Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Freizeit mit Kindern
Die Winterferienzeit bringt viel mehr als nur Wunder und Fröhlichkeit mit sich. Wochen und manchmal Monate von Einkäufen, Reisen, Essen, Partys, Besuchen und Besuchern können genug Stress erzeugen, um die festlichsten von uns zu erschöpfen. Kinder jeden Alters fühlen es auch, besonders wenn ihre Routinen durch eine Überlastung von Ereignissen unterbrochen werden, die oft außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Die Änderungen des Zeitplans können, obwohl sie gut gemeint sind, Verhalten und Stimmung beeinflussen.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Holiday time with kids
The winter holiday season brings with it much more than wonder and merriment. Weeks and sometimes months of holiday shopping, traveling, food, parties, visits and visitors can create enough stress to exhaust the most festive of us. Children of all ages feel it, too, especially when their routines are interrupted with an overload of events that are often out of their control. The changes in schedule, though well-intentioned, can impact behaviors and moods.
Môžu byť Vianoce bez stresu?
Niektoré životné obdobia, či udalosti sú jednoducho stresujúce pre každého, kto má normálny ľudský mozog. Patria medzi ne napríklad úmrtie blízkej osoby, sťahovanie, zmena práce, ale i narodenie dieťaťa, svadba, či Vianoce. Ako si ich môžeme užiť o niečo viac a vynervovať sa o niečo menej?
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten Inspiration
Das wird ein bisschen herausfordernd. Hausaufgabe :) Denken Sie über etwas nach, was Weihnachten besonders macht, es muss einfach sein, um echte Weihnachten zu haben. Teilen Sie es mit uns. Ein Rezept für Kekse, Wein, Dekoration, Sie schreiben Ihre eigene Weihnachtsgeschichte für Kinder? Sind Ihre Geschenke anders als gekauft - hausgemachte, handgefertigte Geschenke? Teilen Sie die Anweisungen mit uns und wir machen unsere eigene Weihnachtsinspiration Sitzung. Bilder hinzufügen wenn möglich! :)
Coffee, Tea & Chat (in English) - Christmas know how sharing
This is going to be a bit challenging. Homework :) Think about something, what makes your Christmas special, has to be there to be a real Christmas. Share it with us. A receipt for cookies, wine, decoration, you´re writing your own story for Christmas for kids? Are your presents different than bought - home made, hand made gifts? Share the instructions with us and we´ll make our own Christmas inspiration session. Add pictures if possible! :)
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten
Weihnachten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, ist mit ein paar Änderungen an Ihrer normalen Routine möglich. Suchen Sie nach neuen Wegen um zu Teilen und Geben, um Ihrer Weihnachtsfeier in dieser Saison einen neuen Sinn zu geben. Viele dieser Aktivitäten können durchgeführt werden, egal ob Sie Weihnachten in einem schneereichen Klima oder unter glühender Sonne feiern, ob Sie zu Hause oder abgereist sind, alleine, mit Partner oder Familie. Wo immer Sie sich auf der Welt befinden, Ihre Weihnachtsfeier sollte immer mit dem Geist der Liebe, des Friedens und der Freude erfüllt sein.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Having a memorable christmas time
Making Christmas a memorable occasion is possible with a few changes to your normal routine. Go for some new ways of sharing and giving to give a new sense of purpose to your Christmas celebrations this season. Many of these activities can be done whether you celebrate Christmas in a snowy climate or under a blazing hot sun; wherever you are in the world, your Christmas celebration should always be filled with the spirit of love, peace and joy.
Program na mesiac december
Asi v každej rodine, ktorá má deti v kolektíve už padla otázka „...a kedy budú Vianoce?“ a ešte mnohokrát padne. Niektorí už písali Ježiškovi, niektorí vyrátavajú denno denne čo všetko si želajú, niektorí sa tešia na koláčiky a podaktorí sa jednoducho tešia zo snehu. Deťom je každé ročné obdobie blízke, vidia v nich to, čo ich priťahuje, magickosť premeny vody, zmena v prírode, tajomstvá sviatkov. Snáď sviatky pokoja prídu aj k Vám už počas príprav na ne a užijete si december ako deti – s radosťou a očakávaním toho najlepšieho.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Das Glück des Elternseins
Ein Elternteil zu werden, kann ein gemischter Segen sein. Dies ist eindeutig zeit- und kostenintensiv.Viele Menschen weisen jedoch auf die emotionalen Vorteile der Kindererziehung hin, die weniger greifbar sind. Um die Folgen der Erziehung eines Kindes zu untersuchen, wurde der Zusammenhang zwischen dem Kinderkriegen und dem elterlichen Glück untersucht.
Vianočná charitatívna zbierka sladkostí a hračiek
Vianoce sú obdobím, kedy sa mnohí z nás viac ako kedykoľvek predtým snažíme si byť blízki, srdeční, milujúci a milovaní. Stále častejšie sa mnohí v dobe obrovského prebytku snažíme veci, ktoré máme a nepotrebujeme rozdeliť medzi tých, ktorí nemajú a často nielen potrebujú ale rovnako ako my, chcú v tieto dni zažiť niečo čarovné. Napríklad úžasnú pomoc a vďaka nej krásne Vianoce.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Becoming a parent
Becoming a parent may be a mixed blessing. Clearly, it is costly in terms of time and money. To examine the consequences of raising a child, research has investigated the link between having children and parental happiness.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Die Qual der Wahl
Es gibt unzählige Faktoren, die jede Ihrer Entscheidungen beeinflussen. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir diese ändern können, versuchen wir normalerweise, die Frage zu beantworten, „wie kann ich meine Auswahl maximieren?“ - weil wir davon ausgehen, dass mehr Auswahl besser ist. Zumindest versuche ich es zu beantworten, weil ich in der westlichen Zivilisation aufgewachsen bin. Hier wird es knifflig: Nicht jeder von uns muss die Freiheit der Wahl für das Gedeihen maximieren. Wie viel Auswahl Sie benötigen, ist sehr individuell. 
Vianočná zbierka hračiek a sladkostí
Materské centrum Budatko na podporu rodín v núdzi vyhlasuje Mikulášsku a vianočnú charitatívnu zbierku pre 30 rodín zásobovaných našou členkou Mirkou.
5 krokov ako deťom stanoviť hranice
Dovolíte deťom skákať po posteli? Hrať sa s vašim telefónom? Búchať vás zo žartu po zadku? Každý a nás má svoje hranice. Prečítajte si, ako docieliť, aby ich deti rešpektovali.


