Vitajte O nás Semafor Aktivity Články Projekty Kalendár Kontakty

Prehľad článkov


Projekt hradený z dotácie BSK - ZVEĽADENIE PRIESTOROV PRE RODINY S DEŤMI
V roku 2017 schválil Bratislavský samosprávny kraj Materskému centru Budatko dotáciu vo výške 2´000 EUR na obnovu a zveľadenie priestorov centra. Finančné prostriedky sme využili na opravu havarijného stavu koberca v cvičebnej miestnosti, na položenie nového linolea v miestnosti tvorivých dielní a na výrobu a montáž vstavanej skrine na mieru do chodbičky k zadnému WC. Za všetky rodiny a návštevníkom patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju srdečná vďaka.
Hľadáme nové "aktivačky"
Hľadáme záujemkyne o aktivačnú prácu v materskom centre, na dobu určitú, od 1.10.2017-31.3.2018. Pozíciu obsadzuje UPSVAR, pozícia je určená pre nezamestnané osoby evidované na úrade práce. Práca sa vykonáva priamo v materskom centre Budatko na Holíčskej 30, v pracovných dňoch, čiastočný úväzok - podľa dohody. Za prácu dostane aktivačný pracovník príspevok od úradu práce vo výške 199 EUR za každý odpracovaný mesiac.
Prvý krát v Montessori kútiku
Pravidelne sa v Montessori kútiku stretávam s otázkou, ktorá je na pohľad veľmi jednoduchá, s čím v Montessori začať, aký vek je vhodný na začatie, čo sme prepásli?
Vyfarbime sa!
Vyfarbime sa - je projekt na obnovu vonkajšieho areálu verejnej materskej škôlky v Petržalke. Čistý a vymaľovaný areál ako výsledok projektu bude znamenať pozitívny prínos pre užívateľov, čiže deti navštevujúce materskú školu. Oprava múrikov v areáli bude prínosná aj z hľadiska bezpečnosti. Prosíme podporte náš projekt v obchodoch siete Tesco na území Petržalky počas celého októbra, ďakujeme.
Medzinárodný týždeň nosenia a dojčenia v Budatku
Aj tento rok sa môžete tešíť na zaujímavé prednášky, diskusie a workshopy na tému nosenia a dojčenia. Tešíme sa na Vás v utorok 3.10 doobeda a poobede. Nezabudnite sa prihlásiť na aktivity cez Semafor!
Rekonštrukcia v Budatku v lete 2017
Vďaka dotácii od BSK, podpore mestskej časti Petržalka a darovaným 2% z príjmu od našich návštevníkov, a takisto vďaka dobrovoľníckej práci našich členiek, dobrovoľníčok a ich rodín, sa nám v lete 2017 podarilo zrekonštruovať priestory tvorivých dielní, zakúpiť vstavanú skriňu na predmety potrebné k našej činnosti, položiť nový koberec do priestorov trampolíny a vymaľovať cvičebňu. Všetkým srdečne ďakujeme.
Prijímanie detí do MŠ na sezónu 2017/2018
Dňa 3.4.2017 sa v Budatku uskutočnila prednáška na tému prijímania detí do štátnych materských škôl v Petržalke. Na základe dotazov mamičiek sme pripravili článok s najdôležitejšími informáciami. V článku sa takisto nachádza aktuálna prihláška na školský rok 2017/2018. Držíme všetkým mamičkám palce.
Impulz zahrial na duši a potešil našu kreativitu
Dňa 12. decembra sme prijali pozvanie na Deň otvorených dverí v pracovno-socializačnom centre Impulz, ktorý sídli v budave základnej školy na Turnianskej ulici. Zoznámili sme sa so združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke a takisto s niektorými jeho klientmi. Vytvorili sme si pekné sviece a pozreli sme si výrobky, ktoré klienti centra vyrábajú.
Tlačová správa - Hľadanie pirátskeho pokladu
V nedeľu, dňa 18. septembra 2016, sa konalo zábavné rodinné podujatie pod názvom „Hľadanie pirátskeho pokladu.“ Akciu zorganizovalo materské centrum Budatko s finančnou podporou nadácie ZSE a grantového programu Rozprúdime regióny


