TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Zamestnanecký grant Nadácie Volkswagen Slovakia: BUDATKÁČI OMAMÁM

Z kategórie: 'Oficiálne'

Materské centrum BUDATKO sa snaží zapájať do rôznych projektov a inak to nebolo ani v prípade grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. Vďaka zamestnancovi tejto spoločnosti a nášmu dlhoročnému podporovateľovi sme sa v spolupráci s občianskym združením Cesta von zapojili do výzvy s projektom BUDATKAČI OMAMAM.
„Projekt bol zameraný na nákup montessori pomôcok pre omamy ako aj vyrobenie rôznych vzdelávacích pomôcok na princípoch montessori, ktoré pri práci s deťmi používajú,“ približuje ciele projektu Barbora Filo.
Vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia 15 členiek a dobrovoľníčok spolu s rodinami od októbra do apríla strihalo, lepilo, kreslilo, laminovalo a vyrábalo pomôcky pre detičky z generačnej chudoby. Za cca 225 dobrovoľne odpracovaných hodín sme vytvorili balíčky pre 23 omám. Balíčky obsahujú pomôcky k 20tim aktivitám, ktoré je možné využiť 47 rôznymi spôsobmi a je možné ich využívať pri práci s deťmi od jedného až do 6 rokov. „Teší nás, že tieto materiály poslúžili aj ako podklad pre vytvorenie manuálu pre vek 36-48 mesiacov, na základe ktorého omamy systematicky so svojimi zverencami pracujú,“ dodáva Mária Vlčková členka MC Budatko aktívne zapojená do výroby pomôcok.
Okrem pomôcok pre omamy bolo Ceste von odovzdaných ďalších 6 druhov aktivít. Tie boli ďalej distribuované do 118 rodín, aby deti aj počas voľných chvíľ mohli doma rozvíjať svoje schopnosti a spoznávať nové veci, napr. rôzne cudzokrajné živočíchy a ich srsť/ kožu. Pre bábätká boli pripravené kontrastné karty.
Pomôcky sa u detí z programu Omama stretli s veľkým úspechom. „Výborne sa s nimi pracuje, pre deti je to niečo úplne nové, s čím sa doteraz nestretli, veľmi ich tie aktivity bavia," zhodnotila využitie pomôcok omama Sandra Giňová z OZ Cesta von zo Zborova. „Montessori hračky, ako valčeky či drevené vkladačky na tvary nám v prostredí, v ktorom pracujeme, naozaj dlho vydržia, sme za ne vďačné," dodala.
V projekte sme mysleli aj na predškolákov. Pre 50 z nich sme pripravili predškolský balík, ktorý obsahuje pracovný zošit s aktivitami na rozvoj grafomotoriky, logiky, spoznávanie tvarov a farieb, písacie pomôcky a sériu listov na strihanie a lepenie.
„Sme radi, že aj vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia budú mať deti z marginalizovaných komunít lepšie šance zvládnuť štandardný vzdelávací program v štátnych škôlkach a školách. A následne - v budúcnosti, lepšiu štartovaciu čiaru pri snahách vymaniť sa z generačnej chudoby. Držíme im všetci silno palce,“ dodáva na záver Barbora Filo.