KTO JE KTO


Predsedníctvo


Predseda predsedníctva - štatutár


Kristína Kováčiková s dcérkami Kristínkou, Viktorkou a synčekom Jankom je v Budatku viac ako dva roky. Ako členka viedla tvorivé dielničky, konverzácie v angličtine pre maminky s deťmi a po narodení synčeka Janíčka začala viesť aj Babyplay - stretnutia mamičiek a najmenších bábätiek. Od septembra 2017 prevzala post predsedu predsedníctva.

Manažuje aktivačných pracovníkov, granty, agendu okolo najbližších akcií a pomáha pri organizácií akcií. Stará sa o bežný chod centra, komunikáciu s dobrovoľníčkami a nábor nových dobrovoľníčok a členov, pomáha pri ich zaškolení. Aktualizuje webstránku, pomáha pri tvorbe grafických vizuálov. Zastrešuje kontrolu nad financiami, projektami, spoluprácou s inými organizáciami a iné.
1. Podpredseda predsedníctva - štatutár


Katku Vavrekovú s dcérkou Laurinkou a synom Miškom môžete stretnúť v Budatku takmer každý deň. Už od skorého veku svojej dcérky intenzívne navštevovala rôzne prednášky a krúžky, a netrvalo dlho, stala sa jednou z najaktívnejších dobrovoľníčok a čoskoro i členiek. Spočiatku vypomáhala najmä v herničke a Monte kútiku, neskôr sa pridala výpomoc pri samotnej organizácii kurzov. Od januára 2015 pôsobí v Budatku ako štatutár.

