TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Let´s talk about...

PONDELKY 18:00
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Neformálna anglická konverzácia pre mamičky (alebo aj oteckov či nerodičov ;)), ktoré sa chcú zdokonaliť v angličtine, či udržiadať sa v kondícii počas RD. Sú zamerané na rozšírenie slovnej zásoby a zdokonalenie konverzačnej schopnosti v angličtine.
Od učastníkov sa vyžaduje minimálne pre-intermediate znalosť jazyka. Témy sa prispôsobia záujmu zúčastnených.
Lekcie prebiehajú bez prítomnosti detí.

Lektorka Petra Koczmanová je naša dobrovoľníčka, mamina dvoch detí, pani učiteľka na RD. Má certifikát TESOL, vysokoškolské štúdiá absolvovala v Anglicku a USA. (petraduchon@gmail.com, 0948 731 336)

Lekcie sa konajú spravidla raz do týždňa, na každé sa prihlasuje samostatne, príspevok 4 € sa uhrádza lektorke v hotovosti na mieste.