KTO JE KTO


Predsedníctvo


Predseda predsedníctva - štatutár


Kristína Kováčiková s dcérkami Kristínkou (6 rokov), Viktorkou (4 roky) a synčekom Jankom (1 rok) je v Budatku viac ako dva roky. Ako členka viedla tvorivé dielničky, konverzácie v angličtine pre maminky s deťmi a po narodení synčeka Janíčka začala viesť aj babyplay - stretnutia mamičiek a najmenších bábätiek. Od septembra 2017 prevzala post predsedu predsedníctva. Okrem vedenia krúžku babyplay manažuje aktivačných pracovníkov, granty, agendu okolo najbližších akcií a pomáha pri organizácií akcií.

Stará sa aj o bežný chod centra, komunikáciu s dobrovoľníčkami a nábor nových dobrovoľníčok a členov, poáha pri ich zaškolení. Občas vypomáha s nákupmi pre aktivačných pracovníkov, aktualizuje webstránku, pomáha pri tvorbe grafických vizuálov. Zastrešuje kontrolu nad financiami, projektami, spoluprácou s inými organizáciami a iné..

1. Podpredseda predsedníctva - štatutár


Katarína Vavreková s dcérkou Laurinkovu a synčekom Miškom môžete stretnúť v Budatku takmer každý deň. Už od skorého veku svojej dcérky intenzívne navštevovala rôzne prednášky a krúžky a netrvalo dlho, stala sa jednou z najaktívnejších dobrovoľníčok a čoskoro i členiek. Spočiatku vypomáhala najmä v herničke a Montessori kútiku.

Katka momentálne zastrešuje celú agendu súvisiacu s vedením krúžkov, nahadzavanie na stránku, komunikáciu s lektormi, sympatizantmi a aktualizáciu už existujúcich krúžkov na našom WEBe, pomáha s bežným chodom centra.


2. podpredsedníčka - štatutár
Peťa Chudíková je mamou Veroniky, Barborky a Martinka. Prvé skúsenosti s Budatkom boli hernička a "monte" kútik ešte v čase, keď prvá dcérka objavovala detský kolektív. Postupne začala pomáhať ako dobrovoľníčka pri rôznych akciách, tvorivých dielňach, vedie Montessori kútik, otvára herňu, zrealizovala prvé Popoludnie s "montessori" a ovplyvnená pozitívnou atmosférou sa po niekoľkých rokoch oťukávania nechala prehovoriť na členstvo. Peťa na poste štatutárky má na starosti manažment dobrovoľníkov a členov, zaúča nových dobrovoľníkov, pomáha pri organizácii akcií a koordinácií všetkých činností centra. Organizuje brigády a dbá o každodenný poriadok v centre. Taktiež robí internetovú podporu pre Budatko.

Kontrolný orgánJanka Běhal Dadová začala chodiť do Budatka so synom Riškom keď mal tri mesiace najskôr na rôzne podporné skupiny, prednášky, Babyplay a cvičenia pre najmenšie deti. Stretnutia s mamičkami a inými deťmi jej dali veľa a preto chcela, aby túto možnosť dostali aj ďalšie mamičky. Tak sa rozhodla prebrať vedenie Babyplay, a neskôr i otváranie herne a Montessori kútika.
Ďalšie aktívne členky, ktoré napomáhajú chodu MC Budatko
Majka Vlčková s dcérkou Luckou a Julkou je v Budatku už viac ako štyri roky. V decembri jej pribudla do rodiny nová radosť, syn Rastík. Majka bola viac ako 3 roky na poste predsedu predsedníctva a naďalej ako riadna členka zostáva stále veľmi aktívna. Jej manžel pomáha s opravami a úpravami v centre. Majka pomáha predsedníctvu s agendou okolo aktivačných prác, grantov, organizáciou akcií.

