TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Angličtina Hocus & Lotus

PONDELKY 17:00
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Krúžok anglického jazyka pre začiatočníkov pre deti od 3 do 7 rokov. Certifikované jazykové vzdelávanie Hocus & Lotus je overené 20 rokmi výskumu pod vedením profesorky Traute Taeschner na univerzite v Ríme. Deti sa pomocou pesničiek, hry, divadielka a ďalších zábavných aktivít naučia cudzí jazyk tak ľahko ako materinský. Hodina prebieha v uvoľnenej atmosfére, dieťa je zábavnou formou podnecované k motorickej aktivite, pri dramatizácii "sa pozabudne" a spontánne začína komunikovať v cudzom jazyku. Celým procesom učenia jazyka sprevádzajú postavičky dvoch rozkošných dinokrokov - Hocusa a Lotusa (dinokrok je zmiešanina dinosaura a krokodíla), s ktorými sa deti môžu identifikovať. Hocus a Lotus prevádzajú deti rôznymi situáciami hlbokým emočným podtónom. Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov prezentovaných v krátkych muzikálových pesničkách. Učiteľská aktivita spočíva v dramatickej/divadelnej činnosti. Učiteľ rozpráva deťom rozprávku a zároveň ju divadelne znázorňuje, pričom deti po ňom opakujú jednotlivé frázy a jeho pohyb. Deti by mali doma počas dní kedy nechodia na krúžok počúvať CD s minimuzikálom, pozerať príbeh na DVD, prípadne si večer pred spaním prečítať Dinoknižku. Práve každodennosť počúvania cudzieho jazyka je dôležitá pre jeho prirodzené osvojenie v rannom veku.

Cena krúžku je 30 € a zahŕňa:
  • 6 lekcií
  • 50% zľavu na vstup do herne pred alebo po hodine v deň krúžku, ak je herňa otvorená. V herni máte zároveň možnosť zakúpiť si permanentku na 5 vstupov za 2 €, ktorá platí na vstup do herne len pred alebo po hodine v deň krúžku.

  • Ku kurzu sú povinné materiály v cene 60 € (cenovo výhodnejšie pre súrodencov), ktoré zabezpečia dennodený kontakt dieťaťa s jazykom (DVD, CD, 6 knižiek, tričko, taštička, omaľovánka, pexeso, dinoroutine (na zaznačovanie aktivity doma), žiacka knižka, certifikát a prístup do Dinoklubu. Materialy sa uhrádzajú samostatne, využívajú sa počas viacerých následných kurzov.

    Krúžku sa môžu zúčastniť len tí záujemci, ktorí majú krúžok uhradený. Miesto v krúžku je až po uhradení poplatku. Neprítomnosť ohlasujte mailom vopred, najneskôr do 7:00 dňa, kedy sa koná lekcia. Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko prihlásený berie na vedomie, že častou neprítomnosťou na krúžku blokuje miesto inému záujemcovi. Ak je voľné miesto aj po začatí krúžku a máte záujem sa prihlásiť, alebo ak máte akékoľvek otázky, napíšte na mcbudatko@gmail.com.