Vitajte O nás Semafor Aktivity Články Projekty Kalendár Kontakty

Prehľad článkov


Projekt hradený z dotácie BSK - ZVEĽADENIE PRIESTOROV PRE RODINY S DEŤMI
V roku 2017 schválil Bratislavský samosprávny kraj Materskému centru Budatko dotáciu vo výške 2´000 EUR na obnovu a zveľadenie priestorov centra. Finančné prostriedky sme využili na opravu havarijného stavu koberca v cvičebnej miestnosti, na položenie nového linolea v miestnosti tvorivých dielní a na výrobu a montáž vstavanej skrine na mieru do chodbičky k zadnému WC. Za všetky rodiny a návštevníkom patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju srdečná vďaka.
Hľadáme nové "aktivačky"
Hľadáme záujemkyne o aktivačnú prácu v materskom centre, na dobu určitú, od 1.10.2017-31.3.2018. Pozíciu obsadzuje UPSVAR, pozícia je určená pre nezamestnané osoby evidované na úrade práce. Práca sa vykonáva priamo v materskom centre Budatko na Holíčskej 30, v pracovných dňoch, čiastočný úväzok - podľa dohody. Za prácu dostane aktivačný pracovník príspevok od úradu práce vo výške 199 EUR za každý odpracovaný mesiac.
Prvý krát v Montessori kútiku
Pravidelne sa v Montessori kútiku stretávam s otázkou, ktorá je na pohľad veľmi jednoduchá, s čím v Montessori začať, aký vek je vhodný na začatie, čo sme prepásli?
Vyfarbime sa!
Vyfarbime sa - je projekt na obnovu vonkajšieho areálu verejnej materskej škôlky v Petržalke. Čistý a vymaľovaný areál ako výsledok projektu bude znamenať pozitívny prínos pre užívateľov, čiže deti navštevujúce materskú školu. Oprava múrikov v areáli bude prínosná aj z hľadiska bezpečnosti. Prosíme podporte náš projekt v obchodoch siete Tesco na území Petržalky počas celého októbra, ďakujeme.
Medzinárodný týždeň nosenia a dojčenia v Budatku
Aj tento rok sa môžete tešíť na zaujímavé prednášky, diskusie a workshopy na tému nosenia a dojčenia. Tešíme sa na Vás v utorok 3.10 doobeda a poobede. Nezabudnite sa prihlásiť na aktivity cez Semafor!
Rekonštrukcia v Budatku v lete 2017
Vďaka dotácii od BSK, podpore mestskej časti Petržalka a darovaným 2% z príjmu od našich návštevníkov, a takisto vďaka dobrovoľníckej práci našich členiek, dobrovoľníčok a ich rodín, sa nám v lete 2017 podarilo zrekonštruovať priestory tvorivých dielní, zakúpiť vstavanú skriňu na predmety potrebné k našej činnosti, položiť nový koberec do priestorov trampolíny a vymaľovať cvičebňu. Všetkým srdečne ďakujeme.
Prijímanie detí do MŠ na sezónu 2017/2018
Dňa 3.4.2017 sa v Budatku uskutočnila prednáška na tému prijímania detí do štátnych materských škôl v Petržalke. Na základe dotazov mamičiek sme pripravili článok s najdôležitejšími informáciami. V článku sa takisto nachádza aktuálna prihláška na školský rok 2017/2018. Držíme všetkým mamičkám palce.
Impulz zahrial na duši a potešil našu kreativitu
Dňa 12. decembra sme prijali pozvanie na Deň otvorených dverí v pracovno-socializačnom centre Impulz, ktorý sídli v budave základnej školy na Turnianskej ulici. Zoznámili sme sa so združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke a takisto s niektorými jeho klientmi. Vytvorili sme si pekné sviece a pozreli sme si výrobky, ktoré klienti centra vyrábajú.
Tlačová správa - Hľadanie pirátskeho pokladu
V nedeľu, dňa 18. septembra 2016, sa konalo zábavné rodinné podujatie pod názvom „Hľadanie pirátskeho pokladu.“ Akciu zorganizovalo materské centrum Budatko s finančnou podporou nadácie ZSE a grantového programu Rozprúdime regióny
Kontakt: 

MC Budatko - Holíčska 30, popri materskej škole,Uprednostňujeme komunikáciu cez EMAIL mcbudatko@gmail.com:)telefón na štatutárky
0949 764 099 - krúžky, fakturácia,
0950 512 759 - iné

Priestory: Holíčska 30, 851 05 Bratislava Petržalka popri materskej škôlke
   
Kontaktná adresa: Holíčska 30, 851 05 Bratislava
Kontakty:
e-mail: mcbudatko@gmail.com - program, prihlasovanie na akcie, kurzy
volajte v čase od 9.00 - 17.00 sme maminy s malými deťmi ak nedvíhame, svoje volanie zopakujte neskôr :-)
ĎAKUJEME, že nás prioritne kontaktujete emailom a telefón využívate len v nevyhnutných a súrnych prípadoch.
telefón: 0949 764 099 Katarína Vavreková štatutár
0950 512 759 Kristína Kováčiková
IČO: 37925598
DIČ: 2022397894
Bankové spojenie: VÚB, a.s.: SK9202000000002968661854
Kontakty na lektorky kurzov
Cvičenia na fitloptách
Tancuj, spievaj, dupitkaj
- Klaudia Kordošová
klaudiaf007@gmail.com,0910 905 804
Folklóriček
- Klaudia Kordošová
klaudiaf007@gmail.com,0910 905 804
Tanec s bábätkom v šatke
- Mgr.art. Anna Kališová
anna.kalisova@gmail.com,0905 103 029
Cvičenie na ploché nohy
- Edita Čačaná
cacana@centrum.sk,0905 033 736
Cvičenia pre tehuľky a snažilky
- Mária Hosnedlová
mhosnedlova@gmail.com,0907 989 894
Kurz háčkovania
- Jana Běhal Dadová
dadova.jana@gmail.com, 0907 279 841
Montessori ateliér
- Naďa Nováková
montebynadia@hotmail.com, 0903 752 342
Konverzačná Angličtina pre maminy s deťmi
- Andrea Zervanová
zervanova.andrea@gmail.com, 0907 432 333
Hocus & Lotus
- Ruth Trebatická
ruth.trebaticka@gmail.com, 0910 487 876
KidFit English
- Dagmar Kubíková
dagmar.kub@gmail.com, 0915 274 177
Musicplay for babies
- Katarína Ševčíková
sulekovak@gmail.com, 0948 013 024

Organizačná štruktúra nášho občianskeho združenia:

Mamičky - dobrovoľníčky
štatutárky:
Predsedníčka - štatutár Kristína Kováčiková
1. podpredsedníčka - štatutár Katarína Vavreková
2. podpredsedníčka - štatutár Petra Chudíková
Kontrolný orgán:
Zuzana Minaričová
Martina Kočí