TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

1 2 3 4

Prvá pomoc

Zaujímavé články
2020.07.05, 16:23 0 x krát zobrazené

Čo spraviť, ak zistím, že dieťa nedýcha?
Čo spraviť ak dieťa silne krváca?
Ako reagovať, ak sa dieťa popálilo?
Čo robiť, ak sa dieťa dusí?
Čo robiť, ak pojedlo lieky?

Pôrod - odporúčania WHO

Zaujímavé články
2020.07.05, 15:17 0 x krát zobrazené

Čo áno a čo nie pri normálnom pôrode – odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. Na základe mnohých vedeckých poznatkov z porovnávacích výskumov vytvorili autori príručky 4 kategórie praktík, ktoré sa používajú pri pôrode.

O farbách a deťoch

Zaujímavé články
2020.06.27, 21:34 364 x krát zobrazené

Aj vy čítate internetové diskusie, študujete tabuľky a lúskate odborné články, aby ste zistili, čo by v ktorom veku malo vaše dieťa ovládať? Presný vek, kedy by dieťa malo rozpoznávať farby, sa stanoviť nedá. Zabudnite na "rozpoznávanie farieb" ako vďačnú disciplínu súťaženia-chtivých mám.

Znakovanie dojčiat

Zaujímavé články
2020.06.27, 21:18 2211 x krát zobrazené

Nová metóda ako pomôcť dieťaťu komunikovať? Zlepšenie rečového vývinu, zníženie frustrácie a zlosti u dieťaťa a rodičov z dôvodu nedorozumení, zlepšenie sociálnych schopností dieťaťa. Naozaj toto všetko získam, ak začnem s dieťaťom znakovať? Alebo ide len

Staňme sa dvojjazyčnou rodinou

Zaujímavé články
2020.06.27, 21:18 677 x krát zobrazené

„Staňme sa dvojjazyčnou rodinou“ alebo BilFam je medzinárodno-výskumný projekt, financovaný Európskou Úniou, ktorý sleduje 125 rodín v piatich európskych krajinách na ich ceste za osvojením a používaním druhého jazyka v domácnosti. To, že si deti osvoja viac materinských jazykov v domácnosti je bežne akceptovaný fakt. Ako je to ale, ak je druhý jazyk pre oboch rodičov cudzí a chcú ho naučiť seba a svoje dieťa?