TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


O Materskom centre Budatko


MC Budatko je občianske združenie registrované od 25.5.2007 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 83/90 zb. o združovaní občanov. Stanovy máme platné od 18.3.2015, registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-30248-2.

Materské centrum je založené dobrovoľníkmi, ktorí ho vedú bez nároku na mzdu, vo svojom voľnom čase a z dobrej vôle :). Uľahčime im to tým, že budeme dodržiavať týchto pár základných pravidiel. Budatko funguje vďaka dotáciám, grantom, vďaka 2 % od sympatizantov a členov, ale hlavne z príspevkov vyberaných v herni či na akciách. Snažíme sa príspevky i ceny krúžkov držať na čo najnižšej úrovni, nakoľko sme tiež mamičky na rodičovskej dovolenke a vieme, že rodinný rozpočet je v tomto období obmedzený. Tu nájdete zoznam všetkých dobrovoľných príspevkov, s ktorými sa v Budatku stretnete.

Sme tu pre všetky (aj budúce) mamičky, oteckov a starých rodičov s malými deťmi,

 • ktorí chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas v príjemných priestoroch
 • ktorí majú záujem navštevovať rôzne krúžky, akcie a prednášky a rozširovať tak svoje znalosti a schopnosti
 • ktorí chcú počas materskej a rodičovskej "dovolenky“ ostať aktívni
 • ktorí potrebujú poradiť a vyrozprávať sa zo svojich problémov
 • ktorí si chcú oddýchnuť v príjemnej atmosfére, povymieňať si skúsenosti a poklebetiť :-)
 • ktorí sa jednoducho len chcú pozrieť ako to vyzerá v takom materskom centre

Poslaním materských centier je pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom. Naše deti budú tak šťastné ako štastní budú ich rodičia... Je to v prvom rade prostredie a modely správania blízkych ľudí, ktoré výrazne vplývajú na osobnosť dieťaťa, jeho psychické a fyzické zdravie. Materské centrá vytvárajú motivačné prostredie

 • pre vzájomné pomáhanie a učenie sa, sú podnetom pre aktívne riešenie vlastných problémov
 • pre stretávanie a zbližovanie sa ľudí rôzneho zázemia, vzdelania, vyznania, s rôznymi skúsenosťami, čím motivujú ľudí k znášanlivosti
 • pre osvetu, vzdelávanie a poradenstvo
 • pre osobnostný rast, čím otvárajú nové príležitosti a druhé šance
 • pre formovanie a posilňovanie občianskeho princípu
 • pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a pre budovanie prvých vzťahov