Vitajte O nás Semafor Aktivity Články Projekty Kalendár Kontakty

Prehľad článkov


Grantová výzva firmy DELL: Úspešne do cieľa
Naše materské centrum sa v spolupráci s MŠ Holíčska 30 so svojím projektom "Úspešne do cieľa" uchádzalo o finančnú podporu v zamestnaneckom grantovom programe firmy DELL, ktorý by sme Vám radi predstavili.
Informácie o ochrane osobných údajov
Vážení návštevníci a spolupracovníci MC Budatko! V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.
Cvičenie na ploché nohy
Cieľom kurzu je modernými metódami, za pomoci zábavných prostriedkov, hravou formou ovplyvniť nesprávne pohybové návyky a reflexnými pomôckami formovať a stimulovať svaly klenby a nohy.
Cesta po hradoch a zámkoch z Petržalských ulíc
Cieľom projektu je oboznámenie petržalskej komunity s prostredím, v ktorom žijú – zoznámenie sa s ulicami Petržalky pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch, súčasne aj s históriou našej krajiny. V Petržalke máme viac ako 20 ulíc nazvaných po hradoch, zámkoch, kaštieľoch, materské centrum sídli napr. na Holíčskej ulici, tá je pomenovaná podľa kaštieľa v Holíči, ktorý bol cisárskym sídlom.
Chystáte sa s nami k hasičom?
Aj tento rok sme sa rozhodli nadviazať na minuloročné úspešne exkurzie u hasičov a pokračujeme v neuveriteľne rýchlom plnení všetkých termínov, ktoré sa nám podarí dohodnúť. Chystáte sa s nami? Tu je pár vecí, ktoré sme pri pár návštevách postrehli a pomôžu nám i Vám prežiť krajší zážitok....
Projekt hradený z dotácie BSK - ZVEĽADENIE PRIESTOROV PRE RODINY S DEŤMI
V roku 2017 schválil Bratislavský samosprávny kraj Materskému centru Budatko dotáciu vo výške 2´000 EUR na obnovu a zveľadenie priestorov centra. Finančné prostriedky sme využili na opravu havarijného stavu koberca v cvičebnej miestnosti, na položenie nového linolea v miestnosti tvorivých dielní a na výrobu a montáž vstavanej skrine na mieru do chodbičky k zadnému WC. Za všetky rodiny a návštevníkom patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju srdečná vďaka.
Hľadáme nové "aktivačky"
Hľadáme záujemkyne o aktivačnú prácu v materskom centre, na dobu určitú, od 1.10.2017-31.3.2018. Pozíciu obsadzuje UPSVAR, pozícia je určená pre nezamestnané osoby evidované na úrade práce. Práca sa vykonáva priamo v materskom centre Budatko na Holíčskej 30, v pracovných dňoch, čiastočný úväzok - podľa dohody. Za prácu dostane aktivačný pracovník príspevok od úradu práce vo výške 199 EUR za každý odpracovaný mesiac.
Prvý krát v Montessori kútiku
Pravidelne sa v Montessori kútiku stretávam s otázkou, ktorá je na pohľad veľmi jednoduchá, s čím v Montessori začať, aký vek je vhodný na začatie, čo sme prepásli?
Vyfarbime sa!
Vyfarbime sa - je projekt na obnovu vonkajšieho areálu verejnej materskej škôlky v Petržalke. Čistý a vymaľovaný areál ako výsledok projektu bude znamenať pozitívny prínos pre užívateľov, čiže deti navštevujúce materskú školu. Oprava múrikov v areáli bude prínosná aj z hľadiska bezpečnosti. Prosíme podporte náš projekt v obchodoch siete Tesco na území Petržalky počas celého októbra, ďakujeme.
Medzinárodný týždeň nosenia a dojčenia v Budatku
Aj tento rok sa môžete tešíť na zaujímavé prednášky, diskusie a workshopy na tému nosenia a dojčenia. Tešíme sa na Vás v utorok 3.10 doobeda a poobede. Nezabudnite sa prihlásiť na aktivity cez Semafor!


KTO JE KTO


Predsedníctvo


Predseda predsedníctva - štatutár


Kristína Kováčiková s dcérkami Kristínkou (6 rokov), Viktorkou (4 roky) a synčekom Jankom (1 rok) je v Budatku viac ako dva roky. Ako členka viedla tvorivé dielničky, konverzácie v angličtine pre maminky s deťmi a po narodení synčeka Janíčka začala viesť aj Babyplay - stretnutia mamičiek a najmenších bábätiek. Od septembra 2017 prevzala post predsedu predsedníctva. Manažuje aktivačných pracovníkov, granty, agendu okolo najbližších akcií a pomáha pri organizácií akcií.