Stará sa aj o bežný chod centra, komunikáciu s dobrovoľníčkami. Radí aj pri správe financií, projektov a spolupráci s inými organizáciami a iné..


Dáša Hojstričová má dvoch chlapcov Sebiho a Marka. Do Budatka začala chodiť kvôli Sebimu, lebo už potrevoval kolektív a hneď sa aktívne zapojila ako dobrovoľníčka v herničke. Veľmi si váži prácu Budatka pre komunitu, a preto sa rozhodla pridať ruku k dielu ako člen. Pomáha pri organizácii rôznych akcií ako Fašiangy, Hľadanie vajíčok, Návšteva hasičov a ďalších, stále má službu v herničke a zakrátko jej pribudne aj Monte kútik.

Lucka Feriková začala chodiť do Budatka s dcérkou Natálkou (2,5r.), keď mala len necelé dva mesiace. Najskôr na Babyplay a neskôr na rôzne krúžky pre deti a prednášky. Od septembra 2016 sa rozhodla vypomáhať ako dobrovoľníčka pri otváraní herničky a od januára 2017 prijala pozvanie do členstva.

Lucka Hrabková je mamou Lenky /3/ a Barborky /1/. Do Budatka začala chodiť keď mala staršia dcérka 6 mesiacov a to na rôzne krúžky, stretnutia mamičiek s bábätkami a akcie.
Aktívne sa rozhodla priložiť ruku k dielu až po narodení druhej dcérky a to najmä vypomáhaním pri otváraní herne, organizácií aktivít a akcií najskôr ako dobrovoľníčka a od januára 2017 pokračuje ako riadna členka.
Radka Potúčková do Budatka začala chodiť so svojou dcérkou Bellou, keď mala 8 mesiacov. Navštevovali krúžky pre bábätká a stretávali sa s mamičkami nelezúňov. Radke to veľa "dalo", a preto sa rozhodla "odvďačiť sa" Budatku dobrovoľníckou činnosťou, v ktorej od januára pokračuje ako riadna členka. Momentálne pomáha s vedením účtovníctva.
Naďa Nováková je mamou Julie a dvojičiek Lary a Tomáša. V Budatku začínala ako dobrovoľníčka otváraním herničky a občasnou výpomocou pri akciách. Postupne, keď sa deti začali osamostatňovať, mohla Budatku venovať viac a viac času a stala sa členkou. Je nadšenou zástankyňou Montessori pedagogiky a učenia pomocou zážitkov a zmyslov, venuje sa preto organizácii tvorivých dielní pre malkáčov aj veľkáčov a ufúľaným a vodným hrám, kde deti majú možnosť skúmať rôzne materiály, experimentovať a učiť sa hrou. Takisto organizuje pravidelné tématické Montessori popoľudnia pre deti a workshopy pre maminy.


Zuzana Minaričová sa k Budatku dostala nielen cez syna, má v ňom už dve sestry. Vyše dvoch rokov pravidelne posiela mesačný program na návštevníkov, vedie Montessori kútik a vypomáha s organizáciou akcií. Jej silnou stránkou je fotografovanie, príprava grafických materiálov a pomoc s organizáciou aktivít.


Monika Pivarníková do Budatka začala chodiť na Babyplay so svojím synom Kubkom, svoju činnosť pre Budatko začala ako dobrovoľníčka najmä pomocou pri vedení herničky, ale i niektorých ďalších akciách. Neskôr sa dala nahovoriť na členstvo a momentálne vedie herničku a Montessori kútik. Začiatkom roka 2016 jej pribudla nová radosť do rodiny dcérka Zuzka.

