TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


KTO JE KTO


Predsedníctvo


Predseda predsedníctva - štatutár


Kristína Kováčiková s dcérkami Kristínkou, Viktorkou a synčekom Jankom je v Budatku viac ako dva roky. Ako členka viedla tvorivé dielničky, konverzácie v angličtine pre maminky s deťmi a po narodení synčeka Janíčka začala viesť aj Babyplay - stretnutia mamičiek a najmenších bábätiek. Od septembra 2017 prevzala post predsedu predsedníctva.

Manažuje aktivačných pracovníkov, granty, agendu okolo najbližších akcií a pomáha pri organizácií akcií. Stará sa o bežný chod centra, komunikáciu s dobrovoľníčkami a nábor nových dobrovoľníčok a členov, pomáha pri ich zaškolení. Aktualizuje webstránku, pomáha pri tvorbe grafických vizuálov. Zastrešuje kontrolu nad financiami, projektami, spoluprácou s inými organizáciami a iné.
1. Podpredseda predsedníctva - štatutár


Katku Vavrekovú s dcérkou Laurinkou a synom Miškom môžete stretnúť v Budatku takmer každý deň. Už od skorého veku svojej dcérky intenzívne navštevovala rôzne prednášky a krúžky, a netrvalo dlho, stala sa jednou z najaktívnejších dobrovoľníčok a čoskoro i členiek. Spočiatku vypomáhala najmä v herničke a Monte kútiku, neskôr sa pridala výpomoc pri samotnej organizácii kurzov. Od januára 2015 pôsobí v Budatku ako štatutár.

Katka momentálne zastrešuje v Budatku celú agendu súvisiacu s vedením krúžkov a aktivít, nahadzavanie na stránku, komunikáciu s lektormi, sympatizantmi a aktualizáciu už existujúcich krúžkov, hľadanie nových možností kurzov a aktivít v Budatku, robí úpravy na našom webe, pomáha s fakturáciou a bežným chodom centra, vedie Monte kútik.2. Podpredseda predsedníctva - štatutárPeťa Chudíková je mamou Veroniky, Barborky a Martinka. Prvé skúsenosti s Budatkom boli hernička a Monte kútik ešte v čase, keď prvá dcérka objavovala detský kolektív. Postupne začala pomáhať ako dobrovoľníčka pri rôznych akciách, tvorivých dielňach, viedla Monte kútik, herničku, zrealizovala prvé Popoludnie s Montessori a ovplyvnená pozitívnou atmosférou sa po niekoľkých rokoch oťukávania nechala prehovoriť na členstvo.

