Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Program na mesiac január
Ak si aj to Vaše dieťa zvyklo, že Budatko patrí do jeho týždennej, či dokonca dennej rutiny, už v pondelok sa na Vás veľmi tešíme. Máme množstvo voľných miest v krúžkoch zameraných na pohyb, hudbu i všeobecný rozvoj dieťaťa Montessori metódou, prichádza novinka - kurz znakovania a množstvo overených a obľúbených aktivít pre deti i mamičky. Takže si ich rozhodne naštudujte čím skôr a zabezpečte si svoje miesto.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Freizeit mit Kindern
Die Winterferienzeit bringt viel mehr als nur Wunder und Fröhlichkeit mit sich. Wochen und manchmal Monate von Einkäufen, Reisen, Essen, Partys, Besuchen und Besuchern können genug Stress erzeugen, um die festlichsten von uns zu erschöpfen. Kinder jeden Alters fühlen es auch, besonders wenn ihre Routinen durch eine Überlastung von Ereignissen unterbrochen werden, die oft außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Die Änderungen des Zeitplans können, obwohl sie gut gemeint sind, Verhalten und Stimmung beeinflussen.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Holiday time with kids
The winter holiday season brings with it much more than wonder and merriment. Weeks and sometimes months of holiday shopping, traveling, food, parties, visits and visitors can create enough stress to exhaust the most festive of us. Children of all ages feel it, too, especially when their routines are interrupted with an overload of events that are often out of their control. The changes in schedule, though well-intentioned, can impact behaviors and moods.
Môžeme si užiť Vianoce bez stresu?
Niektoré obdobia, či udalosti sú prirodzene stresujúce pre každého, kto má zdravý ľudský mozog. Sú nimi napríklad niekoho blízkeho, sťahovanie sa, zmena práce, ale aj narodenie dieťaťa, svadba, či Vianoce. Ako si ich môžeme viac užiť a menej sa vynervovať?
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten Inspiration
Das wird ein bisschen herausfordernd. Hausaufgabe :) Denken Sie über etwas nach, was Weihnachten besonders macht, es muss einfach sein, um echte Weihnachten zu haben. Teilen Sie es mit uns. Ein Rezept für Kekse, Wein, Dekoration, Sie schreiben Ihre eigene Weihnachtsgeschichte für Kinder? Sind Ihre Geschenke anders als gekauft - hausgemachte, handgefertigte Geschenke? Teilen Sie die Anweisungen mit uns und wir machen unsere eigene Weihnachtsinspiration Sitzung. Bilder hinzufügen wenn möglich! :)
Coffee, Tea & Chat (in English) - Christmas know how sharing
This is going to be a bit challenging. Homework :) Think about something, what makes your Christmas special, has to be there to be a real Christmas. Share it with us. A receipt for cookies, wine, decoration, you´re writing your own story for Christmas for kids? Are your presents different than bought - home made, hand made gifts? Share the instructions with us and we´ll make our own Christmas inspiration session. Add pictures if possible! :)
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten
Weihnachten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, ist mit ein paar Änderungen an Ihrer normalen Routine möglich. Suchen Sie nach neuen Wegen um zu Teilen und Geben, um Ihrer Weihnachtsfeier in dieser Saison einen neuen Sinn zu geben. Viele dieser Aktivitäten können durchgeführt werden, egal ob Sie Weihnachten in einem schneereichen Klima oder unter glühender Sonne feiern, ob Sie zu Hause oder abgereist sind, alleine, mit Partner oder Familie. Wo immer Sie sich auf der Welt befinden, Ihre Weihnachtsfeier sollte immer mit dem Geist der Liebe, des Friedens und der Freude erfüllt sein.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Having a memorable christmas time
Making Christmas a memorable occasion is possible with a few changes to your normal routine. Go for some new ways of sharing and giving to give a new sense of purpose to your Christmas celebrations this season. Many of these activities can be done whether you celebrate Christmas in a snowy climate or under a blazing hot sun; wherever you are in the world, your Christmas celebration should always be filled with the spirit of love, peace and joy.
Program na mesiac december
Asi v každej rodine, ktorá má deti v kolektíve už padla otázka „...a kedy budú Vianoce?“ a ešte mnohokrát padne. Niektorí už písali Ježiškovi, niektorí vyrátavajú denno denne čo všetko si želajú, niektorí sa tešia na koláčiky a podaktorí sa jednoducho tešia zo snehu. Deťom je každé ročné obdobie blízke, vidia v nich to, čo ich priťahuje, magickosť premeny vody, zmena v prírode, tajomstvá sviatkov. Snáď sviatky pokoja prídu aj k Vám už počas príprav na ne a užijete si december ako deti – s radosťou a očakávaním toho najlepšieho.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Das Glück des Elternseins
Ein Elternteil zu werden, kann ein gemischter Segen sein. Dies ist eindeutig zeit- und kostenintensiv.Viele Menschen weisen jedoch auf die emotionalen Vorteile der Kindererziehung hin, die weniger greifbar sind. Um die Folgen der Erziehung eines Kindes zu untersuchen, wurde der Zusammenhang zwischen dem Kinderkriegen und dem elterlichen Glück untersucht.
Vianočná charitatívna zbierka sladkostí a hračiek
Vianoce sú obdobím, kedy sa mnohí z nás viac ako kedykoľvek predtým snažíme si byť blízki, srdeční, milujúci a milovaní. Stále častejšie sa mnohí v dobe obrovského prebytku snažíme veci, ktoré máme a nepotrebujeme rozdeliť medzi tých, ktorí nemajú a často nielen potrebujú ale rovnako ako my, chcú v tieto dni zažiť niečo čarovné. Napríklad úžasnú pomoc a vďaka nej krásne Vianoce.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Becoming a parent
Becoming a parent may be a mixed blessing. Clearly, it is costly in terms of time and money. To examine the consequences of raising a child, research has investigated the link between having children and parental happiness.