Diana Lengyelová má dve dcérky staršiu Kristínku, ktorá je už veľká školáčka, dcérku Leu a maličkého synčeka Dušanka.

Diana pomáha pri víkendových aktivitách ako je napr. burza a s propagáciou Budatka a má na starosti fotoalbum centra..

Jana Podhajská je mamou 3,5-ročného Andrejka a aktívnou členkou Budatko tímu od roku 2016. So svojím manželom Andrejom tvorí kreatívny tandem, ktorého „srdcovkou“ je organizovanie podujatí všetkého druhu, tvorba animačných programov a výroba 3D pomôcok. Okrem toho sa venuje písaniu článkov, príspevkov a tlačových správ.Elena Smíkalová je mamou troch synov (Filip 10 r , Marek 8 r, Tomáš 5 r. ). Do Budatka sa dostala vďaka aktivačnej dobrovoľníckej činnosti po skončení rodičovskej dovolenky. A tak sa jej u nás zapáčilo, že pri nás ostala ako členka. Pomáha pri organizovaní a príprave rôznych akcií, má na starosti facebook MC.Ďalšie dobrovoľníčky, ktoré napomáhajú chodu MC Budatko


 • Alexandra Vargová
 • Anka Reszetárová
 • Barbora Maliarová
 • Erika Hanajíková
 • Kristína Slovíková
 • Ľubica Talianová
 • Ľubica Králiková
 • Ľubica Šoltésová
 • Majka Siegelová
 • Martina Šlavková
 • Mirka Schvarcová
 • Petra Novosadová
 • Veronika Melová
 • Veronika Polyaková
 • Vierka Mikulová
 • Zdenka Procházková Mlynčeková
 • Zuzka Canková
 • Zuzka Hudecová

 • Čestná členka - štatutár od roku 13.1.2012 do 11.1.2016  Jana Hrehorová sa stala štatutárkou Materského centra Budatko v januári 2012..
  Je mamou dvoch dievčatiek Ninky /9rokov/ a Hanky /6rokov/. V Budatku sa podieľa na množstve aktivít a projektoch.

  Má na starosti celú organizáciu a chod MC Budatko, píše žiadosti o granty, dotácie, zodpovedá za financie centra. Odpovedá Vám na maily, spravuje facebook. Komunikuje s médiami, úradmi, nadväzuje spoluprácu aj inými občianskymi združeniami

  V roku 2013 sa jej podarilo získať grant z nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis - 4000 eur, za ktoré sme zveľadili predzáhradku, terasu a kúpili dve preliezky na ihrisko materskej školy Holíčska 30 v hodnote 3000eur a takisto 1000 eur zo zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP - na oplotenie terasy a jej revitalizáciu, cieľom bolo skrášliť okolie a zároveň ušetriť náklady MČ Petržalka.
  V roku 2014 bola koordinátorkou Míle pre mamu v Bratislave.

  S podporou členiek a dobrovoľníčiek materského centra Budatko sa rozhodla kandidovať v roku 2014 v komunálnych volbách a bola zvolená za poslankyňu MČ Petržalka. Je členom školskej komisie, Rady školy na Tupolevovej ulici a Rady materskej školy Strečnianska.
  Prečo som sa stala členkou?

  Čestná členka - zakladajúca štatutárka od 27.5.2007 do 13.1.2012  Zlatica Jursová Zacharová. Má tri deti - najstarší je Danielko, prostredný Samko a najmladší Riško.
  Materské centrum zakladala a dnes ho už len z diaľky usmerňuje. Ďakuje dievčatám, že Budatko prebrali a rozvíjajú.

  Je Inštruktorkou Kurzu Masáže dojčiat (CIMI), robí Laktačné poradenstvo, učí deti nemčinu a angličtinu pomocou metódy Hocus-Lotus.
  Už pracujúce bývalé aktívne členky  Martina Kočí má dcérku Terezku a Lucku. Už v minulosti bola podpredsedníčkou a medzitým stihla byť aj zamestnaná a opäť sa k nám počas druhej rodičovskej dovolenky vrátila.

