TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Angličtina Helen Doron

ŠTVRTKY 9:00 2 - 4 ročné deti
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Hlavní hrdinovia princ Sam, mačička Fluffy a dráčik Didi sprevádzajú deti svetom angličtiny v čarovnej animovanej sérii. Komunikácia prebieha len v angličtine, je dostatočne jasná a názorná, aby deti pojmy pochopili. Používame množstvo pomôcok a učíme sa formou hier, pesničiek a riekaniek.

Lektorka Andrea Rajčan angličtinou žije. Dvadsať rokov strávila v Londýne, kde sa jej narodili aj dve deti. Po návrate na Slovensko sa zamilovala do metódy Helen Doron a už päť rokov je jej aktívnou lektorkou. (ba5@helendoron.sk, 0905 826 694)

Cena krúžku je 48 € a zahŕňa 4 lekcie (45 min) a možnosť zľavy na vstup do Herničky pred alebo po lekcii v deň krúžku, ak je otvorená.

Keď sa naplní minimálna kapacita krúžku, prídu Vám mailom pokyny k platbe alebo ich nájdete na našej stránke v sekcii Môj účet - Moje prihlášky na krúžky. Po úhrade tu nájdete aj elektronickú faktúru. Účasť na krúžku je podmienená včas pripísanou platbou na náš účet.

Ak sa niektorej lekcie nemôžete zúčastniť, informujte nás najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie na mcbudatko@gmail.com. V prípade včasného odhlásenia je možné nahradiť si 1 lekciu po skončení kurzu. Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko sa blokuje miesto inému záujemcovi.