TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

MÁJ V BUDATKU

Milí Budatkáči,
opatrne, pomaličky, ale predsa - otvárame Budatko! Teda zatiaľ iba jeho terasu, kde si detičky môžu prísť zatancovať na Folklóriček či Tancuj, spievaj, dupitkaj, precvičiť si ploché nôžky alebo si niečo milé vytvoriť. Prihlásiť sa na jednorazové lekcie môžete cez Semafor. Aby sme sa navzájom chránili a mohli postupne pridávať aj ďalšie aktivity, dbajme prosím na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

Tešíme sa na Vás, už ste nám veľmi chýbali! Vaše Budatko