TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Svetová narodeninová oslava už zajtra!

Z kategórie: 'Newsletter'

Vážené dámy a páni, milé deti! Prijmite čo najsrdečnejšie pozvanie na 16. narodeninovú oslavu Budatka, ktorá bude naozaj svetová...

Program:
  15:00 - 17:30 zábavno-pohybové stanovištia
  16:30 krátky príhovor
  16:35 zábavné vystúpenie Funny
  17:15 vystúpenie folklórneho súboru Poleno
  17:30 losovanie Minitomboly

Sprievodný program:
  15:00 - 17:30 tvorivé dielne a oddychová zóna
  15:00 - 17:30 náučný chodník
  15:00 - 17:00 predaj tombolových lístkov
  15:30 - 17:30 maľovanie na tvár Yana

Sponzori podujatia:Partneri podujatia:
Projekt je realizovaný s finančnou podporou a pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka. Ďakujeme!