TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Naši partneri

Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a partnerom, podporovateľom a darcom. Aj vďaka Vám môžeme fungovať v krásnych priestoroch s novým vybavením a pripravovať pre Vás zaujímavý program.

Ako nám môžete pomôcť?
  • Vašimi príspevkami pri návšteve nášho centra
  • akýmkoľvek finančným darom, grantom, dotáciou
  • poukázaním 2% z Vašich daní
  • venovaním neopotrebovaných hračiek, pomôcok na cvičenie, tvorivého či kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov...
  • dobrovoľníckou činnosťou

Podporili nás

Naši partneri
HocusLotus