Míľa pre mamu

Míľa pre mamu 2013

Prečítajte si články v médiách o tom ako prebiehala Míľa pre mamu 2013:
PLUSKA.sk - V Bratislave sa konala Míľa pre mamu, vyzbierali tisícky ponožiek
ROZHOVORY.sk - Na Štrkovci odštartovali jubilejnú Míľu pre mamu

A tu si môžete pozrieť zopár fotiek z MPM 2013.


Únia materských centier ( ďalej ÚMC ) je občianske neziskové združenie, ktoré na Slovensku pôsobí od roku 2003. Je strešnou organizáciou pre 62 materských a rodinných centier, ktoré vznikajú v mestách a obciach z potrieb rodičov ako samostatné občianske združenia na dobrovoľníckom základe. Ich cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi bez rozdielu veku.

Cieľom projektu Míľa pre mamu 2013 bude opäť osláviť Deň matiek, čím chceme zdôrazniť jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky v našich životoch. Podujatie bude organizovať rekordných 61 materských a rodinných centier a sympatizantov Únie materských centier. Bude sprevádzané bohatým a zaujímavým kultúrnym programom určeným pre širokú verejnosť. Vystúpia hudobné i tanečné súbory, divadielka, klauni, kúzelníci, rozprávkové postavičky a rôzni malí i veľkí, profesionálni aj amatérski umelci. Vstup na podujatie je vždy zdarma.
Veríme, že deň 11. máj 2013 bude nielen jubilejný, ale opäť niečím výnimočný a rekordný a že počet zaregistrovaných účastníkov, ktorí v čase medzi 15.00 – 18.00 hod. prejdú symbolickú 1 míľu vysoko presiahne číslo 20 000.
Snahou organizátorov je pripraviť kvalitnú oslavu Dňa matiek, ktorá by aspoň na jeden deň v tejto uponáhľanej a mnohokrát na materiálne veci zameranej dobe povýšila materstvo na najdôležitejšiu rolu nielen v živote ženy, ale aj životoch celej spoločnosti.
Motto Míle pre mamu 2013 bude „Chuť žiť aj napriek prekážkam“.
Prostredníctvom tohoto jedinečného celoslovenského podujatia chceme vplývať na zlepšenie správania sa spoločnosti voči matkám a voči rodinám s deťmi. Chceme informovať okolie o potrebe vytvoriť pre matky s deťmi priestor, ako pre zdravé deti, tak aj pre znevýhodnené deti, v ktorom môžu plnohodnotne žiť tak ako ostatní občania. A zároveň chceme priblížiť verejnosti aktivity materských a rodinných centier a Únie materských centier Slovenska.