Na poste štatutárky má na starosti manažment dobrovoľníkov a členov, manažment herničky a rozdelenie služieb v herničke, pomáha s agendou ohľadom aktivačných pracovníkov, zaúča nových dobrovoľníkov, pomáha pri organizácii akcií a koordinácií všetkých činností centra. Organizuje brigády a dbá o každodenný poriadok v centre. Taktiež robí internetovú podporu pre Budatko.
Kontrolný orgánJanka Běhal Dadová začala chodiť do Budatka so synom Riškom keď mal tri mesiace najskôr na rôzne podporné skupiny, prednášky, Babyplay a cvičenia pre najmenšie deti. Stretnutia s mamičkami a inými deťmi jej dali veľa a preto chcela, aby túto možnosť dostali aj ďalšie mamičky. Tak sa rozhodla prebrať vedenie Babyplay, a neskôr i otváranie herne a Monte kútika. Spolu s dcérkou Barborkou teraz vedie aj tvorivé dielničky pre malkáčov a organizuje stretnutia háčkujúcich mamičiek.Zuzana Pekarek sa k Budatku dostala nielen cez syna Oliho a dcérku Tinku, má v ňom už dve sestry. Vyše dvoch rokov pravidelne posiela mesačný program na návštevníkov, vedie Monte kútik, anglické a nemecké konverzácie, vypomáha s organizáciou akcií a aktuálne má pod palcom prerábku webstránky. Jej silnou stránkou je fotografovanie, príprava grafických materiálov a pomoc s organizáciou aktivít.Ďalšie aktívne členky, ktoré napomáhajú chodu MC BudatkoMajka Vlčková s dcérkou Luckou a Julkou a synčekom Rastíkom je v Budatku už viac ako štyri roky. Majka bola viac ako 3 roky na poste predsedu predsedníctva a naďalej ako riadna členka zostáva stále veľmi aktívna. Jej manžel pomáha s opravami a úpravami v centre. Majka pomáha predsedníctvu s agendou okolo aktivačných prác, grantov, organizáciou akcií. Stará sa o bežný chod centra, komunikáciu s dobrovoľníčkami. Radí aj pri správe financií, projektov a spolupráci s inými organizáciami a iné.Andrejku Zervanovú s dcérkou Barborkou stretnete v Budatku takmer každý deň a vždy s inou šatkou a iným úväzom, v ktorom sa skrýva jej maličký synček. Aďka je totiž naša odborníčka na nosenie detí. Organizuje u nás podporné skupiny nosenia a rôzne odborné workshopy. Vedie aj Musicplay a herničku.
Dáša Hojstričová má dvoch chlapcov Sebiho a Marka. Do Budatka začala chodiť kvôli Sebimu, lebo už potreboval kolektív a hneď sa aktívne zapojila ako dobrovoľníčka v herničke. Veľmi si váži prácu Budatka pre komunitu, a preto sa rozhodla pridať ruku k dielu ako člen. Pomáha pri organizácii rôznych akcií a stále má službu v herničke.
Kika Lamačková do Budatka začala chodiť ešte ako tehuľka na kurz Cvičenie pre budúce mamičky. Po narodení dcérky Natálky sa do Budatka vrátila na jeseň 2017, keď navštevovala kurz Tanec s bábätkom v šatke a Babyplay. Už o pár mesiacov pomáhala ako dobrovoľníčka s vedením herničky a občas i pri akciách, potom pribudol aj Monte kútik. Koncom roka 2018 sa nechala nahovoriť na členstvo a stala sa tak súčasťou veľkej budatkovskej rodiny.
Ľubka Šoltésová chodí do Budatka zatiaľ s jedným synčekom Miškom. Začala návštevami herničky a dnes už otvára herničku i Monte kútik. Píše články na našu stránku, najmä o svojej srdcovej téme - výchove detí. A taktiež pomáha organizovať akcie.
Ľubka Talianová je mamou troch chlapcov. Začala navštevovať Budatko, hlavne kvôli Monte kútiku a tvorivkám už s najstarším synom. Neskôr sa stala dobrovoľníčkou a prevzala službu v Monte kútiku. Svoju aktivitu rozšírila o vedenie tvorivých dielničiek pre malkáčov ako aj pre veľkáčov a pomoc pri organizovaní akcií rôzneho typu. Keďže je ale pre ňu tvorenie srdcovou záležitosťou, najčastejšie ju okrem tvoriviek uvidíte pri tematických Montessori popoludniach, akciách "Vnímavé hranie", vodných hrách, barefoot akciách a pod.
Lucka Feriková začala chodiť do Budatka s dcérkou Natálkou, keď mala len necelé dva mesiace. Najskôr na Babyplay a neskôr na rôzne krúžky pre deti a prednášky. Od septembra 2016 sa rozhodla vypomáhať ako dobrovoľníčka pri otváraní herničky a od januára 2017 prijala pozvanie do členstva. Na jeseň 2017 sa jej narodil synček Adrianko, s ktorým teraz vedie Babyplay. Lucka taktiež pomáha s vedením účtovníctva.
Lucka Hrabková je mamou Lenky a Barborky. Do Budatka začala chodiť na rôzne krúžky, stretnutia mamičiek s bábätkami a akcie. Aktívne sa rozhodla priložiť ruku k dielu až po narodení druhej dcérky a to najmä vypomáhaním pri otváraní herničky, organizácií aktivít a akcií, najskôr ako dobrovoľníčka a od januára 2017 pokračuje ako riadna členka.
Majka Siegelová je maminkou Matúška a Nikolky. Do Budatka začala chodiť ako návštevníčka herničky, pretože chcela byť so svojimi detičkami viacej v kolektíve. Zapáčila sa jej práca pre komunitu a tak sa stala dobrovoľníčkou a neskôr našou členkou. Majka je veľmi aktívna a nápomocná v herničke, a pri organizácií rôznych akcií. Jej usmievavú tvár stretnete v Budatku niekoľkokrát do týždňa, vždy Vás milo privíta a je ochotná pomôcť, kde treba.
Monika Pivarníková do Budatka začala chodiť na Babyplay so svojím synom Kubkom, svoju činnosť pre Budatko začala ako dobrovoľníčka najmä pomocou pri vedení herničky, ale i niektorých ďalších akciách. Neskôr sa dala nahovoriť na členstvo a momentálne vedie herničku a Monte kútik, spolu s dcérkou Zuzkou. Monika tiež vypomáha s odosielaním mailov a pripomienkovaním všetkých aktivít, ktoré sa v Budatku konajú. Taktiež pomáha s nahadzovaním aktivít na našu webku.