Stará sa aj o bežný chod centra, komunikáciu s dobrovoľníčkami a nábor nových dobrovoľníčok a členov, pomáha pri ich zaškolení. Občas vypomáha s nákupmi pre aktivačných pracovníkov, aktualizuje webstránku, pomáha pri tvorbe grafických vizuálov. Zastrešuje kontrolu nad financiami, projektami, spoluprácou s inými organizáciami a iné.
1. Podpredseda predsedníctva - štatutár


Katarína Vavreková s dcérkou Laurinkovu a synom Miškom môžete stretnúť v Budatku takmer každý deň. Už od skorého veku svojej dcérky intenzívne navštevovala rôzne prednášky a krúžky, a netrvalo dlho, stala sa jednou z najaktívnejších dobrovoľníčok a čoskoro i členiek. Spočiatku vypomáhala najmä v herničke a Montessori kútiku, neskôr sa pridala výpomoc pri samotnej organizácii kurzov. Od januára 2015 pôsobí v Budatku ako štatutár.

Katka momentálne zastrešuje v Budatku celú agendu súvisiacu s vedením krúžkov a aktivít, nahadzavanie na stránku, komunikáciu s lektormi, sympatizantmi a aktualizáciu už existujúcich krúžkov, hľadanie nových možností kurzov a aktivít v Budatku, robí úpravy na našom webe, pomáha s fakturáciou a bežným chodom centra, vedie Montessori kútik.2. Podpredseda predsedníctva - štatutárPeťa Chudíková je mamou Veroniky, Barborky a Martinka. Prvé skúsenosti s Budatkom boli hernička a "monte" kútik ešte v čase, keď prvá dcérka objavovala detský kolektív. Postupne začala pomáhať ako dobrovoľníčka pri rôznych akciách, tvorivých dielňach, vedie Montessori kútik, otvára herňu, zrealizovala prvé Popoludnie s "montessori" a ovplyvnená pozitívnou atmosférou sa po niekoľkých rokoch oťukávania nechala prehovoriť na členstvo. Peťa na poste štatutárky má na starosti manažment dobrovoľníkov a členov, zaúča nových dobrovoľníkov, pomáha pri organizácii akcií a koordinácií všetkých činností centra. Organizuje brigády a dbá o každodenný poriadok v centre. Taktiež robí internetovú podporu pre Budatko.

Kontrolný orgánJanka Běhal Dadová začala chodiť do Budatka so synom Riškom keď mal tri mesiace najskôr na rôzne podporné skupiny, prednášky, Babyplay a cvičenia pre najmenšie deti. Stretnutia s mamičkami a inými deťmi jej dali veľa a preto chcela, aby túto možnosť dostali aj ďalšie mamičky. Tak sa rozhodla prebrať vedenie Babyplay, a neskôr i otváranie herne a Montessori kútika.Zuzana Minaričová sa k Budatku dostala nielen cez syna, má v ňom už dve sestry. Vyše dvoch rokov pravidelne posiela mesačný program na návštevníkov, vedie Montessori kútik a vypomáha s organizáciou akcií. Jej silnou stránkou je fotografovanie, príprava grafických materiálov a pomoc s organizáciou aktivít.

Ďalšie aktívne členky, ktoré napomáhajú chodu MC Budatko
Majka Vlčková s dcérkou Luckou a Julkou je v Budatku už viac ako štyri roky. V decembri jej pribudla do rodiny nová radosť, syn Rastík. Majka bola viac ako 3 roky na poste predsedu predsedníctva a naďalej ako riadna členka zostáva stále veľmi aktívna. Jej manžel pomáha s opravami a úpravami v centre. Majka pomáha predsedníctvu s agendou okolo aktivačných prác, grantov, organizáciou akcií.

Stará sa aj o bežný chod centra, komunikáciu s dobrovoľníčkami. Radí aj pri správe financií, projektov a spolupráci s inými organizáciami a iné..
Radka Potúčková do Budatka začala chodiť so svojou dcérkou Bellou, keď mala 8 mesiacov. Navštevovali krúžky pre bábätká a stretávali sa s mamičkami nelezúňov. Radke to veľa "dalo", a preto sa rozhodla "odvďačiť sa" Budatku dobrovoľníckou činnosťou, v ktorej pokračuje ako riadna členka. Momentálne pomáha s vedením účtovníctva.