Preto, pripojte sa k nám a staňte sa súčasťou originálneho slovenského produktu, ktorého kvalita sa presadila aj vo svete!

Míľa pre mamu ( ďalej MPM ) počas 10-tich rokov svojej existencie prešla výrazným vývojom :

  • Rok 2004 v ÚMC sa zrodil nápad zrealizovať Guinnessov rekord v počte ľudí tlačiacich kočík na trase 1 míle. Cieľom bolo poukázať na silu materstva, ktorá hýbe svetom a za symboliku bol zvolený pohyb kočíka.
  • Rok 2005 ÚMC zorganizovala v predvečer Dňa matiek podujatie s názvom „ Pohni kočíkom – pohneš svetom“. Zúčastnilo sa 296 ľudí tlačiacich kočík.
  • Rok 2006 podujatie ku Dňu matiek organizujú materské centrá už v 3 mestách na Slovensku. Bratislava, Banská Bystrica, Humenné. Zároveň Míľa po prvýkrát prekračuje hranice Slovenska a zapájajú sa európske krajiny ako Holandsko, Nemecko, Bosna, Rakúsko, Taliansko, Česko a vytvárajú svetový rekord v počte osôb tlačiacich kočík na trase 1 míle. 2108 ľudí, z toho 1063 Slovákov. Ešte v tom istom roku prejavili záujem zapojiť sa do Guinnessovho rekordu aj zástupkyne materských centier v Afrike. Prejavili tým potrebu poukázať na problémy afrických žien. Keďže v Afrike nosia ženy svoje deti v šatkách a nie v kočíkoch, rok 2006 bol rokom, kedy Guinnessov rekord sa po prvýkrát premenoval na Míľu pre mamu. Každým rokom pribúdajú ďalšie mestá a obce na Slovensku a rovnako aj ďalšie štáty, ktoré sa zapájajú do Míle pre mamu. USA, Švajčiarsko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Uganda, Keňa, Rwanda, Brazília. Nosnou aktivitou je prechádzka po trase symbolickej jednej míle, ktorú prejdú zaregistrovaní účastníci akýmkoľvek spôsobom. Peši, na bicykli, kolobežke, korčuliach, či v kočíku.
  • Rok 2009 zaregistrovaných 10 300 účastníkov na Slovensku.
  • Rok 2010 obrovské napredovanie. Počet ľudí, ktorí prešli 1 míľu sa zvýšil na 17 210 v 40 mestách.
  • Rok 2011 rekordný počet zaregistrovaných účastníkov, až 19. 484 v 44 mestách Slovenska.
  • Rok 2012 aj napriek vytrvalému celodennému dažďu bola účasť výborná. 14 292 ľudí v 40 mestách a obciach Slovenska. Zapojili sa nové krajiny a to Írsko a Srbsko. MPM 2012 bola v znamení spájania generácií. Symbolicky sme tak podporili vyhlásenie Európskej únie ako Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Na naše podujatie prišli nielen mladé rodiny s malými deťmi, ale rodiny všetkých generácií bez rozdielu veku.

Míľa pre mamu 2012

Pozrite si plagát ÚMC a plagát Budatka a tiež galériu fotiek z MPM 2012.

Míľa pre mamu 2011

Pozrite si plagát a galériu fotiek z tejto akcie.