TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Príspevky na činnosť MC Budatko

Hernička

* jednorázový vstup 1€ (platí pre celú rodinu)

* vstup pred a po kurze 0,50€

* voľný vstup v rámci návštevy Montessori kútika a tvorivých dielničiek

* permanentka na 7 vstupov za 5€, platí 6 mesiacov odo dňa vystavenia

* permanentka na 5 vstupov za 2€ do herničky pred a po kurze, platí 6 mesiacov odo dňa vystavenia

* členovia, dobrovoľníci a lektori MC Budatko - vstup voľný

Montessori kútik

* jednorázový vstup 2€, v cene príspevku máte zároveň možnosť využiť aj našu herňu

* permanentka na 4 vstupy za 6€, platí 6 mesiacov odo dňa vystavenia

Tvorivé dielničky

*1,50€, v cene príspevku máte zároveň možnosť využiť aj našu herňu.

Akcie

*Na naše akcie sú príspevky individuálne, dozviete sa ich z letákov a Semafora.

Iné príspevky

*0,50€ príspevok na nápoje (káva, čaj)

*1€ príspevok za zapožičanie 1 knihy z Monte kútika na mesiac

ĎAKUJEME