  Maťka nám od septembra 2016 nastúpila do práce, preto sa už nestíha natoľko venovať centru ako v minulosti, napriek tomu vypomáha s montessori témami, či operatívnymi záležitosťami podľa potreby.


  Prečo som sa stala členkou?  Martina Gancárová začala navštevovať v Budatku kurzy s dcérkou Hankou a postupne sa rozhodla pomáhať pri organizovaní rôznych akcií. V pomoci pokračuje aj po narodení druhej dcérky Lucky, teraz už ako riadna členka. Pomáha najmä pri vedení tvorivých dielní, manažuje vedenie herne dobrovoľníčkami a pomáha s aktualizáciou webstránky.  Zuzana Slováková má synov Huga /5/ a Nika /1/. Je členkou od roku 2011. Zuzku sme získali vďaka jej sestre, ktorá ju priviedla do Budatka na kurz. Zuzka organizovala Karneval, Športový deň, Budatkobeh, Preteky odrážadiel aj Mikuláša. Navrhla slniečkové logo Budatka. Tvorila tiež s detičkami na Tvorivých dielňach pre Veľkáčov. Vďaka nej nám chodia vypomáhať na akciách žiaci zo základnej školy Dudova 2.


  Monika Modrovská má dve dcérky staršiu Emku a mladšiu Kristínku. Do Budatka začala chodiť ešte s Emkou, potom začala ako dobrovoľníčka pomáhať s otváraním herne a Montessori kútiku. Monika významne pomáha i pri organizácii rôznych aktivít a akcií v rámci Budatka.
  Jana Rabatinová navštevovala Budatko so starším synom Matúškom /7rokov/ už dlho, no pridať sa k nám ako členka rozhodla až po narodení dcérky Andrejky /2roky/, pomáha s otváraním herne, má na starosti zásobovanie kuchynky, divadielka, či pomoc v herni a na rôznych akciách.

  Katarína Tománková sa stala členkou po dlhoročnom odolávaní, kedy vypomáhala v Budatku ako dobrovoľníčka. Má dve dcérky Emku /7r./ a Simonku /4r/
  Katka nám popri zamestnaní vypomáha na aktivitách, ktoré sa konajú mimo prac. času. So sestrou Zuzkou nás potešili akciami Halloween, Karneval, Športový deň, Recyklačný deň.
  Jarka Gendešová mamička dvoch chlapčekov Dávidka a Jurka.

  Jarka má na starosti aktualizáciu údajov na našom WEBe. Jarku tiež môžete stretnúť na petržalských ihriskách ako rozdáva mamičkám letáčiky,s manželom pomáha pri rôznych prácach a brigádach na skrášlenie priestorov a zdvíha i služobný mobil:)


  Prečo som sa stala členkou?
  Ivana Temešiová má dvoch chalanov Aďa a Tobiasa. Ivana už nastúpila do práce, ale výdatne nám aj popri práci pomáhala hlavne s výrobkami na predaj na vianočných trhoch. Jej manžel bol zas nenahraditeľný pri sťahovaní Budatka. Ivana spolu s manželom Peťom sú pre nás veľká pomoc pri organizovaní Budatkovských Búrz  Katka Beberová má dve dcérky Ninku a Hanku. Do aktivít Budatka sa hneď od malička zapája aj malá Hanka, ktorá všetko sleduje z babyšatky :-)

  Katka je učiteľka z Montessori materskej školy a zastrešuje v Budatku Montessori kútik, je gestorkou projektu Montessori kútik a vedie i prednášky na tému Montessori pedagogika.


  Gabika Polačeková - Prečo som sa stala členkou?


  Zuzana Hlatká - Prečo som sa stala členkou?


  Erika Plašienková - Prečo som sa stala členkou?