TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Udalosti   ŠTVRTOK, 16. Jan. 2020  

časAteliérCvičebňaMontessori kútik
9:00
Montessori ateliér 18-30 mes. ŠTVR
Montessori ateliér 18-30 mes. ŠTVR
Tancuj, spievaj, dupitkaj ŠTVRTOK 2-2,5 r.
Tancuj, spievaj, dupitkaj ŠTVRTOK 2-2,5 r.
Montessori kútik ŠTVRTOK s Jankou BD.
Montessori kútik ŠTVRTOK s Jankou BD.
:15
:30
:45
10:00
Montessori ateliér 2-3 roky ŠTVR
Montessori ateliér 18-30 mes. ŠTVR
Folklóriček ŠTVRTOK 21 mes. - 2,5 r.
Folklóriček ŠTVRTOK 21 mes. - 2,5 r.
Montessori kútik ŠTVRTOK s Katkou E.
Montessori kútik ŠTVRTOK s Katkou E.
:15
:30
:45
11:00
Montessori ateliér 2,5-4 roky ŠTVR
Montessori ateliér 2,5-4 roky ŠTVR
Folklóriček ŠTVRTOK od 2,5 - 3,5 r.
Folklóriček ŠTVRTOK od 2,5 - 3,5 r.
Montessori kútik ŠTVRTOK s Monikou Š.
Montessori kútik ŠTVRTOK s Monikou Š.
:15
:30
:45
:45
EKO RODINA: O neporiadnom šmudlovi a šikovných zvieratkách
EKO RODINA: O neporiadnom šmudlovi a šikovných zvieratkách
17:00
:15