Monika Pivarníková do Budatka začala chodiť na Babyplay so svojím synom Kubkom, svoju činnosť pre Budatko začala ako dobrovoľníčka najmä pomocou pri vedení herničky, ale i niektorých ďalších akciách. Neskôr sa dala nahovoriť na členstvo a momentálne vedie herničku a Montessori kútik. Monika tiež vypomáha s odosielaním mailov a pripomienkovaním všetkých aktivít, ktoré sa v Budatku konajú. Taktiež pomáha s nahadzovaním aktivít na našu webku. Začiatkom roka 2016 jej pribudla nová radosť do rodiny dcérka Zuzka.

Lucka Feriková začala chodiť do Budatka s dcérkou Natálkou, keď mala len necelé dva mesiace. Najskôr na Babyplay a neskôr na rôzne krúžky pre deti a prednášky. Od septembra 2016 sa rozhodla vypomáhať ako dobrovoľníčka pri otváraní herničky a od januára 2017 prijala pozvanie do členstva. Na jeseň 2017 sa jej narodil synček Adrianko, s ktorým teraz vedie Babyplay.


Naďa Nováková je mamou Julie a dvojičiek Lary a Tomáša. V Budatku začínala ako dobrovoľníčka otváraním herničky a občasnou výpomocou pri akciách. Postupne, keď sa deti začali osamostatňovať, mohla Budatku venovať viac a viac času a stala sa členkou. Je nadšenou zástankyňou Montessori pedagogiky a učenia pomocou zážitkov a zmyslov, venuje sa preto organizácii tvorivých dielní pre malkáčov aj veľkáčov a ufúľaným a vodným hrám, kde deti majú možnosť skúmať rôzne materiály, experimentovať a učiť sa hrou. Takisto organizuje pravidelné tématické Montessori popoľudnia pre deti a workshopy pre maminy.
Ľubka Talianová je mamou Emila(6r.) a Milana(4r.). Začala navštevovať Budatko, hlavne kvôli montessori kútiku a tvorivkám so starším synom v r. 2012.
Neskôr sa stala dobrovoľníčkou a prevzala službu v monte kútiku. Svoju aktivitu rozšírila o vedenie tvorivých dielničiek pre malkáčov ako aj pre veľkáčov a pomoc pri organizovaní akcií rôzneho typu. Keďže je ale pre ňu tvorenie srdcovou záležitosťou, najčastejšie ju okrem tvoriviek uvidíte pri tematických montessori popoludniach, akciách "Hráme sa s Droby", vodných hrách, barefoot akciách a pod.
Dáša Hojstričová
má dvoch chlapcov Sebiho a Marka. Do Budatka začala chodiť kvôli Sebimu, lebo už potrevoval kolektív a hneď sa aktívne zapojila ako dobrovoľníčka v herničke. Veľmi si váži prácu Budatka pre komunitu, a preto sa rozhodla pridať ruku k dielu ako člen. Pomáha pri organizácii rôznych akcií ako Fašiangy, Hľadanie vajíčok, Návšteva hasičov a ďalších, stále má službu v herničke.Lucka Hrabková je mamou Lenky /4/ a Barborky /2/. Do Budatka začala chodiť keď mala staršia dcérka 6 mesiacov a to na rôzne krúžky, stretnutia mamičiek s bábätkami a akcie.
Aktívne sa rozhodla priložiť ruku k dielu až po narodení druhej dcérky a to najmä vypomáhaním pri otváraní herne, organizácií aktivít a akcií najskôr ako dobrovoľníčka a od januára 2017 pokračuje ako riadna členka.
Ľubka Králiková je taký ten neposedný typ, a preto narodenie dcérky Julinky nemohlo znamenať, že zostane ,,sedieť doma“. Hneď prvé návštevy kurzov pre bábätká v Budatku ju chytili za srdce, rýchlo sa rozhodla, že chce pomôcť pri vytváraní skvelej budatkovskej atmosféry. Začala s Monte kútikom, postupne pribudla hernička a iné akcie. Začiatkom roka 2018 prijala pozvanie do členstva, stará sa o nástenky a o materiálne vybavenie Monte kútika.

Majka Siegelová je maminkou 3,5r. Matúška a 1,5r. Nikolky. Do Budatka začala chodiť ako návštevníčka herničky, pretože chcela byť so svojimi detičkami viacej v kolektíve. Zapáčila sa jej práca pre komunitu a tak sa stala dobrovoľníčkou a neskôr našou členkou. Majka je veľmi aktívna a nápomocná v herničke, jej usmievavú tvár stretnete v Budatku niekoľkokrát do týždňa, vždy Vás milo privíta a je ochotná pomôcť, kde treba.

Jana Podhajská je mamou 3,5-ročného Andrejka a aktívnou členkou Budatko tímu od roku 2016. So svojím manželom Andrejom tvorí kreatívny tandem, ktorého „srdcovkou“ je organizovanie podujatí všetkého druhu, tvorba animačných programov a výroba 3D pomôcok. Okrem toho sa venuje písaniu článkov, príspevkov a tlačových správ.