Katka momentálne zastrešuje v Budatku celú agendu súvisiacu s vedením krúžkov a aktivít, nahadzavanie na stránku, komunikáciu s lektormi, sympatizantmi a aktualizáciu už existujúcich krúžkov, hľadanie nových možností kurzov a aktivít v Budatku, robí úpravy na našom webe, pomáha s fakturáciou a bežným chodom centra, vedie Monte kútik.2. Podpredseda predsedníctva - štatutárPeťa Chudíková je mamou Veroniky, Barborky a Martinka. Prvé skúsenosti s Budatkom boli hernička a Monte kútik ešte v čase, keď prvá dcérka objavovala detský kolektív. Postupne začala pomáhať ako dobrovoľníčka pri rôznych akciách, tvorivých dielňach, viedla Monte kútik, herničku, zrealizovala prvé Popoludnie s Montessori a ovplyvnená pozitívnou atmosférou sa po niekoľkých rokoch oťukávania nechala prehovoriť na členstvo.

Na poste štatutárky má na starosti manažment dobrovoľníkov a členov, manažment herničky a rozdelenie služieb v herničke, pomáha s agendou ohľadom aktivačných pracovníkov, zaúča nových dobrovoľníkov, pomáha pri organizácii akcií a koordinácií všetkých činností centra. Organizuje brigády a dbá o každodenný poriadok v centre. Taktiež robí internetovú podporu pre Budatko.
Kontrolný orgánJanka Běhal Dadová začala chodiť do Budatka so synom Riškom keď mal tri mesiace najskôr na rôzne podporné skupiny, prednášky, Babyplay a cvičenia pre najmenšie deti. Stretnutia s mamičkami a inými deťmi jej dali veľa a preto chcela, aby túto možnosť dostali aj ďalšie mamičky. Tak sa rozhodla prebrať vedenie Babyplay, a neskôr i otváranie herne a Monte kútika. Spolu s dcérkou Barborkou teraz vedie aj tvorivé dielničky pre malkáčov a organizuje stretnutia háčkujúcich mamičiek.Zuzana Pekarek sa k Budatku dostala nielen cez syna Oliho a dcérku Tinku, má v ňom už dve sestry. Vyše dvoch rokov pravidelne posiela mesačný program na návštevníkov, vedie Monte kútik, anglické a nemecké konverzácie, vypomáha s organizáciou akcií a aktuálne má pod palcom prerábku webstránky. Jej silnou stránkou je fotografovanie, príprava grafických materiálov a pomoc s organizáciou aktivít.Ďalšie aktívne členky, ktoré napomáhajú chodu MC BudatkoMajka Vlčková s dcérkou Luckou a Julkou a synčekom Rastíkom je v Budatku už viac ako štyri roky. Majka bola viac ako 3 roky na poste predsedu predsedníctva a naďalej ako riadna členka zostáva stále veľmi aktívna. Jej manžel pomáha s opravami a úpravami v centre. Majka pomáha predsedníctvu s agendou okolo aktivačných prác, grantov, organizáciou akcií. Stará sa o bežný chod centra, komunikáciu s dobrovoľníčkami. Radí aj pri správe financií, projektov a spolupráci s inými organizáciami a iné.Monika Pivarníková do Budatka začala chodiť na Babyplay so svojím synom Kubkom, svoju činnosť pre Budatko začala ako dobrovoľníčka najmä pomocou pri vedení herničky, ale i niektorých ďalších akciách. Neskôr sa dala nahovoriť na členstvo a momentálne vedie herničku a Monte kútik, spolu s dcérkou Zuzkou. Monika tiež vypomáha s odosielaním mailov a pripomienkovaním všetkých aktivít, ktoré sa v Budatku konajú. Taktiež pomáha s nahadzovaním aktivít na našu webku.Lucka Feriková začala chodiť do Budatka s dcérkou Natálkou, keď mala len necelé dva mesiace. Najskôr na Babyplay a neskôr na rôzne krúžky pre deti a prednášky. Od septembra 2016 sa rozhodla vypomáhať ako dobrovoľníčka pri otváraní herničky a od januára 2017 prijala pozvanie do členstva. Na jeseň 2017 sa jej narodil synček Adrianko, s ktorým teraz vedie Babyplay. Lucka taktiež pomáha s vedením účtovníctva.
Naďa Nováková je mamou Julie a dvojičiek Lary a Tomáša. V Budatku začínala ako dobrovoľníčka otváraním herničky a občasnou výpomocou pri akciách. Postupne, keď sa deti začali osamostatňovať, mohla Budatku venovať viac a viac času a stala sa členkou. Je nadšenou zástankyňou Montessori pedagogiky a učenia pomocou zážitkov a zmyslov, venuje sa preto organizácii tvorivých dielní pre malkáčov aj veľkáčov a ufúľaným a vodným hrám, kde deti majú možnosť skúmať rôzne materiály, experimentovať a učiť sa hrou. Takisto organizuje pravidelné tématické Montessori popoludnia pre deti a workshopy pre maminy.


