TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Tancuj, spievaj, dupitkaj

UTORKY 11:00 2 - 3,5 ročné deti
ŠTVRTKY 10:00 2 - 3 ročné deti
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Ide o cvičenie pre deti prostredníctvom tanca, spevu, riekaniek a hier. Krúžok je určený pre deti od 2 do 4 rokov. Precvičíme si základy rytmiky, zoznámime sa s tanečnými hrami, aj s jednoduchými tanečnými krokmi, to všetko za doprovodu známych veselých pesničiek a riekaniek, samozrejme za pomoci maminiek. Krúžok je pokračovaním cvičení na fitloptách. Celá hodina je rozdelená na tri časti, cca 20-25 min. tancovanie, 10-15 min. cvičenie na fitloptách, posledných 10 minút je venovaných voľnej hre na prekážkovej dráhe. Na krúžok si treba priniesť pohodlné oblečenie, môže sa cvičiť aj naboso. Počet detí na krúžku 6 - 10. Pozrite sa, ako to na hodine vyzerá.

Lektorka Klaudia Kordošová je vyštudovaný pedagóg a interprét tanca. Aktívne sa venovala tancu, predovšetkým folklóru, ale aj muzikálovému a modernému tancu. Vďaka synčekovi Maxovi začala spolupracovať s materskými centrami ako lektorka tanečných kurzov. (klaudikordos@gmail.com, 0910 905 804)

Cena krúžku je 56 € a zahŕňa 8 lekcií (45 min) a možnosť zľavy na vstup do Herničky pred alebo po lekcii v deň krúžku, ak je otvorená.

Keď sa naplní minimálna kapacita krúžku, prídu Vám mailom pokyny k platbe alebo ich nájdete na našej stránke v sekcii Môj účet - Moje prihlášky na krúžky. Po úhrade tu nájdete aj elektronickú faktúru. Účasť na krúžku je podmienená včas pripísanou platbou na náš účet.

Ak sa niektorej lekcie nemôžete zúčastniť, informujte nás najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie na mcbudatko@gmail.com. Ak sa chcete odhlásiť z celého kurzu, je potrebné tak urobiť najneskôr 24 hodín pred začatím kurzu.
V prípade včasného odhlásenia lekcie je možné nahradiť si 1 lekciu po skončení kurzu. Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko sa blokuje miesto inému záujemcovi.

V prípade voľného miesta je možné prihlásiť sa do krúžku aj po jeho začatí alebo sa zúčastniť lekcie aj formou jednorazového vstupu (8 € v hotovosti). V prípade otázok nás kontaktujte na mcbudatko@gmail.com.