Elena Smíkalová je mamou troch synov (Filip 10 r , Marek 8 r, Tomáš 5 r. ). Do Budatka sa dostala vďaka aktivačnej dobrovoľníckej činnosti po skončení rodičovskej dovolenky. A tak sa jej u nás zapáčilo, že pri nás ostala ako členka. Pomáha pri organizovaní a príprave rôznych akcií, má na starosti facebook MC.Ďalšie dobrovoľníčky, ktoré napomáhajú chodu MC Budatko

 • Andrea Porubčanová
 • Alexandra Vargová
 • Barbora Maliarová
 • Erika Hanajíková
 • Janka Kramárová
 • Kristína Slovíková
 • Ľubica Šoltésová
 • Martina Šlavková
 • Mirka Schvarcová
 • Veronika Melová
 • Veronika Chovancová
 • Vierka Mikulová
 • Zdenka Procházková Mlynčeková
 • Zuzka Canková
 • Zuzka Hudecová

 • Čestná členka - štatutár od roku 13.1.2012 do 11.1.2016  Jana Hrehorová sa stala štatutárkou Materského centra Budatko v januári 2012..
  Je mamou dvoch dievčatiek Ninky /9rokov/ a Hanky /6rokov/. V Budatku sa podieľa na množstve aktivít a projektoch.

  Má na starosti celú organizáciu a chod MC Budatko, píše žiadosti o granty, dotácie, zodpovedá za financie centra. Odpovedá Vám na maily, spravuje facebook. Komunikuje s médiami, úradmi, nadväzuje spoluprácu aj inými občianskymi združeniami

  V roku 2013 sa jej podarilo získať grant z nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis - 4000 eur, za ktoré sme zveľadili predzáhradku, terasu a kúpili dve preliezky na ihrisko materskej školy Holíčska 30 v hodnote 3000eur a takisto 1000 eur zo zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP - na oplotenie terasy a jej revitalizáciu, cieľom bolo skrášliť okolie a zároveň ušetriť náklady MČ Petržalka.
  V roku 2014 bola koordinátorkou Míle pre mamu v Bratislave.

  S podporou členiek a dobrovoľníčiek materského centra Budatko sa rozhodla kandidovať v roku 2014 v komunálnych volbách a bola zvolená za poslankyňu MČ Petržalka. Je členom školskej komisie, Rady školy na Tupolevovej ulici a Rady materskej školy Strečnianska.
  Prečo som sa stala členkou?

  Čestná členka - zakladajúca štatutárka od 27.5.2007 do 13.1.2012  Zlatica Jursová Zacharová. Má tri deti - najstarší je Danielko, prostredný Samko a najmladší Riško.
  Materské centrum zakladala a dnes ho už len z diaľky usmerňuje. Ďakuje dievčatám, že Budatko prebrali a rozvíjajú.

  Je Inštruktorkou Kurzu Masáže dojčiat (CIMI), robí Laktačné poradenstvo, učí deti nemčinu a angličtinu pomocou metódy Hocus-Lotus.
  Ďakujeme zároveň všetkým naším bývalým členkám a dobrovoľníčkam a takisto ich rodinám za ich nezištnú pomoc. Aj vďaka nim Budatko dnes vyzerá ako vyzerá a funguje ako funguje. Vážime si každú ich jednu odpracovanú hodinu a veríme, že za tie nespočetné hodiny mravčej práce majú niekde hore aspoň desať plusových bodov :). V kariérnom aj osobnom živote im prajeme veľa úspechov, spokojnosti a príjemných ľudí, ochotných podať kedykoľvek pomocnú ruku tak, ako to boli oni ochotné robiť pre návštevníkov a chod nášho materského centra.


  Zuzka Slováková
  Tina Erdélyiová Gancárová
  Monika Modrovská
  Maťka Kočí
  Katka Tománková
  Veronika Šošovičková
  Aďka Pavlíková
  Jarka Gendešová
  Ivka Temešiová
  Katka Beberová
  Kika Dugasová
  Zuzka Lukáčová
  Gabika Polačeková
  Zuzka Hlatká
  Erika Plašienková
  Majka Kušnírová
  Majka Hermanová
  Katka Šestáková
  Kika Letková
  Peťa Bajnoková
  Peťa Rosinová
  Kika Čahojová
  Bea Bakoňová
  Milka Michalidesová
  Monika Antoniová
  Chovančáková
  Kravcová
  Miklovičová
  Siváková
  Mirka Boľová
  Berenika Chudíková
  Svetlana Mináriková
  Mirka Jančovičová
  Lenka Filkaszová