TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Udalosti   ŠTVRTOK, 12. Dec. 2019  

časAteliérCvičebňaMontessori kútikTvorivá dielňa
9:00
Montessori ateliér 12-18 mes. ŠTVR
Montessori ateliér 12-18 mes. ŠTVR
Tancuj, spievaj, dupitkaj ŠTVRTOK 2-2,5 r.
Tancuj, spievaj, dupitkaj ŠTVRTOK 2-2,5 r.
Montessori kútik ŠTVRTOK s Monikou Š.
Montessori kútik ŠTVRTOK s Monikou Ś.
:15
:30
:45
10:00
Montessori ateliér 18-30 mes. ŠTVR
Montessori ateliér 18-30 mes. ŠTVR
Folklóriček ŠTVRTOK 21 mes. - 2,5 r.
Folklóriček ŠTVRTOK 21 mes. - 2,5 r.
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
:15
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
:30
:45
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
11:00
Folklóriček ŠTVRTOK od 2,5 - 3,5 r.
Folklóriček ŠTVRTOK od 2,5 - 3,5 r.
Montessori ateliér 2,5-4 roky ŠTVR
Montessori ateliér 2,5-4 roky ŠTVR
:15
:30
:45
16:00
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
:15
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
:30
Úsmev ako dar - stretnutie náhradných rodín
Úsmev ako dar - stretnutie náhradných rodín
:45
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
Tvorivý december: PEČENIE MEDOVNÍČKOV
17:00
:15
:30
Ako vychovávať v období detského vzdoru - prednáška
Ako vychovávať v období detského vzdoru - prednáška
:45
18:00
:15
:30
:45