvorené. Pred a po lekciách sa v Budatku nezdržiavame. Zariadenie kuchynky nepoužívame, v priestoroch Budatka nekonzumujeme jedlo. Nápoje pijeme len z vlastnej prinesenej fľašky.

  • Na toaletách dbáme na zvýšenú hygienu, používame dezinfekciu na povrchy toaliet, nočníkov, prebaľovacieho pultu.

  • Znížili sme kapacitu návštevníkov, aby sa ľahšie dodržiaval sociálny odstup.

  • Pomôcky sa po každej lekcii dezinfikujú. Miestnosti denne upratujeme, dezinfikujeme povrchy, priebežne ožarujeme germicídnym žiaričom.
Ďakujeme!