Ľubka Talianová je mamou Emila a Milana. Začala navštevovať Budatko, hlavne kvôli Monte kútiku a tvorivkám so starším synom. Neskôr sa stala dobrovoľníčkou a prevzala službu v Monte kútiku. Svoju aktivitu rozšírila o vedenie tvorivých dielničiek pre malkáčov ako aj pre veľkáčov a pomoc pri organizovaní akcií rôzneho typu. Keďže je ale pre ňu tvorenie srdcovou záležitosťou, najčastejšie ju okrem tvoriviek uvidíte pri tematických Montessori popoludniach, akciách "Vnímavé hranie", vodných hrách, barefoot akciách a pod.Dáša Hojstričová má dvoch chlapcov Sebiho a Marka. Do Budatka začala chodiť kvôli Sebimu, lebo už potreboval kolektív a hneď sa aktívne zapojila ako dobrovoľníčka v herničke. Veľmi si váži prácu Budatka pre komunitu, a preto sa rozhodla pridať ruku k dielu ako člen. Pomáha pri organizácii rôznych akcií a stále má službu v herničke.
Lucka Hrabková je mamou Lenky a Barborky. Do Budatka začala chodiť na rôzne krúžky, stretnutia mamičiek s bábätkami a akcie. Aktívne sa rozhodla priložiť ruku k dielu až po narodení druhej dcérky a to najmä vypomáhaním pri otváraní herničky, organizácií aktivít a akcií, najskôr ako dobrovoľníčka a od januára 2017 pokračuje ako riadna členka.
Andrejku Zervanovú s dcérkou Barborkou stretnete v Budatku takmer každý deň a vždy s inou šatkou a iným úväzom. Aďka je totiž naša odborníčka na nosenie detí. Organizuje u nás podporné skupiny nosenia a rôzne odborné workshopy. Kým nebolo na ceste druhé bábätko, viedla aj anglické konverzácie, Musicplay for babies a herničku.
Ľubka Králiková je taký ten neposedný typ, a preto narodenie dcérok Julinky a Livinky nemohlo znamenať, že zostane ,,sedieť doma“. Hneď prvé návštevy kurzov pre bábätká v Budatku ju chytili za srdce, rýchlo sa rozhodla, že chce pomôcť pri vytváraní skvelej budatkovskej atmosféry. Začala s Monte kútikom, postupne pribudla hernička a organizácia iných akcií. Začiatkom roka 2018 prijala pozvanie do členstva, stará sa o nástenky a o materiálne vybavenie Monte kútika, pomáha s každodenným chodom centra.Majka Siegelová je maminkou Matúška a Nikolky. Do Budatka začala chodiť ako návštevníčka herničky, pretože chcela byť so svojimi detičkami viacej v kolektíve. Zapáčila sa jej práca pre komunitu a tak sa stala dobrovoľníčkou a neskôr našou členkou. Majka je veľmi aktívna a nápomocná v herničke, a pri organizácií rôznych akcií. Jej usmievavú tvár stretnete v Budatku niekoľkokrát do týždňa, vždy Vás milo privíta a je ochotná pomôcť, kde treba.Ľubka Šoltésová chodí do Budatka zatiaľ s jedným synčekom Miškom. Začala návštevami herničky a dnes už otvára herničku i Monte kútik. Aktuálne začína písať články na stránku, najmä o svojej srdcovej téme - výchove detí. A taktiež sa chystá organizovať hravé akcie pre škôlkarov, školákov a ich rodičov.
Ďalšie dobrovoľníčky, ktoré napomáhajú chodu MC Budatko