Naďa Nováková je mamou Julie a dvojičiek Lary a Tomáša. V Budatku začínala ako dobrovoľníčka otváraním herničky a občasnou výpomocou pri akciách. Postupne, keď sa deti začali osamostatňovať, mohla Budatku venovať viac a viac času a stala sa členkou. Je nadšenou zástankyňou Montessori pedagogiky a učenia pomocou zážitkov a zmyslov, venuje sa preto organizácii tvorivých dielní pre malkáčov aj veľkáčov a ufúľaným a vodným hrám, kde deti majú možnosť skúmať rôzne materiály, experimentovať a učiť sa hrou. Takisto organizuje pravidelné tématické Montessori popoludnia pre deti a workshopy pre maminy.


Ľubka Králiková je taký ten neposedný typ, a preto narodenie dcérok Julinky a Livinky nemohlo znamenať, že zostane ,,sedieť doma“. Hneď prvé návštevy kurzov pre bábätká v Budatku ju chytili za srdce, rýchlo sa rozhodla, že chce pomôcť pri vytváraní skvelej budatkovskej atmosféry. Začala s Monte kútikom, postupne pribudla hernička a organizácia iných akcií. Začiatkom roka 2018 prijala pozvanie do členstva, stará sa o nástenky a o materiálne vybavenie Monte kútika, pomáha s každodenným chodom centra.Ďalšie dobrovoľníčky, ktoré napomáhajú chodu MC Budatko

 • Alexandra Vargová
 • Andrea Porubčanová
 • Barbora Maliarová
 • Erika Hanajíková
 • Gabika Pivarčiová
 • Irina Bielousova
 • Gabika Pivarčiová
 • Janka Rabatinová
 • Katka Ševčíková
 • Kristína Slovíková
 • Lenka Kalická
 • Marianna Markovičová
 • Martina Šlavková
 • Mirka Schvarcová
 • Mirka Vachálková
 • Petra Novosadová
 • Veronika Chovancová
 • Veronika Melová
 • Vierka Mikulová
 • Vladia Winkler
 • Zdenka Procházková
 • Zuzka Hudecová

 • Diana Lengyelová
 • Elena Smíkalová
 • Maťa Gancárová
 • Maťa Kočí
 • Mirka Grecová
 • Monika Šuhajdová
 • Radka Potúčková


 • Čestné členky  Jana Hrehorová bola štatutárkou Materského centra Budatko v rokoch 2012 až 2016.Je mamou dvoch dievčatiek Ninky a Hanky. V Budatku sa podieľa na množstve aktivít a projektov. Podarilo sa jej získať niekoľko grantov napr. Nadácie Pontis alebo Nadácie SPP, za ktoré sme zveľadili predzáhradku, terasu a kúpili dve preliezky na ihrisko materskej školy. S podporou členiek a dobrovoľníčiek materského centra Budatko sa rozhodla kandidovať v roku 2014 v komunálnych volbách a bola zvolená za poslankyňu MČ Petržalka, čo sa jej znovu podarilo aj v roku 2018. Je členom školskej komisie, Rady školy na Tupolevovej ulici a Rady materskej školy Strečnianska.
  Prečo som sa stala členkou?
  Zlatica Jursová Zacharová bola zakladajúca štatutárka od 27.5.2007 do 2012. Má tri deti - najstarší je Danielko, prostredný Samko a najmladší Riško. Materské centrum založila a dnes ho už len z diaľky usmerňuje. Ďakuje dievčatám, že Budatko prebrali a rozvíjajú. Je inštruktorkou kurzu masáže dojčiat (CIMI), robí laktačné poradenstvo, učí deti nemčinu a angličtinu pomocou metódy Hocus-Lotus.  Ďakujeme zároveň všetkým naším bývalým členkám a dobrovoľníčkam a takisto ich rodinám za ich nezištnú pomoc. Aj vďaka nim Budatko dnes vyzerá ako vyzerá a funguje ako funguje. Vážime si každú ich jednu odpracovanú hodinu a veríme, že za tie nespočetné hodiny mravčej práce majú niekde hore aspoň desať plusových bodov :). V kariérnom aj osobnom živote im prajeme veľa úspechov, spokojnosti a príjemných ľudí, ochotných podať kedykoľvek pomocnú ruku tak, ako to boli oni ochotné robiť pre návštevníkov a chod nášho materského centra.


  Jana Podhajská, Zuzka Slováková, Monika Modrovská, Katka Tománková, Veronika Šošovičková, Aďka Pavlíková, Jarka Gendešová, Ivka Temešiová, Katka Beberová, Kika Dugasová, Zuzka Lukáčová, Gabika Polačeková, Zuzka Hlatká, Erika Plašienková, Majka Kušnírová, Majka Hermanová, Katka Šestáková, Kika Letková, Peťa Bajnoková, Peťa Rosinová, Kika Čahojová, Bea Bakoňová, Milka Michalidesová, Monika Antoniová, Chovančáková, Kravcová, Miklovičová, Siváková, Mirka Boľová, Berenika Chudíková, Svetlana Mináriková, Mirka Jančovičová, Lenka Filkaszová