 • Andrea Porubčanová
 • Alexandra Vargová
 • Barbora Maliarová
 • Erika Hanajíková
 • Katka Ševčíková
 • Gabika Pivarčiová
 • Kristína Slovíková
 • Kristína Lamačková
 • Marianna Markovičová
 • Martina Šlavková
 • Mirka Schvarcová
 • Veronika Melová
 • Veronika Chovancová
 • Vierka Mikulová
 • Vladia Winkler
 • Zdenka Procházková Mlynčeková
 • Zuzka Hudecová
 • Diana Lengyelová
 • Elena Smíkalová
 • Janka Rabatinová
 • Maťa Gancárová
 • Maťa Kočí
 • Mirka Grecová
 • Monika Šuhajdová
 • Radka Potúčková


 • Čestné členky  Jana Hrehorová bola štatutárkou Materského centra Budatko v rokoch 2012 až 2016.Je mamou dvoch dievčatiek Ninky a Hanky. V Budatku sa podieľa na množstve aktivít a projektov. Podarilo sa jej získať niekoľko grantov napr. Nadácie Pontis alebo Nadácie SPP, za ktoré sme zveľadili predzáhradku, terasu a kúpili dve preliezky na ihrisko materskej školy. S podporou členiek a dobrovoľníčiek materského centra Budatko sa rozhodla kandidovať v roku 2014 v komunálnych volbách a bola zvolená za poslankyňu MČ Petržalka, čo sa jej znovu podarilo aj v roku 2018. Je členom školskej komisie, Rady školy na Tupolevovej ulici a Rady materskej školy Strečnianska.
  Prečo som sa stala členkou?
  Zlatica Jursová Zacharová bola zakladajúca štatutárka od 27.5.2007 do 2012. Má tri deti - najstarší je Danielko, prostredný Samko a najmladší Riško. Materské centrum založila a dnes ho už len z diaľky usmerňuje. Ďakuje dievčatám, že Budatko prebrali a rozvíjajú. Je inštruktorkou kurzu masáže dojčiat (CIMI), robí laktačné poradenstvo, učí deti nemčinu a angličtinu pomocou metódy Hocus-Lotus.  Ďakujeme zároveň všetkým naším bývalým členkám a dobrovoľníčkam a takisto ich rodinám za ich nezištnú pomoc. Aj vďaka nim Budatko dnes vyzerá ako vyzerá a funguje ako funguje. Vážime si každú ich jednu odpracovanú hodinu a veríme, že za tie nespočetné hodiny mravčej práce majú niekde hore aspoň desať plusových bodov :). V kariérnom aj osobnom živote im prajeme veľa úspechov, spokojnosti a príjemných ľudí, ochotných podať kedykoľvek pomocnú ruku tak, ako to boli oni ochotné robiť pre návštevníkov a chod nášho materského centra.


  Jana Podhajská
  Zuzka Slováková
  Monika Modrovská
  Katka Tománková
  Veronika Šošovičková
  Aďka Pavlíková
  Jarka Gendešová
  Ivka Temešiová
  Katka Beberová
  Kika Dugasová
  Zuzka Lukáčová
  Gabika Polačeková
  Zuzka Hlatká
  Erika Plašienková
  Majka Kušnírová
  Majka Hermanová
  Katka Šestáková
  Kika Letková
  Peťa Bajnoková
  Peťa Rosinová
  Kika Čahojová
  Bea Bakoňová
  Milka Michalidesová
  Monika Antoniová
  Chovančáková
  Kravcová
  Miklovičová
  Siváková
  Mirka Boľová
  Berenika Chudíková
  Svetlana Mináriková
  Mirka Jančovičová
  Lenka Filkaszová